Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Blog
Blog

Možnosti uplatnění rozšířené a virtuální reality v HR a vzdělávání jsou obrovské. Rozhovor EPALE s Janou Trdou

Jana Trdá pracovala v různých pozicích, od obchodu až po personální ředitelku. Posledních 15 let založila několik firem, neziskovek a start-upů s rozmanitým zaměřením, zpravidla v okruhu vzdělávání nebo IT. Je autorkou či spoluautorkou několik odborných knih. Ve volném čase převážně maluje.

Jana Trdá pracovala v různých pozicích, od obchodu až po personální ředitelku. V posledních 15 letech založila několik firem, neziskovek a start-upů s rozmanitým zaměřením, zpravidla v okruhu vzdělávání nebo IT. Je autorkou či spoluautorkou několika odborných knih. Ve volném čase převážně maluje.

 

Na letošních regionálních seminářích EPALE budete mít workshop na téma marketingu. Máte nějaký tip, jak nalákat dospělé do vzdělávání? :)Možná rovnou dva tipy. Jeden z oblasti tématu a obsahu – nabízet takové vzdělávání, které pro je ně aktuálně užitečné, které mohou aplikovat do praxe. Druhý tip je z oblasti metodiky – přistupovat k účastníkům jako k rovnocenným partnerům, nepřednášet, ale zapojovat, trénovat dovednosti a postoje.

Poprvé jsem se s vámi setkal jako s autorkou knihy Lektorské finty, v níž popisujete řadu užitečných interaktivních metod.  Proč stále většina lektorů jen přednáší?Tady asi vidím dvě základní příčiny. První je, že je to mnohem jednodušší. Pro ego, pro přípravu i provedení. Jen možná hlasivky to mají náročnější. :) Druhá příčina je, že mnoho z lektorů neví, jak to udělat kvalitněji. Třeba se i snaží, ale zpravidla jen opět v oblasti přednášení a prezentací. Zlepšují Powerpoint či volí jiné nástroje, snaží se naučit lépe prezentovat, vyprávět...

Jak se podle vás pozná kvalitní lektor?Osobnostně tak, že je pro něj důležitější pomoc účastníkům zlepšit dané téma, než vlastní ego. Podle výsledků tak, že po absolvování jeho vzdělávání vykonají účastníci žádanou změnu (zlepší se jejich prodejní výsledky, pokud šli na obchodní školení; začnou lépe organizovat čas a stíhají, když za sebou mají time management apod.).

A co kvalitní vzdělávání dospělých jako takové? Čím se vyznačuje, jak jej poznáme…?Že vidíme změnu. Tedy tu, kterou jsme chtěli. :) Důvodem vzdělávání je změna, a pokud nenastane, tak to asi není dobře. A potom spousta sekundárních dopadů – motivace ke vzdělávání a motivace ke změně, aktivní chování účastníků a jiné.

V posledních letech se však od tématu lektorské práce přesouváte do oblasti IT. Proč tato změna?Jsem inovátor, ráda vymýšlím a realizuji nové věci a zároveň mám vysoké nároky. A musím přiznat, že ve vzdělávání jsem narazila na limity. Ne, že by nešlo stále posouvat, to rozhodně ano. Jen se na vzdělávání ve firmách neklade dostatečný důraz. Na jeho kvalitu a výsledky. A já prostě výsledky potřebuji vidět. V IT inovacích je to jednodušší. Lépe se prosazují. :)

Čím konkrétně se v této oblasti zabýváte?Aktuálně virtuální realitou. A kupodivu jsem od vzdělávání a HR zase tak daleko neutekla. Jeden z našich produktů se zaměřuje na jazykové vzdělávání ve VR, druhý na testování uchazečů o zaměstnání. Takže děláme i věci, které nejsou od mého předchozího zaměření tak daleko.

