Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

ETF Forum za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju i osposobljavanju

 

Agencja za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine je institucija članica ETF Foruma za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju i osposobljavanju. Forum je inicijativa međunarodne saradnje sa mandatom za osiguranje kvaliteta u zemljama partnerima Evropske trening fondacije (ETF).

U rad Foruma su uključene institucije iz Albanije, Alžira, Bosne i Hercegovine, Egipta, Izraela, Jordana, Kosova*, Libana, Libije, Crne Gore, Maroka, Severne Makedonije, Palestine**, Srbije, Tunisa i Turske.

Forum promoviše sistemski pristup osiguranju kvaliteta i podstiče sve institucije članice da unaprijede i poboljšaju osiguranje kvaliteta u svojim sistemima stručnog obrazovanja.

Referentni okvir EU za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju služi kao smjernica za vođenje aktivnosti foruma.

ETF je razvio instrument za mapiranje koji se koristi za sakupljanje i analiziranje iformacija o relevantnosti, obuhvatu i korišćenju 10 EQAVET pokazatelja koji služe za praćenje, evaluaciju i utvrđivanje kvaliteta stručnog obrazovanja na državnom nivou.

ETF Forum:

-           naglašava koncept da je osiguranje kvaliteta kontinuiran proces

-           podržava promociju osiguranja kvaliteta kao značajnog procesa koji služi čitavom sistemu stručnog obrazovanja i njegovim korisnicima

-           nudi članovima okvir za usmjeravanje napora za osiguranje kvaliteta

-           pruža priliku za razmjenu i za učenje od drugih zemalja

-           pomaže državama da se bolje usklade s politikama EU o osiguranju kvaliteta

-           podržava zemlje da postignu zacrtane ciljeve u osiguranju kvaliteta

-           daje nadu za stvaranje promjena.

 

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu države i u skladu je s UNSCR mišljenjem 1244 i mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

** Ova oznaka neće se tumačiti kao priznanje države Palestine i ne dovodi u pitanje individualne pozicije država članica po tom pitanju.

 

Login (0)
Ετικέτες

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα