Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τον Αλφαβητισμό στο Πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης (GAL)

Ως Γραμματεία της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Αλφαβητισμό στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης (GAL), το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης (UIL) της UNESCO διοργάνωσε την ετήσια γενική συνέλευση των μελών της στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 στο Παρίσι. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της UNESCO, στο πλαίσιο των εορτασμών της Διεθνούς Ημέρας Αλφαβητισμού και της Διεθνούς Διάσκεψης «Αλφαβητισμός και Πολυγλωσσία».

Οι εκπρόσωποι χωρών της Παγκόσμιας Συμμαχίας συνεδριάζουν ετησίως για να συζητήσουν τις τρέχουσες δραστηριότητες και τα μελλοντικά βήματα της Συμμαχίας. Μέλη της συμμαχίας είναι 20 χώρες με ποσοστό αλφαβητισμού ενηλίκων μικρότερο από 50% και οι χώρες Ε-9 στις οποίες ζει η πλειοψηφία των ενηλίκων με δεξιότητες αλφαβητισμού χαμηλού επιπέδου.

Μετά τις συζητήσεις και τις συστάσεις των εκπροσώπων των χωρών στη συνεδρίαση του φόρουμ πολιτικής της Παγκόσμιας Συμμαχίας τον Νοέμβριο του 2018 στο Μεξικό, η Γραμματεία της Συμμαχίας ηγήθηκε της εφαρμογής των ακόλουθων τριών τομέων δράσης:

 

  • Να ξεκινήσει μια διαδικασία χαρτογράφησης των πρωτοβουλιών αλφαβητισμού που καλύπτουν τις χώρες της GAL προκειμένου να) βελτιώσουν τη συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών (διατομεακά) για τον αλφαβητισμό, και β) να ενισχύσουν τη δημιουργία και την ανταλλαγή γνώσεων για τον σχεδιασμό πολιτικής που βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και εφαρμογή.
  • Διεξαγωγή μελέτης σχετικά με την εκτίμηση του κόστους επίτευξης του στόχου SDG 4.6 στις χώρες της Συμμαχίας.
  • Ανάπτυξη στρατηγικής της Συμμαχίας για το 2020 – 2025.
Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα