Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Pruebas de acceso a las enseñanzas de danza en Castilla y León: listados provisionales de admitidos y excluidos

Publicados los listados provisionales de admitidos y excluidos para la realización de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas elementales y profesionales de danza en Castilla y León para el curso 2019-2020.

Los listados se encuentran disponibles en los siguientes enlaces del Portal de Educación de Castilla y León:

Estas pruebas de acceso se celebrarán en la «Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, Valladolid», de Valladolid y en la «EscuelaProfesional de Danza de Castilla y León Ana Laguna, Burgos», de Burgos, del día 17 al 23 de septiembre de 2019.

El lugar exacto y el horario de celebración de las pruebas de acceso, los requisitos de vestuario y los criterios de calificación para cada una de las pruebas, así como lacomposición de los tribunales para la elaboración, realización y evaluación de las pruebas, se publican hoy, día 16 de septiembre de 2019, junto con la relación definitiva de lossolicitantes admitidos, en los tablones de anuncios de las Escuelas Profesionales de Danza de Castilla y León, así como en el Portal de Educación de la Junta de Castillay León (https://www.educa.jcyl.es) y en la página web de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (www.fuescyl.com).

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα