Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Event Details
13 May
2021

Kuidas valida, juurutada ja kasutada õpihaldussüsteemi (LMS) organisatsiooni e-õppe vajadustest lähtuvalt?

Estonia
Tallinn

Täna on rohkem kui kunagi varem hädavajalik organisatsioonides kiiresti leida e-õppe vajadustest lähtuvalt funktsionaalne õpihaldussüsteem. Õigete valikute tegemisele peaks eelnema põhjalik analüüs ja eeltöö. On oluline teadvustada organisatsiooni e-õppe vajadusi, omada ülevaadet õpihaldussüsteemi funktsioonidest, tuvastada milline on ressurss, mida vajame ja kuidas see ennast tulevikus investeeringuna õigustada võiks.

Koolitusel omandatakse baasteadmised õpihaldussüsteemi valiku, juurutamise ja kasutamise kohta, mis aitab selgust luua, millistele kriteeriumitele vastav õpihaldussüsteem võiks olla just minu organisatsiooni jaoks parim.

Koolitusel on võimalik osaleda ka videosilla vahendusel. Avatud koolitusel tagatakse kohalolijatele maskid, desinfitseerimisvahendid kätele ning osalejate hajutatus ruumis.

Koolitaja: Stanislav Voronovski

Toimumisaeg: 13. mail 2021 kl 10:00-16:15

Event Details
Κατάσταση
As planned
Τύπος εκδήλωσης
Εκδήλωση επαγγελματικής ανάπτυξης
Δικτυακός τόπος εκδήλωσης
Τύπος διοργανωτή
Άλλο συμβάν
Organiser name
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ
Στοιχεία επικοινωνίας
info@excellence.ee
+372 648 7000
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Koolituse tulemusena osaleja:
• teab, mis on LMS ehk õpihaldussüsteem ja orienteerub ingliskeelses terminoloogias;
• mõistab õpihaldussüsteemide väärtust organisatsiooni jaoks ja oskab seda juhtkonnale põhjendada;
• teab õpihaldussüsteemide põhilisi võimalusi ja funktsioone;
• tunneb õpihaldussüsteemide valimise põhikriteeriume;
• oskab ette näha ja toetada õpihaldussüsteemide juurutamisel võimalikke kitsaskohti organisatsioonis;
• teab, kuidas õpihaldussüsteemi korduvaid tegevusi automatiseerida ja millele pöörata tähelepanu koolitusmaterjalide loome puhul;
• mõistab õppeprotsessi analüüsi olulisust ning mõõdikute vajalikkust, et tõhusalt planeerida õpihaldussüsteemide tööd.
Κόστος παρακολούθησης
Ναι

Θέλετε να εισηγηθείτε μια εκδήλωση?

Μην διστάσετε να το πράξετε! Κάντε κλικ πιο κάτω και εισηγηθείτε μια εκδήλωση τώρα!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα