Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

UNESCO - Υποβολή περιλήψεων για τη Διεθνή Αναθεώρηση της Εκπαίδευσης – Περιοδικό της Διά Βίου Μάθησης (IRE) Θέμα: «H εκπαίδευση στην εποχή του COVID-19»

Το κείμενο αποτελεί μετάφραση του πρωτοτύπου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της UNESCO.

Ημερομηνίες 2 - 15 Απριλίου 2020

Η κρίση του COVID-19 δημιουργεί προβληματισμό για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα: τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους εκπαιδευτές, τους γονείς και φυσικά τους εκπαιδευόμενους. Η παύση της λειτουργίας των σχολείων και των πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο διέκοψε τη μάθηση και τον τρόπο ζωής μιας ολόκληρης γενιάς. Τα κοινοτικά κέντρα μάθησης  έπρεπε, επίσης, να κλείσουν,  διακόπτοντας την πρόσβαση στη μάθηση των πιο ευπαθών και πολλές φορές πολλές φορές περιθωριοποιημένων εκπαιδευόμενων. Αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε λίγα σχετικά με τον πλήρη αντίκτυπο της κρίσης στην εκπαίδευση και στις κοινωνίες συνολικά. Τα στοιχεία που απορρέουν σχετικά με τις επιπτώσεις των πολιτικών μέτρων και των στρατηγικών αντιμετώπισης είναι, επίσης, ισχνά.

Αυτή η πρωτοφανής «θεσμική» αποσχολειοποίηση είναι πιθανό να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη μάθηση, παρά τις προσπάθειες διατήρησης της εκπαίδευσης μέσω της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής διδασκαλίας. Μια τόσο ξαφνική και μη προγραμματισμένη μετάβαση στο μοντέλο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών, ακόμη και στο πανεπιστήμιο, να μην έχει γνώση της παιδαγωγικής της διδασκαλίας στο διαδίκτυο και σε πλαίσια όπου σημαντικός αριθμός μαθητών προέρχονται από υποβαθμισμένες περιοχές ή σπίτια, μακριά από την τεχνολογία και το διαδίκτυο, είναι πιθανό να δημιουργήσουν νέα κενά μεταξύ των εκπαιδευομένων. Η πρόληψη αυτού του κινδύνου και η άμβλυνση των επιπτώσεών του στις ανισότητες στη μάθηση και στις τροχιές της διά βίου μάθησης έχει αναδειχθεί ως σημαντικό πολιτικό ζήτημα.

Οι εκπαιδευτικοί και οι ψυχολόγοι ανησυχούν για τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες των ατόμων που περιορίζονται στο σπίτι και για την έντονη απουσία αλληλεπίδρασης με τους άλλους. Για τους μαθητές, η απώλεια της επαφής με τους συνομήλικους και τους καθηγητές, χωρίς τη δυνατότητα να πηγαίνουν κάθε πρωί για να μάθουν και μερικές φορές για να λαμβάνουν τα μοναδικά γεύματα της ημέρας, μπορεί να αποτελέσει σοβαρή σωματική και διανοητική απειλή για την υγεία των πιο ευάλωτων παιδιών. Εκτός από τις μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, η πανδημία COVID-19 δημιουργεί ήδη μια παγκόσμια οικονομική κρίση η οποία ασφαλώς θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην εκπαίδευση μέσω πιθανών περικοπών στον προϋπολογισμό των δημόσιων προϋπολογισμών, ενώ το εισόδημα πολλών νοικοκυριών που στερούνται απασχόλησης μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Καθώς δεν έχει ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των κυβερνητικών δαπανών, η εκπαίδευση ενηλίκων και η συνεχής εκπαίδευση θα είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Τα οικονομικά της διά βίου μάθησης στην εποχή COVID-19 είναι πιθανό να ενισχύσουν τις υφιστάμενες ανισότητες όχι μόνο όσον αφορά την πρόσβαση, αλλά και τη διατήρηση, την επιτυχία και τις προοπτικές απασχόλησης.

Τέλος ο COVID-19 θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερες ανισότητες παγκοσμίως. Οι χώρες δωρητές που πλήττονται σοβαρά από την πανδημία, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να μεταφέρουν μέρος των κονδυλίων που διατίθενται για βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτό όχι μόνο θα εμβαθύνει το χάσμα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών, αλλά θα αποδυναμώσει επίσης την ικανότητα της διεθνούς κοινότητας να κερδίσει τη μάχη κατά του ιού.

Σε μια προσπάθεια παραγωγής νέων γνώσεων σχετικά με αυτή τη νέα παγκόσμια πρόκληση, τον αντίκτυπό της και τις επιπτώσεις στη δια βίου μάθηση, η Διεθνής Αναθεώρηση της Εκπαίδευσης (IRE) καλεί στην υποβολή εγγράφων για το ειδικό τεύχος της με τίτλο «Εκπαίδευση στην εποχή του COVID-19», στις ακόλουθες θεματικές:

 

  • Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των τυπικών και μη τυπικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και της γενίκευσης της διαδικτυακής και εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης.
  • Η ανακάλυψη εκ νέου της οικογενειακής/ διαγενεακής μάθησης σε περιόδους περιορισμού.
  • Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε περιόδους κρίσης.
  • Οι ανισότητες που προκύπτουν από την κρίση (από την άποψη της πρόσβασης στην εκπαίδευση, της ποιότητας, των μαθησιακών αποτελεσμάτων, των διαφορετικών επιπτώσεων στα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, των γεωγραφικών ανισοτήτων κ.λπ.).
  • Η διά βίου μάθηση και η ιθαγένεια: Μαθαίνοντας να ζούμε ξανά μαζί.
  • Η προετοιμασία του αύριο: τα διδάγματα από αυτή την κρίση και οι συνέπειες για τη διά βίου μάθηση.
  • Η διεθνής αλληλεγγύη κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση: Ο μετασχηματισμός των προτύπων και ροών της εκπαιδευτικής βοήθειας.

Η περίληψη που προορίζεται για το ειδικό τεύχος, θα πρέπει να κυμαίνεται στις 300 λέξεις και να περιλαμβάνει το όνομα του δημιουργού, την ιδιότητα και έναν προσωρινό τίτλο. Μπορείτε να υποβάλετε τις περιλήψεις μέχρι τις 15 Απριλίου 2020 στον αρχισυντάκτη του IRE, Paul Stanistreet: p.stanistreet@unesco.org. Οι συντάκτες θα λάβουν ειδοποίηση εάν οι περιλήψεις τους έγιναν δεκτές έως τις 22 Απριλίου 2020. Τα πλήρη άρθρα θα γίνονται δεκτά ως τις 20 Ιουνίου 2020. Αυτό το ειδικό τεύχος θα δημιουργηθεί με ταχύτατες διαδικασίες και θα δημοσιευθεί στα τέλη του 2020.

Η πρόσκληση

 

Η Διεθνής Αναθεώρηση της Εκπαίδευσης – Περιοδικό της Δια Βίου Μάθησης (IRE) είναι το πιο μακροχρόνιο διεθνές και συγκριτικό εκπαιδευτικό περιοδικό στον κόσμο. Ένα υβριδικό περιοδικό που στοχεύει στη δημοσίευση της καλύτερης υποτροφίας από όλο τον κόσμο, επηρεάζοντας παράλληλα την ανάπτυξη πολιτικής και πρακτικής στον τομέα της δια βίου μάθησης μέσω της έρευνας βάσει στοιχείων. Το περιοδικό δημοσιεύεται από τον Springer. Η συντακτική ομάδα του IRE βρίσκεται στο Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης (UIL) της UNESCO και το έργο του εποπτεύεται από διεθνές συντακτικό συμβούλιο. Το IRE επικροτεί εμπειρικά, θεωρητικά / εννοιολογικά και πολιτικά άρθρα με ποικίλες διεπιστημονικές κατευθύνσεις.

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα