Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Χρήσιμοι σύνδεσμοι EPALE

Χρήσιμοι σύνδεσμοι EPALE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πρόγραμμα Erasmus +

Το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Εργασίας της Νεολαίας. Το επταετές πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, με αύξηση κατά 40% σε σύγκριση με τα τρέχοντα επίπεδα δαπανών, ανακλώντας τη δέσμευση της ΕΕ να επενδύσει σε αυτές τις περιοχές. Το Erasmus+ θα προσφέρει ευκαιρίες για πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν, να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και να γίνουν εθελοντές στο εξωτερικό.

 

Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων του Προγράμματος Erasmus+

Η Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων του Προγράμματος Erasmus+ παρέχει μια συνολική επισκόπηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Erasmus+ και τα προγενέστερα προγράμματα. Η πλατφόρμα παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα (περιγραφές, χρηματοδότηση, εταίροι, αποτελέσματα, στοιχεία επικοινωνίας) και επισημαίνει προγράμματα βέλτιστων πρακτικών και ιστορίες επιτυχίας (π.χ. προγράμματα που ξεχωρίζουν ως προς τη συνάφεια των πολιτικών, τις δυνατότητες επικοινωνίας, τον αντίκτυπο ή τον σχεδιασμό).

 

EAC

Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (ΓΔ EAC) είναι η εκτελεστική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπεύθυνη για την πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της νεολαίας, των γλωσσών και του αθλητισμού. Η ΓΔ EAC υποστηρίζει επίσης αυτά τα θέματα μέσω ποικίλων σχεδίων και προγραμμάτων, ειδικά του Creative Europe και του Erasmus +.

 

EACEA

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) είναι ο αρμόδιος για τη διαχείριση συγκεκριμένων τμημάτων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του οπτικοακουστικού τομέα, του αθλητισμού, της ιθαγένειας και του εθελοντισμού.

 

Ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων

Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη

Σύνδεση με το τμήμα Εκπαίδευσης του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη. Το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη (DAE) στοχεύει στην παροχή βοήθειας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης ούτως ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ψηφιακές τεχνολογίες. Είναι η πρώτη από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία είναι η στρατηγική της ΕΕ για την επίτευξη έξυπνης, αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

 

Πολιτική της ΕΕ για τη μάθηση ενηλίκων

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ζωτικό παράγοντα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διά βίου μάθηση. Περιλαμβάνει επίσημη, μη τυπική και άτυπη μάθηση για τη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων, την απόκτηση νέων προσόντων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή την επανακατάρτιση για απασχόληση. Οι εθνικοί συντονιστές έχουν οριστεί για την προώθηση της πολιτικής για την εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της ευρωπαϊκής ατζέντας για τη μάθηση ενηλίκων.

 

Ευρώπη 2020

Η Ευρώπη 2020 είναι η δεκαετής στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση που ξεκίνησε το 2010. Ασχολείται με την αντιμετώπιση των ελλείψεων του αναπτυξιακού μοντέλου και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

 

Γλωσσάρια για την εκπαίδευση ενηλίκων

Μπερδεμένες συνομιλίες

Ηλεκτρονικό γλωσσάριο για βασικούς όρους εκπαίδευσης για ιθαγένεια στη γερμανική και αγγλική γλώσσα.

 

Ευρωπαϊκό γλωσσάριο εκπαίδευσης ενηλίκων, Επίπεδο 1

Μελέτη για την Ευρωπαϊκή Ορολογία στη Μάθηση Ενηλίκων για κοινή γλώσσα και κοινή κατανόηση και παρακολούθηση του τομέα, επίπεδο 1. Μελέτη που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008 με επικεφαλής το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης για τον Αλφαβητισμό και την Αριθμητικότητα των Ενηλίκων (NRDC).

 

Ευρωπαϊκό γλωσσάριο εκπαίδευσης ενηλίκων, Επίπεδο 2

Μελέτη για την Ευρωπαϊκή Ορολογία στη Μάθηση Ενηλίκων για κοινή γλώσσα και κοινή κατανόηση και παρακολούθηση του τομέα, επίπεδο 2. Μελέτη υπό την αιγίδα της Εθνικής Έρευνας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ορολογία της Ευρωπαϊκής πολιτικής για εκπαίδευση και κατάρτιση (2008)

Αυτό το πολύγλωσσο γλωσσάριο καθορίζει 100 βασικούς όρους που χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης. Είναι σε έξι γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά. Αυτό το γλωσσάριο είναι μια ενημερωμένη και εκτεταμένη έκδοση της «Ορολογίας της πολιτικής για την επαγγελματική κατάρτιση», 2004.

 

Ορολογία της Ευρωπαϊκής πολιτικής για εκπαίδευση και κατάρτιση (2014)

Αυτό το πολύγλωσσο γλωσσάριο (2014) περιλαμβάνει 130 βασικούς όρους που χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρόκειται για εκτεταμένη και ενημερωμένη έκδοση της «Ορολογίας της ευρωπαϊκής πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» (2008) και της «Ορολογίας της πολιτικής για την επαγγελματική κατάρτιση» (2004). Λαμβάνει υπόψη νέες προτεραιότητες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στην ανάλυση των αναγκών σε δεξιότητες και ικανότητες. Νέοι ορισμοί έχουν αναπτυχθεί με τους εμπειρογνώμονες του Cedefop.

 

Ορολογία της πολιτικής επαγγελματικής κατάρτισης - ένα πολύγλωσσο γλωσσάριο για τη διευρυμένη Ευρώπη (2004)

Αυτό το γλωσσάριο ορίζει μια ποικιλία όρων που χρησιμοποιούνται στην πολιτική Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ευρώπη. Προορίζεται για ερευνητές, επαγγελματίες και γενικότερα για όσους ασχολούνται με την πολιτική Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Είναι σε έξι γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Τσεχικά, Ουγγρικά και Πολωνικά.