Jaké tedy vidíte možnosti AR/VR v HR?Obrovské. Dají se využít v podstatě v každé části personální práce a vzdělávání. Možnosti těchto technologií jsou momentálně částečně omezené hardwarově (HW vývoj jde trochu pomaleji, než ten SW, ale ne o moc) a hlavně fantazií klientů. Tím, že v této oblasti se jedná o technologie nevyužívané, personalisté nemají představu, co všechno se dá využít. AR (rozšířená realita) je skvělá do náboru i ve vzdělávání, případně klient diskutuje její využití i při dodržování administrativní části procesů. VR (virtuální realita) je téměř bezkonkurenční ve vzdělávání (pokud je udělána kvalitně a metodicky), dokáže efektivně a přesně testovat zaměstnance i uchazeče o zaměstnání, má možnosti v prolínání HR a ergonomie aj.

A v čem může být užitečné zapojení AR/VR do vzdělávání dospělých?Urychlení, přiblížení, zkvalitnění, vyhodnocení. To asi bylo hodně stručně. Zkusím to tedy rozebrat. Urychlení – vzdělávání ve VR mohu mít ve firmě (nebo doma) a nemusím nikam jezdit. Mohu jej využít kdykoliv potřebuji, bez nutnosti hledat vhodné termíny vhodného semináře nebo školení. Jelikož zážitek ve VR je intenzivnější, stačí mi pro lepší výsledky kratší čas než u standardního vzdělávání. Přiblížení – tady jsem nemyslela ani tak vzdálenost, jako přiblížení vzdělávání praxi bez rizika. Potřebuji technika naučit vyměnit důležitou součástku v nebezpečném provozu? Naučím jej to ve VR, jen bez toho nebezpečí. Ale v natolik reálně vypadajícím prostředí, že mozek nebude příliš vnímat rozdíl. Výměna je velmi náročná na postup? Přidám mu k reálnému zásahu rozšířenou realitu, která jej bude navádět. Chci mít nejvíce nejlepšejší školení BOZP a požární ochrany? Vymodeluji ve VR prostředí stejné jako na pracovišti a nasimuluji tam požár či jinou situaci. Budou umět zaměstnanci najít správný hasicí přístroj? Dokážou jej spustit? Zachránit zraněného? Ve VR to bude adrenalinový zážitek, který nikdy nezapomenou. Chci pro PO něco rychlého a efektivního? Nahraji zaměstnancům do mobilů aplikaci a dám instrukce, že mají projít firmu a najít co nejvíce hasicích přístrojů, únikových východů apod. Na každý zamíří mobil a objeví se jim test (např. k hašení čeho slouží tento přístroj a třeba indicie, kam mají jít dál). A konečně zkvalitnění – VR ani AR není závislé tolik na lektorovi (nemusí tam třeba být vůbec). Nastavím si metodiku a výsledky, které chci dosáhnout a nechám to na programu a účastníkovi. Vyhodnocuji bez emocí, doporučení jsou z oblast přesné analýzy toho, co účastník ukázal.

A co umělá inteligence, změní podobu vzdělávání v budoucnu?Rozhodně a už teď se pomalu zapojuje. Ale pro běžné vzdělávání bude nezastupitelná. Lektor se časem bude zapojovat jen při vyšší úrovni vzdělávání, tak kde bude důležitá diskuse s jakýmsi „filosofickým“ podtextem nebo příliš obsáhlá možnost směrování tématu.

Vystudovala jste andragogiku a dnes ji učíte na dvou univerzitách. Jak vnímáte rozdíl mezi akademickým světem a praxí v oblasti vzdělávání dospělých?Je tak široký, až je to smutné. U dálkových studentů, kteří zažili praxi, tak se to trochu zužuje, ale i tak je to škoda. Andragogika zrovna patří mezi vědy, které jsou postavené na úzkém propojení s praxí. A pokud někteří akademičtí pracovníci postrádají jak praxi, tak snahu se zlepšovat (nemyslím tím nasbírat více bodů na konferencích) a preferují vlastní ego před výsledky, tak se to ani nezlepší. Bohužel systém vysokoškolského vzdělávání tomu nenapomáhá.

Co vás osobně pro práci nejvíce inspiruje?Inspirují mě nadšení lidé. Takoví, kteří mají snahu něco měnit, kteří se chtějí učit a hlavně ti, kteří nehledají problém na každé řešení.

Ptal se: Tomáš Langer, expert EPALEFotografie: Jana Trdá

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα