Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Event Details
22 May
2018

INSIEMI - Per l'inclusione degli adulti stranieri nella provincia di Padova

Italy
Padova (Padua)
to

Sul territorio padovano molte sono le iniziative e molti i soggetti attivi nell'ambito dell’accoglienza e dell’inclusione degli adulti stranieri: una rete di coordinamento potrebbe promuovere collaborazioni efficaci e produttive?

Se ne parlerà a Padova il 22 maggio presso la Sala Comunale Carmeli nel corso del Convegno "INSIEMI -  Per l'inclusione degli adulti stranieri nella provincia di Padova" organizzato dal Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e dal Comune di Padova. 

Saranno presentati esempi di collaborazione tra istituzioni scolastiche, cooperative, enti di formazione, comuni e associazioni del territorio valutandone l'efficacia, i limiti, le prospettive di miglioramento e di eventuale diffusione.

Si parlerà di orientamento e formazione degli adulti, di riconoscimento delle competenze e dei titoli esteri e si discuterà, in una tavola rotonda, sulla possibilità di porre le basi per un coordinamento delle iniziative e dei soggetti attivi nell'accompagnare gli adulti stranieri nel percorso di inclusione sociale, formativa e lavorativa nella nostra provincia.

La proposta del Convegno nasce nell'ambito di un progetto Erasmus Plus "Boosting Individual Competences" (Promuovere le Competenze Individuali) al quale il CPIA di Padova partecipa come partner italiano, insieme a FeCEAV, Federazione dei Colectivos de Educaciòn de Personas Adultas de Valladolid, Spagna, GRETA Lycee Charles et Andrien Dupuy, di Le Puy en velay, Francia, e alla Volkshochschule di Olching, Germania, coordinatori del progetto. Project Number: 2016-1-DE02-KA204-003276 Partners Volkshochschule Olching eV - Germania (coordinatore dell'organizzazione) CPIA - Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti di Padova FeCEAV - Federazione dei Colectivos de Educación de Personas Adultas de Valladolid - Spagna GRETA DU VELAY - LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY Le Puy en Velay - Francia

Interverranno: F. Lazzarini, Dirigente CPIA di Padova, M. Nalin, Assessore al Sociale del Comune di Padova, S. Cristofanello, Progetto Erasmus Plus “Boosting Individual Competences”, CPIA di Padova; F. Tesi, CPIA di Padova, sede di Monselice; I. Serra, Coop Orizzonti; M.T. De Santis, CPIA di Padova; R.P. Vedova, Consulente dell’U.A.T., Ufficio Ambito Territoriale; A. Amendola, Scuola Edile Padova; A. Spinello, CPIA di Padova, sede di Piove di Sacco; M. Astolfi e N. Tamiazzo, Ufficio Titoli Esteri, Ufficio Carriere studenti dell'Università di Padova; A. Meneghini, Istruttore Pedagogico Direttivo, Comune di Padova; S. De Liberali, Capo Settore Servizi Culturali del Comune di Vigonza; I. Brotto, Associazione G. Danieli; F. Menegazzo, Coordinatrice dei Centri per l'Impiego della Provincia di Padova. Modererà gli interventi: E. Cortella , CPIA di Padova. Modererà la tavola rotonda: G. Vignato, CPIA di Padova.

 

Event Details
Κατάσταση
As planned
Δικτυακός τόπος εκδήλωσης
Αριθ. έργου ΕΕ
Project Number: 2016-1-DE02-KA204-003276 Boosting Individual Competences (BIC)
Τύπος διοργανωτή
Άλλο συμβάν
Organiser name
Comune di Padova e CPIA - Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti - di Padova
Στοιχεία επικοινωνίας
Informazioni e programma
www.cpiapadova.it
info@cpiapadova.it
049 8206705
Ομάδα στόχος
Δίκτυα και οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων
Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
Σκοποί και στόχοι
Presentare esempi di collaborazione tra le istituzioni e le agenzie che operano sul territorio per l'inclusione degli adulti stranieri, in particolare dei rifugiati e dei richiedenti asilo, valutandone l'efficacia, i limiti, le prospettive di miglioramento e di eventuale diffusione.
Esaminare e valutare la possibilità di porre le basi per un coordinamento delle iniziative e dei soggetti attivi nell'accompagnare gli adulti stranieri nel percorso di inclusione sociale, formativa e lavorativa nella provincia di Padova
Αναγνώριση / πιστοποίηση συμμετοχής ή/και μαθησιακών αποτελεσμάτων
Attestato di partecipazione
Κόστος παρακολούθησης
Όχι

Θέλετε να εισηγηθείτε μια εκδήλωση?

Μην διστάσετε να το πράξετε! Κάντε κλικ πιο κάτω και εισηγηθείτε μια εκδήλωση τώρα!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα