Η EPALE είναι η κοινοτική πλατφόρμα για τους επαγγελματίες στον τομέα της Εκπαίδεσης Ενηλίκων στην Ευρώπη

Η EPALE είναι μια πολύγλωσση πλατφόρμα με ανοικτή συμμετοχή που παρέχει περιεχόμενο, πόρους, κατάρτιση και δικτύωση για να σας βοηθήσει να μάθετε νέες δεξιότητες, να παραμείνετε ενημερωμένοι και να εμπλακείτε στην κοινότητα της Εκπαίευσης Ενηλίκων

Γνωρίστε την EPALE

H EPALE έχει κάτι για όλους στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκω

Η EPALE σχεδιάστηκε για να ενδυναμώσει τον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ευρώπη στηρίζοντας την επαγγελματική εξέλιξη των μεμονωμένων επαγγελματιών του τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και οικοδομώντας την ικανότητα των Οργανισμών να παραδίδουν προγράμματα για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Επιτρέπει στα μέλη να συνδεθούν και να μάθουν από συναδέλφους τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, διαμέσου δημοσιεύσεων στα ιστολόγια της, φόρουμ συζητήσεων, συνεργατικών εργαλείων και εξεύρεση συνεργατών: συμπληρώνεται με συνέδρια, διαδικτκά σεμινάρια, εργαστήρια και εκδηλώσεις δικτύωσης.

Γιατί να γίνετε μέλος της EPALE;

Τι λένε οι άλλοι για την EPALE?

Η EPALE έκτοτε προσφέρει ένα εύρος υλικών που ενδιαφέρει ένα διευρημένο ακροατήριο.
- EPALE User Survey 2019
Testimonial.

Συνδεθείτε με την φανταστική μας κοινότητα σήμερα

Συνδεθείτε με την κοινότητα ή ενημερωθείτε από το Περιοδικό μας