News
Νέα

Κοινότητα Εκπαιδευτών της Europeana: Η Ευρωπαϊκή πύλη στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά

Europeana_post_0

Europeana.

Το κείμενο αποτελεί μετάφραση. Το πρωτότυπο κείμενο συντάχθηκε από τον θεματικό συντονιστή της EPALE Altheo VALENTINI.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας μέσω της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού» το 2017, η πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης αποτελεί μια δύναμη που πυροδοτεί τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε, συνθέτει ταυτοχρόνως, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Η κατανόηση και η διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και πολυμορφίας αποτελούν προϋποθέσεις για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κοινότητας, των κοινών μας αξιών και της ταυτότητάς μας. 

Η εκπαίδευση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προετοιμασία των πολιτών του μέλλοντος, για να βιώσουν και να γνωρίσουν τι σημαίνει να είσαι "Ευρωπαίος". Τούτο είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα, εφόσον επιθυμούμε να κατανοήσουν οι πολίτες την κοινή ευρωπαϊκή ιστορία και τις αξίες, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κριτική σκέψη και το ανοιχτό πνεύμα, την πρόληψη του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της ριζοσπαστικοποίησης. Ο διαπολιτισμικός διάλογος μπορεί να οριστεί ως «ανοικτή και σεβαστή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ατόμων, ομάδων με διαφορετικό εθνοτικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό και γλωσσικό υπόβαθρο και κληρονομιά, στη βάση της αμοιβαίας κατανόησης και του σεβασμού. Λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα – εντός των κοινωνιών, μεταξύ των κοινωνιών της Ευρώπης και μεταξύ της Ευρώπης και του ευρύτερου κόσμου» (Λευκή Βίβλος για τον διαπολιτισμικό διάλογο 2008). Η ευαισθητοποίηση και η κατανόηση που επιφέρει ο διαπολιτισμικός διάλογος λαμβάνονται ως μέσα συμφιλίωσης και ανοχής, καθώς και πρόληψης των συγκρούσεων και διασφάλισης της ενοποίησης και της συνοχής της κοινωνίας. 

Αν ενδιαφέρεστε για αυτά τα θέματα και θέλετε να ανακαλύψετε πώς ο ψηφιακός πολιτισμός μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, ίσως σας ενδιαφέρει η συμμετοχή στην Εκπαιδευτική Κοινότητα της Europeana!

Η Εκπαιδευτική Κοινότητα της Europeana (ENA) φέρνει σε επαφή όλους εκείνους που πιστεύουν ότι η ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης πρόκειται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και επιθυμούν να ενσωματώσουν την Europeana, τόσο στην τυπική όσο και στην άτυπη εκπαίδευση, προκειμένου να προωθήσουν την καινοτομία. Η κοινότητα είναι ανοικτή σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την πολιτιστική κληρονομιά και τη μάθηση σε πολιτιστικά ή/και εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Υπουργεία και τοπικές κυβερνήσεις, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο κύριος στόχος είναι να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές στη δημιουργία σεναρίων μάθησης και να τα αξιοποιήσουν με τους εκπαιδευόμενους τους, ανταλλάσσοντας εμπειρίες στο ιστολόγιο Διδάσκοντας μαζί με τη Europeana και ακολουθώντας τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) που προσφέρει η Europeana και που πλέον είναι διαθέσιμα σε πέντε ευρωπαϊκές γλώσσες.

Ταυτόχρονα, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς συμβάλλουν στην υλοποίηση σχετικών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, όπως η Historiana ή ο ιστότοπος  Trascribathon, και προτείνουν συνεχώς νέους πόρους και υπηρεσίες για να υποστηρίξουν, από τα πρώτα βήματα, τη χρήση του περιεχομένου της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαίδευση.  

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εκπαιδευτική Κοινότητα της Europeana (ENA), σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας LEM που ανήκει στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Μουσειακών Οργανισμών (NEMO), διεξάγει επί του παρόντος μια Ευρωπαϊκή μελέτη για να κατανοήσει πώς οι πολιτιστικοί φορείς χρησιμοποιούν τις ψηφιακές συλλογές και τα εργαλεία τους για να συνεργαστούν με εκπαιδευτικά ιδρύματα και εκπαιδευόμενους, αλλά και για να διερευνήσουν τις τρέχουσες ανάγκες για κατάρτιση.  Μια διαδικτυακή έρευνα με τίτλο «Χρησιμοποιώντας την ψηφιακή συλλογή και τα εργαλεία σας» θα παραμείνει ανοικτή ως τις 20 Ιουνίου και τα αποτελέσματα της θα αξιοποιηθούν στη βελτίωση του σχεδιασμού της κατάρτισης και της ανάπτυξης ικανοτήτων της κοινότητας.

Επιπλέον, την Πέμπτη 11 Ιουνίου από τις 10.00 έως τις 11.00 π.μ., η τέταρτη έκδοση της σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων Culture From Home θα φέρει σε επαφή εμπειρογνώμονες στην πολιτιστική κληρονομιά και την εκπαίδευση. Το σεμινάριο θα διευθύνει η Susan Hazan, συμπρόεδρος της Europeana Communicators και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από:

  • Την Isabel Crespo, Διευθύντρια της Κοινότητας Εκπαίδευσης της Europeana, η οποία θα αναφερθεί στους τρόπους μέσω των οποίων έφτασε Europeana σε περισσότερους από 2.000 εκπαιδευτικούς (με ειδικότητες από τα μαθηματικά και την επιστήμη ως τις τέχνες και τα θέματα ιστορίας) να σχεδιάζουν εκπαιδευτικό υλικό με βάση τον ψηφιακό πολιτισμό. Η Isabel θα εισάγει, επίσης, μελλοντικούς σχεδιασμούς αναφορικά με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών μουσείων.
  • Την Emma Abbate, εκπαιδευτικό και εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών, η οποία θα παρουσιάσει μια προσέγγιση ψηφιακών αρχείων με τεχνικά χαρακτηριστικά παιχνιδιών για την ενίσχυση της δημιουργικότητας στην αίθουσα με τίτλο «Europeana and Minecraft».
  • Την Anke von Heyl, ιστορικό τέχνης και μουσειολόγο, με ειδίκευση στη συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία μέσω της παρουσίασής της «Μεταξύ ακρόασης και έμπνευσης - εκπαίδευση τέχνης στον ψηφιακό τομέα» θα αναφερθεί στους τρόπους ένωσης της τέχνης και τους ανθρώπους.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την ειδική ενότητα «Tana Libera Tutti», κατά τη διάρκεια της οποίας θα δοθεί βήμα σε όλους τους συμμετέχοντες. Αναζητήστε την ευκαιρία να συζητήσετε τις δραστηριότητες σας και τις προκλήσεις με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη. Ο βασικός κορμός του διαδικτυακού σεμιναρίου θα καταγραφεί και θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Το μέρος που θα συμπεριλαμβάνει την ενότητα «Tana Libera Tutti» θα διατεθεί μόνο στους συμμετέχοντες - δεν θα καταγραφεί ή θα διαμοιραστεί. Εγγραφείτε εδώ!

Login (3)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.
Switch Language

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Έρευνα_αξιολόγηση δομής μαθημάτων για εκπαιδευτές ενηλίκων

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τη δομή μαθημάτων που θα αναπτυχθούν για εκπαιδευτές ενηλίκων.

Περισσότερα

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα