Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Event Details
30 Sep
2020

Kogemusnõustajate koolitus

Estonia
Tallinn
to

Avituse kogemusnõustajate väljaõpe on suunatud psühholoogilise kriisiga toimetulemisele, mis kaasneb iga tõsise tervisekahjustuse või elu väljakutsuvate muutustega. Selle läbinuna on võimalik toetada kliente füüsiliste ja psühholoogiliste probleemide teemades. Muuhulgas siis, kui probleemid kaasnevad keeruliste olukordadega, näiteks töötus, füüsiline puue vmt.

Kui sa:

 • omad kogemust mõnest füüsilisest haigusest või psüühikahäirest taastumises või pikaajalise keerulise olukorraga toimetulemisest
 • soovid kasutada oma kogemust teiste toetamiseks
 • oled jõudnud taastumistöös või toimetulemises nii kaugele, et näed juhtunut positiivses valguses ja saad teistele positiivseks eeskujuks olla
 • saad kindlalt öelda, et kliendid ei oleks sinu puuduvate või puudulike lähisuhete asendajateks
 • oled valmis mõned kuud pühendama oma aega ja energiat õppimisele
 • oled valmis veel rohkem enese sisse vaatama

…siis oled oodatud meie kogemusnõustajate koolitusele 1. oktoobrist 2020 kuni 5. märtsini 2021

1. osa – Koolitus

Teemad:

 1. Sissejuhatus kogemusnõustamisse 2,5 akh
 2. Nõustamise alused, nõustamiseetika 5,5 akh
 3. Nõustaja eneseteadlikkus, enesereflektsiooni alused 8 akh
 4. Isikliku taastumiskogemuse analüüs 8 akh
 5. Esmased nõustamisoskused ja tehnikad 26 akh
 6. Baasteadmised ja oskused kriisitöös 15 akh
 7. Baasteadmised ja oskused grupitöös 15 akh

Kokku 80 akh

2. osa – Praktika, lõputöö ja iseseisva töö protsessid

Praktika – vähemalt 32 akh kontakttööd (järgneb koolitusele.)

Praktiseerimise võimalusi otsitakse koostöös osalejate ja koolitusorganisatsiooniga, lähtudes õppija kogemusest ja teemast – füüsiline haigus, psüühikahäire vm teema. Praktikaperioodil on vajalik koostöö individuaalse praktika-juhendajaga, kes annab praktika lõppedes omapoolse hinnangu. Praktiseerija kirjutab praktikakogemuse analüüsi kirjaliku lõpuöö osana.

Praktikajuhendamine õppegrupisSupervisiooni päevi on 1, a’ 8 akh ja need toimuvad Tallinnas.

Kirjalik lõputöö sisaldabenesereflektsiooni (väljaõppe kogemuse kirjeldus ja analüüs)kohustusliku kirjanduse reflektsiooni (kohustuslike raamatute ja konspektide lugemismaht kokku ca 350 lk)praktikakogemuse reflektsiooni (kirjeldus ja analüüs)Kokku 7-8 lk

Koolituse auditoorse töö maht on 144 akh – koolituspäevad, praktika, praktikajuhendamine

Iseseisva töö maht on 38 akh – Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine, enesereflektsioon,

Kandideerimine: Kandideerimiseks tuleb esitada motivatsioonikiri.

Lisaks viiakse läbi eelintervjuud grupiintervjuu vormis.

Eelgrupiintervjuud: 24.09 17.30-19.00

Koolitajad: Ingrid Tiido ja Liisa Paavel

Event Details
Κατάσταση
As planned
Τύπος εκδήλωσης
Εκδήλωση επαγγελματικής ανάπτυξης
Δικτυακός τόπος εκδήλωσης
Τύπος διοργανωτή
Άλλο συμβάν
Organiser name
Avitus
Στοιχεία επικοινωνίας
avitus@avitus.ee
Ομάδα στόχος
Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, ερευνητές στον τομέα της ανδραγωγίας
Θεματικό πεδίο προβληματισμού
Κόστος παρακολούθησης
Ναι

Θέλετε να εισηγηθείτε μια εκδήλωση?

Μην διστάσετε να το πράξετε! Κάντε κλικ πιο κάτω και εισηγηθείτε μια εκδήλωση τώρα!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα