Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Event Details
25 Jan
2021

Integración y evaluación de competencias clave en Educación Permanente

Remote Event
to

El marco normativo de enseñanza de Andalucía hace necesaria la adaptación de los proyectos educativos de los centros. En ese proceso de adaptación una de las prioridades para el profesorado será conocer y reflexionar sobre la aplicación práctica de la integración de las competencias clave y las mejoras introducidas relativas al cuaderno de Séneca, el módulo de evaluación y Pasen.

Contenidos conceptuales y metodológicos:

  1. Cuaderno de Séneca como herramienta de trabajo del profesorado.
  2. Pasen.
  3. Metodologías acordes con CC: aprendizaje cooperativo, proyectos de trabajo, secuencias didácticas y aprendizaje basado en problemas.
  4. Diseño de unidades didácticas.
  5. Evaluación (módulo de evaluación en Séneca).
Event Details
Κατάσταση
As planned
Τύπος εκδήλωσης
Εκδήλωση επαγγελματικής ανάπτυξης
Δικτυακός τόπος εκδήλωσης
Τύπος διοργανωτή
Άλλο συμβάν
Organiser name
Junta de Andalucía
Asesor/a Responsable:
Díaz García, José Gabriel
Criterios de adjudicación automática:
Personal agregado a la actividad:
Tutor/a: Simón Justo, Raquel
Tutor/a: López Lozano, Juan Manuel
Editor/a de curso: Simón Justo, Raquel
Editor/a de curso: López Lozano, Juan Manuel
Αριθμός εκπροσώπων
< 100
Ομάδα στόχος
Δίκτυα και οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων
Σκοποί και στόχοι
1. Conocer las mejores introducidas en Séneca como herramienta de trabajo del profesorado.

2. Emplear Pasen como herramienta de comunicación.

3. Conocer el marco normativo para el desarrollo de la Educación Secundaria y el Bachillerato de Adultos en Andalucía.

4. Analizar la integración de las competencias clave en el currículo y sus implicaciones en el Proyecto Educativo de Centro.

5. Analizar distintas metodologías que favorezcan el trabajo por competencias clave (aprendizaje cooperativo, proyectos de trabajo, secuencias didácticas, aprendizaje basado en problemas, etc.).

6. Programar y diseñar unidades didácticas para su ejecución en el aula integrando las competencias clave: proyecto de trabajo, tarea integrada, secuencia didáctica...

7. Utilizar el módulo Séneca de competencias clave para la programación.

8. Realizar evaluaciones en competencias clave del alumnado del centro haciendo uso del módulo de competencias clave ofrecida por la Consejería de Educación y Deporte en el programa Séneca.

9. Integrar el cuaderno de Séneca en la evaluación por competencias.
Κόστος παρακολούθησης
Όχι
Ετικέτες

Θέλετε να εισηγηθείτε μια εκδήλωση?

Μην διστάσετε να το πράξετε! Κάντε κλικ πιο κάτω και εισηγηθείτε μια εκδήλωση τώρα!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα