Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Event Details
10 Mar
2017

Nõustamine õpetajatöös

Estonia
Tartu
to

Eesmärk:Anda ülevaade nõustamispsühholoogiast, peamistest nõustamismeetoditest ja viisidest, nende kasutamisvõimalustest ja vajalikest nõustamisoskusest õpetajatöös.

Sihtrühm:Pedagoogid ja teised haridustöötajad.

Sisu:

  • Nõustamispsühholoogia olemus ja selle rakendusvõimalused õpetajatöös.
  • Nõustamiseks vajalikud tingimused.
  • Pedagoog-nõustaja ja nõustamisoskused.
  • Nõustamisprotsessi ülesehitus.
  • Ülevaade enimlevinud nõustamismeetoditest ja tehnikatest.
  • Õpi- ja käitumisprobleemide lahendusmudelite rakendamine nõustamises.
  • Õpiraskustega laste nõustamine.
  • Lastevanemate nõustamine õpi- ja kasvatusküsimustes.
  • Kolleegide nõustamine (mentor - praktikant, vanem õpetaja - noorem õpetaja jne).
  • Kaugnõustamine õpetaja tegevuses (e-post, Skype, telefon jt). Kutse-eetika nõustamises.

Õppejõud:Natalja Zorina

Event Details
Κατάσταση
As planned
Τύπος εκδήλωσης
Εκδήλωση επαγγελματικής ανάπτυξης
Δικτυακός τόπος εκδήλωσης
Τύπος διοργανωτή
Άλλο συμβάν
Organiser name
Tartu Ülikool
Στοιχεία επικοινωνίας
Tatjana Babanskaja, tatjana.babanskaja@ut.ee, tel 740 1914
Αριθμός εκπροσώπων
< 100
Ομάδα στόχος
Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, ερευνητές στον τομέα της ανδραγωγίας
Θεματικό πεδίο προβληματισμού
Σκοποί και στόχοι
Anda ülevaade nõustamispsühholoogiast, peamistest nõustamismeetoditest ja viisidest, nende kasutamisvõimalustest ja vajalikest nõustamisoskusest õpetajatöös.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Koolituse tulemusena osaleja on teadlik nõustamiseks vajalikkest põhioskustest ja nõustamisprotsessi ülesehitusest; tunneb ja mõistab valdkonnas nõustamise rakendusvõimalusi õpetajatöös ja erinevaid nõustamismeetodeid; oskab planeerida nõustamisprotsessi erinevate gruppidega (õpiraskustega lapsed, vanemad, kolleegid jt); tunneb kutse-eetika printsiipe nõustamises.
Αναγνώριση / πιστοποίηση συμμετοχής ή/και μαθησιακών αποτελεσμάτων
Väljastatav dokument: tunnistus/tõend.
Κόστος παρακολούθησης
Ναι

Θέλετε να εισηγηθείτε μια εκδήλωση?

Μην διστάσετε να το πράξετε! Κάντε κλικ πιο κάτω και εισηγηθείτε μια εκδήλωση τώρα!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα