Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Event Details
6 May
2021

Eetilised väärtused ja otsused koolitamisel

Remote Event
to

Igal tegevusel ning suhtel on eetiline aspekt. Nii ka koolitamisel ja õppimisel, mis sotsiaalsete tegevustena loovad olulisi ühisosi  suhteid, teadmust, ruumi ja aega.

Mida koolitaja või koolituste korraldajana teada, märgata, millest juhinduda ja millele toetuda, kui on vaja langetada otsuseid? Eriti siis, kui tegemist on probleemi, konflikti või dilemmaga. Kuidas otsustada eetiliselt? Seadused ja eetikakoodeks on abiks, kuid neist ei piisa. Koolitamine on eetiline pingutus ja eeldab koolitajalt vastavat pädevust.

Koolitusel osalemine võimaldab õppijal arendada koolitajakompetentsust eetiliste otsuste tegemiseks. Koolituse läbinu mõistab koolitamise eetilist olemust ja põhimõtteid, teadvustab eetiliste väärtuste tähendust, märkab probleeme ja dilemmasid ning oskab nende ennetamiseks või nendega toimetulekuks kasutada eetilise otsustamise mudelit.

Koolituse läbinu:

  • mõistab koolitamise eetilist olemust ja põhimõtteid;
  • märkab koolitamisega kaasnevaid eetilisi probleeme, konflikte ja dilemmasid;
  • teadvustab koolitaja eetiliste väärtuste tähendust;
  • oskab kasutada eetilise otsustamise mudelit.

Koolitusel on teooria ja praktika omavahel põimitud, juhtumianalüüsid ja miniloengud vahelduvad arutelude, paari- ja grupitöödega. Koolituse väärtuseks on võimalus kohtuda oma valdkonna kolleegidega ning turvalises keskkonnas arutleda, kogemusi jagada ja õppida.

Koolitaja: Kristi Arendi

Sihtgrupp: koolitajad, sisekoolitajad ja teised teemast huvitunud.  

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi.

Event Details
Κατάσταση
As planned
Τύπος εκδήλωσης
Εκδήλωση επαγγελματικής ανάπτυξης
Δικτυακός τόπος εκδήλωσης
Τύπος διοργανωτή
Άλλο συμβάν
Organiser name
Innowise Koolitaja Kompetentsikeskus
Registration URL
Στοιχεία επικοινωνίας
Liina Sieberk, liina.sieberk@innowise.ee, tel +372 56606938
Ομάδα στόχος
Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, ερευνητές στον τομέα της ανδραγωγίας
Δίκτυα και οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων
Θεματικό πεδίο προβληματισμού
Αναγνώριση / πιστοποίηση συμμετοχής ή/και μαθησιακών αποτελεσμάτων
Õpiväljundite saavutamise hindamist ei toimu ning koolitusel osalenud õppijale väljastatakse tõend.
Κόστος παρακολούθησης
Ναι

Θέλετε να εισηγηθείτε μια εκδήλωση?

Μην διστάσετε να το πράξετε! Κάντε κλικ πιο κάτω και εισηγηθείτε μια εκδήλωση τώρα!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα