Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Event Details
11 Apr
2021

POZVÁNKA│Ako funguje čuch a chuť, a prečo tigrovi nechutia sladkosti

Remote Event

Hoci čuch a chuť sú počas bežného života trochu podceňované zmysly v porovnaní s významom zraku alebo sluchu, oba sú dôležité pre príjem potravy, rozoznávanie nebezpečenstva a majú aj výrazné funkcie vo vzťahu k sociálnemu správaniu. Správanie cicavcov závisí od rozlišovania sociálne relevantných pachových podnetov, ktoré predstavujú feromóny, ale aj rôzne iné prchavé látky.

Chuť určuje výber a prípravu pokrmu, často je predmetom konverzácie a príjem potravy je spájaný s pocitom pôžitku. Dysfunkcia čuchu a chuti je klinicky spojená s poruchami nálady, nechutenstvom a prejavmi depresie.

V súčasnom období celosvetovej pandémie, kedy zmena citlivosti čuchu sprevádza aj ochorenia zapríčinené vírusmi, je pochopenie ako funguje čuch a chuť zvlášť aktuálne a zaujímavé. 

Aprílová Vedecká cukráreň sa bude konať bez účasti verejnosti. Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku do 12.4.2021. Videozáznam z podujatia bude zverejnený na našom YouTube počas apríla 2021.

Hosť:

Docent Ján Bakoš v súčasnosti pôsobí ako vedúci Oddelenia neurovied v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV a ako odborný asistent vo Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave. Po obhajobe dizertačnej práce v roku 2007 získal titul PhD. Absolvoval vedecké pobyty v Japonsku, USA a Holandsku zamerané na metodické prístupy potrebné pre kultiváciu neuronálnych buniek a transkriptomické analýzy. Odborne sa venuje experimentálnej neuroendokrinológii, účinkom neuropeptidov na centrálny nervový systém a etiológii neurovývinových ochorení (autizmus, Prader-Willi syndróm).

 

Event Details
Κατάσταση
As planned
Τύπος εκδήλωσης
Εκδήλωση επαγγελματικής ανάπτυξης
Δικτυακός τόπος εκδήλωσης
Τύπος διοργανωτή
Άλλο συμβάν
Ομάδα στόχος
Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, ερευνητές στον τομέα της ανδραγωγίας
Δίκτυα και οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων
Έργα και συνεργασίες
Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
Επαγγελματίες των μέσων μαζικής επικοινωνίας
Κόστος παρακολούθησης
Όχι

Θέλετε να εισηγηθείτε μια εκδήλωση?

Μην διστάσετε να το πράξετε! Κάντε κλικ πιο κάτω και εισηγηθείτε μια εκδήλωση τώρα!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα