chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη

 
 

Ιστολόγιο

Strategier som hjälper vuxna inlärare med inlärningssvårigheter att bli aktiva och kunniga medborgare

19/07/2019
από Oona Hallasaari
Γλώσσα: SV
Document available also in: EN FI

De flesta lärare som undervisar vuxenstuderande har som mål att hjälpa sina studerande att bli aktiva medborgare och förstå det samhälle som de lever i. Hur vi möter våra studerandes nuvarande kunskaper om samhället varierar mellan de olika områden där vi undervisar och vi bemöter våra studerande olika beroende på våra olika målgrupper. Metoderna för att ta upp, och i klassrummet hantera, de färdigheter som krävs för ett aktivt medborgarskap är säkert lika många som vi lärare. När vi undervisar vuxna studerande med inlärningssvårigheter kan konceptet att ”bygga medborgarskap” ibland verka svårt att förverkliga.

I vuxenutbildning möter vi studerande med varierande inlärningssvårigheter, såsom intellektuell funktionsnedsättning, ADD/ADHD, autismspektrumstörning, social fobi, talsvårigheter eller andra typer av funktionsvariationer.

Beroende på vilka utmaningar de studerande har kan aktiviteterna för att stärka ett aktivt medborgarskap utföras med metoder såsom digital inlärning genom sociala medier och olika verktyg och webbplatser på nätet. Diskussioner om samhället i ett informellt och tolerant klassrum hjälper också studerande att ta upp frågor som de tidigare inte kommit att tänka på eller vågat utforska.

Aktiviteter i klassrummet kan vara ett sätt att öppna sig för en ny värld av samhällsengagemang. För en del har samhället tidigare varit en ogenomtränglig labyrint av regler, bestämmelser, oskrivna interaktionsregler, kulturella uppfattningar om rätt och fel, svåra ord och uttryck, historiska kopplingar som är okända eller svåra att förstå och så vidare. Samhället kan vara ett ganska komplicerat nätverk av nära och mer avlägsna förbindelser, och en bättre beredskap att förstå detta nätverk är värdefull för de flesta. En bättre förståelse för såväl sina egna rättigheter som sina skyldigheter i samhället ger medborgarskapet en ny dimension.

Genom att bygga upp medborgarskap och bli en aktivare medborgare kan en studerande märkbart förbättra sin känsla av sammanhang. Bättre förståelse för och delaktighet i samhället kan också hjälpa en människa att bli mer självständig. Detta gäller i hög grad studerande som har invandrat och är nya i landet. Deras inlärningssvårigheter har kanske inte tidigare lyfts fram öppet, och samhället i det nya landet kanske är så annorlunda att nya möjligheter, men också nya utmaningar har uppstått.   

Lektionsplanering som ger varje studerande möjlighet att ta till sig innehållet oberoende av inlärningssvårigheter är en metod som också bygger upp en bild av att våra individuella funktionsvariationer är just det – variationer. Utbildningsmaterial och resurser (digitala och andra) som är tillgängliga för alla och inte endast för dem som har störst behov minskar skillnader och skapar en känsla av jämlikhet bland studerande. Variationerna mellan de studerande kan på så sätt bli tillgångar i inlärningssituationen eftersom de gör inlärningssituationen mer tillgänglig för alla – med eller utan inlärningssvårigheter. 

Situationer i klassrummet kan också ge möjlighet att öva på digitala färdigheter som behövs för att aktivt delta i samhället och för att lära sig hur man får tillgång till information och kritiskt analyserar den. 

Funktionsvariationer och vårt sätt att bemöta dem är centrala för de studerandes acceptans av sina inlärningssvårigheter. Öppen dialog och att ta upp vikten av självmedvetenhet är någonting som verkligen är värt att ägna tid åt när man undervisar studerande med inlärningssvårigheter, som ofta har lagt ner mycket tid på att kompensera för sina svårigheter och kanske även försöka dölja dem. Att vara delaktig i samhället på sitt eget sätt blir ett mål i sig självt. Men innan man kan göra detta måste man bli medveten om sina hinder och lyfta fram sina styrkor. Studerande med intellektuella funktionsnedsättningar eller andra inlärningssvårigheter har också stor nytta av inlärda strategier för att upptäcka när de exponeras för olika maktstrukturer, såsom funkofobi. Att lära sig att stå upp för sig själv och ha mer förtroende för sina egna färdigheter och sitt eget värde blir en viktig bonus i undervisningen om medborgarskap.

Aspekter av medborgarskap kan integreras i nästan vilket ämne som helst. Vi kan hantera olika problem på olika sätt och använda olika modaliteter så att själva variationen stärker de studerandes möjligheter att lyckas.

Omsorgsfull planering av hur byggande av medborgarskap kan integreras i den befintliga kursplanen och att ge de studerande en studieplan så att de kan förbereda sig och planera sitt eget arbete är också ett recept på framgång. Planen är särskilt viktig för studerande som har inlärningssvårigheter, eftersom den hjälper studerande att förbereda sig på det sätt som bäst främjar den specifika studerandes inlärning.

Byggande av medborgarskap behöver inte endast ske genom aktiviteter i klassrummet. Genom att samarbeta med en studiehandledare och bjuda in olika grupper/institutioner i klassrummet eller besöka dem där de finns kan man skapa en bredare förståelse för vilka färdigheter som är viktiga medborgarskapsfärdigheter. Genom att integrera samarbetsstrategier i inlärningsprocessen kan studerande också lära sig att lita på sin egen kapacitet och att samarbeta i en symmetrisk maktstruktur och inte endast i en hierarkisk. Denna färdighet är värdefull i samhället. 

Ett recept för en lärare som vill hjälpa studerande att bygga upp sina medborgarskapsfärdigheter kan vara:  

  • Universell inlärningsdesign och resurser för universell inlärning i klassrummet
  • Öva på värdefulla färdigheter som behövs i samhället
  • Skapa en tolerant atmosfär i klassrummet, som uppmuntrar till att ställa frågor 
  • Hjälpa de studerande att arbeta på sin självmedvetenhet 
  • Planera hur man kan integrera byggande av medborgarskap i klassrumsmiljön

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn