Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Cataluña ha publicado la convocatoria del procedimiento para acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación (hasta el 24 de marzo)

Cataluña ha publicado la convocatoria del procedimiento para acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Los destinatarios son las personas con experiencia profesional y aprendizajes no formales relacionados con las unidades de competencia de las cualificaciones profesionales objeto de esta convocatoria.

El plazo de inscripción termina el próximo 24 de marzo de 2019.

Para ser admitidas en el procedimiento convocado, las personas candidatas tienen que:

 • Tener, al menos, los 20 años cumplidos a 28 de febrero de 2019.

 • Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las competencias profesionales que se quieren acredita

- En el caso de experiencia laboral, justificar al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total en los últimos 10 años transcurridos antes del 28 de febrero de 2019.

- En el caso de formación, justificar al menos 300 horas en los últimos 10 años transcurridos antes del 28 de febrero de 2019. En los casos en que los módulos formativos asociados a la unidad de competencia que se pretende acreditar prevean una duración inferior, se tienen que acreditar las horas establecidas en los módulos mencionados.

Cualificaciones convocadas:

 • Servicios para el control de plagas

 • Gestión de servicios para el control de organismos nocivos

 • Traslado sanitario

 • Atención sanitaria a múltiples víctimas y en catástrofes

 • Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

 • Trabajo doméstico

 • Operaciones básicas de pisos en alojamientos

 • Teleoperaciones de atención, gestión y coordinación de emergencias

 • Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente

 • Asistencia a la dirección

 • Comercialización y administración de productos y servicios financieros

 • Marketing y compraventa internacional

 • Guía de turistas y visitantes

 • Gestión de procesos de servicios en restauración

 • Dirección en restauración

 • Servicios de bar y cafetería

 • Servicios de restaurante

 • Guarda de refugios y albergues de montaña

Accede al enlace de la convocatoria en: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7830/1732571.pdf

Consejería que convoca: Departamento de Presidencia

http://acreditat.gencat.cat/es/

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα