Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Nuevo ciclo formativo de Formación Profesional Básica para personas adultas en Binéfar, Huesca

Actualmente, es posible realizar ofertas de formación profesional dirigidas a las personas adultas, para ofrecerles una posibilidad de mejora en su cualificación profesional y adquirir una preparación para el ejercicio de otras profesiones, todo ello de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

Estas ofertas se organizarán con una metodología flexible y abierta, basada en el autoaprendizaje y adaptada a sus condiciones, capacidades, necesidades e intereses personales, permitiendo la conciliación del aprendizaje con otras actividades y responsabilidades.

El Centro Público de Educación de Personas Adultas Litera de Binéfar (Huesca) oferta para el próximo curso 2019/2020 el ciclo formativo de Formación Profesional Básica (FPB) de Industrias Alimentarias, una oferta de 15 plazas destinadas a las personas adultas que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos 17 años o cumplirlos antes del 31 de diciembre de 2019.b) No estar en posesión de un título de Formación Profesional, del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de cualquier otro título que acredite la finalización de estudios secundarios completos. 

Este ciclo formativo de FPB, que se oferta por primera vez en este CPEPA, amplía la oferta educativa, cultural y formativa del centro, que también ofrece enseñanzas de ESPA, español como lengua nueva, inglés, FIPA, Informática y Aula de Autoaprendizaje de Enseñanzas a distancia como Aula Mentor o ESPAd. La implantación de esta oferta formativa en el CPEPA Litera responde a las necesidades del mercado de trabajo de la zona, lo que favorece la incorporación laboral del alumnado que curse este ciclo.

Con este nuevo ciclo de FPB son ya tres los CPEPA de Aragón que ofrecen Formación Profesional Básica específica para personas adultas, uniéndose a la FPB Carpintería y mueble en el CPEPA Casa del Canal de Zaragoza y la FPB de Panadería y Pastelería del CPEPA Concepción Arenal.

No cabe duda de que tanto la Formación Profesional como los Certificados de Profesionalidad tienen una gran importancia en la formación continua y el aprendizaje a lo largo de la vida adulta. Es precisa tanto la actualización profesional como la oferta de formación en nuevas profesiones y oportunidades laborales. La Educación de Personas Adultas también debe cubrir estas necesidades de la población adulta.

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα