Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Event Details
24 Feb
2020

Seminár: Individuálne vzdelávacie účty

Slovakia
Bratislava

Odbor celoživotného vzdelávania/Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vás pozýva na medzinárodný seminár, ktorý sa zameria na komplexnú tému individuálnych vzdelávacích účtov pre dospelých. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave. Na podujatí budú prezentované príklady dobrej praxe z Francúzska a Holandska. 

Individuálny vzdelávací účet podporuje rozvoj ďalšieho vzdelávania jednotlivca, aby si mohol vylepšiť svoje zručnosti potrebné na udržanie si zamestnania, kariérny postup alebo uplatnenie sa v inom zamestnaní. Opatrenie zvyšuje slobodu voľby, motiváciu jednotlivca sa vzdelávať a osobný profesijný rozvoj. 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe využívania individuálnych vzdelávacích účtov v zahraničí a diskusia o ich pilotnej implementácii v Slovenskej republike.

Témy seminára: bariéry účasti na vzdelávaní, ciele a dôvody výberu vzdelávacích účtov, zdroje financovania, oprávnenosť žiadateľa a poskytovateľa, účasť cieľových skupín, výber poskytovaných kurzov, administrácia schémy a správa účtov, zabezpečenie kvality, poradenstvo, dopad na politiky trhu práce a vzdelávania.

Účastníci z decíznej sféry, výskumných inštitúcií, zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov budú hľadať odpovede na tieto otázky:

  • Ktoré politiky, prístupy, schémy aktívnych politík trhu práce majú najväčší potenciál?
  • Ako môžu zúčastnené strany (jednotlivci, zamestnávatelia, poskytovatelia vzdelávania, štátne orgány, asociácie a ostatní aktéri) spolupracovať na zvýšení efektívnosti vzdelávacích účtov?
  • Na ktoré cieľové skupiny je potrebné sa zamerať a aké sú skúsenosti so znevýhodnenými cieľovými skupinami?
  • Ako úspešne implementovať pilotnú schému a aké sú riziká zavedenia individuálnych vzdelávacích účtov?

Kapcacita podujatia je obmedzená, prosím, zaregistrujte sa TU Podrobný program seminára bude zaslaný registrovaným účastníkm v dostatočnom časovom predstihu.

Zdroj: Tím odboru celoživotného vzdelávania  

Event Details
Κατάσταση
As planned
Τύπος διοργανωτή
Άλλο συμβάν
Organiser name
Odbor celoživotného vzdelávania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Στοιχεία επικοινωνίας
Mgr. Michal Deneš
michal.denes@minedu.sk
Ομάδα στόχος
Δίκτυα και οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων
Θεματικό πεδίο προβληματισμού
Κόστος παρακολούθησης
Όχι

Θέλετε να εισηγηθείτε μια εκδήλωση?

Μην διστάσετε να το πράξετε! Κάντε κλικ πιο κάτω και εισηγηθείτε μια εκδήλωση τώρα!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα