Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Convocatorias de Seminarios y Proyectos de Formación en los Centros para el curso 2019-20

Hasta el próximo 15 de octubre de 2019 está abierto el plazo de participación en las convocatorias de Seminarios y Proyectos de Formación en Centros de la Comunidad de Madrid. Puedes consultar los documentos de las convocatorias, publicadas por la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, en los siguientes enlaces: 

 

Líneas prioritarias 2019-20: en este documento puedes consultar las líneas prioritarias de formación del profesorado de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid para este curso. 

Convocatoria de Proyectos de Formación en Centros: se oferta formación al profesorado actualizada y necesaria para el desarrollo de su profesión. Los proyectos se desarrollarán entre el 11 de noviembre de 2019 y el 14 de mayo de 2020. 

Los participantes deberán ser propuestos por un equipo docente de un mismo centro. Los proyectos deberán partir por iniciativa del profesorado, favorecen el trabajo en equipo y el intercambio de ideas, así como la reflexión y el debate. 

Podrán participar en esta convocatoria los centros escolares, públicos y concertados, que impartan enseñanzas en la Comunidad de Madrid (centros de Educación Secundaria, infantil y primaria, de Formación profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios...). 

Accediendo al enlace facilitado al principio del apartado, encontrarás información sobre cómo desarrollar y presentar un proyecto, así como criterios de selección, entre otros datos relevantes a la convocatoria. 

Convocatoria de Seminarios: es una actividad formativa en la que varios profesores o centros profundizan en el estudio de temas propios de la práctica docente. Pueden contar con la intervención de especialistas externos al grupo. 

Las propuestas de trabajo son definidas por los integrantes del seminario, siguiendo las líneas prioritarias de actuación de la Comunidad de Madrid. El responsable del seminario debe cumplimentar y registrar el formulario de solicitud. 

Se desarrollarán entre el 11 de noviembre de 2019 y el 14 de mayo de 2020. En el documento de la convocatoria, también podrás encontrar las temáticas de los seminarios institucionales organizados por la Red de Formación del Profesorado de la Comunidad de Madrid, a través del Centro Regional de Innovación y Formación (CRIF “Las Acacias”) y de los Centros Territoriales de Innovación y Formación (CTIF), para el curso 2019-2020. 

 

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα