Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Event Details
26 Aug
2020

EETILISED PÕHIMÕTTED, LÄHENEMISVIISID JA LAHENDUSED ÕPETAMISEL

Estonia
Tallinn
to

Koolitamine ja õppimine on sotsiaalsed tegevused, olulised ühisosa ─ suhete, teadmuse, ruumi ja aja loojad. Igal tegevusel ning suhtel on eetiline aspekt. Kas me teame, teadvustame ja märkame seda? 

Mida teha siis, kui koolitusele on saadetud õppija, kes ei taha seal olla? Kui kohustuslikus korras osalev õppija väljendab selgelt oma täielikku huvi ja motivatsiooni puudumist? Millised on sel juhul koolitaja eetilised valikud, kas püüda teda kaasata, lasta tal lihtsalt olla või hoopis midagi muud? 

Millised on koolitaja valikud konfliktisituatsioonis, mis on koolituste ja õppimisprotsessi loomulik, paratamatu ja vajalik osa, milleta ei toimuks õppimist. Miks sellised olukorrad tekivad ja kuidas nendega toime tulla? Kuidas läheneda probleemidele, konfliktidele ja dilemmadele eetiliselt? Kuidas teha nii, et need laheneksid kedagi kahjustamata? 

Koolitusel „Eetilised põhimõtted, lähenemisviisid ja lahendused õpetamisel“ saad leida võimalikke lahendusviise just sarnastes, eetilisi dilemmasid sisaldavates olukordades toimetulekuks. Õpetamine on eetiline pingutus ja eeldab koolitajalt eetilist kompetentsust. Koolitusel osalemine võimaldab omandada teadmisi eetikast, õpetamise eetilistest aspektidest ning arendada oma eetilist kompetentsust. 

Koolituse läbinu:

  • omab ülevaadet õpetamise eetilisest olemusest ja põhimõtetest;
  • märkab õpetamisel ja õppimisel tekkivaid või kaasnevaid eetilisi probleeme ning dilemmasid;
  • on analüüsinud konfliktide olemust, erinevust, vajalikkust ja teab, kuidas käituda professionaalselt ning eetiliselt.

Koolitusel on teooria ja praktika omavahel põimitud, juhtumianalüüsid ja miniloengud vahelduvad arutelude, paari- ja grupitöödega. Koolituse väärtuseks on võimalus kohtuda oma valdkonna kolleegidega ning turvalises keskkonnas arutleda, kogemusi jagada ja õppida. 

Sihtgrupp: Koolitajad, nõustajad, õpetavad inimesed, keda huvitab eetika ja eetiliste valikute teema ning kes soovivad oma eetilist kompetentsust arendada. 

Koolituse maht: 7 akadeemilist tundi.

Koolitajad: Kristi Arendi ja Liina Sieberk

Event Details
Κατάσταση
As planned
Τύπος εκδήλωσης
Εκδήλωση επαγγελματικής ανάπτυξης
Δικτυακός τόπος εκδήλωσης
Τύπος διοργανωτή
Άλλο συμβάν
Organiser name
INNOWISE KOOLITAJA KOMPETENTSIKESKUS
Στοιχεία επικοινωνίας
Liina Sieberk, liina.sieberk@innowise.ee
Ομάδα στόχος
Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, ερευνητές στον τομέα της ανδραγωγίας
Δίκτυα και οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων
Θεματικό πεδίο προβληματισμού
Σκοποί και στόχοι
Koolituse läbinu on täiendanud oma koolitaja kompetentsust, mõtestanud õpetamise eetilist aspekti ning tal on valmisolek märgata ja lahendada probleeme eetilisi valikuid ja otsuseid langetades.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
1. Omab ülevaadet õpetamise eetilisest olemusest ja põhimõtetest;
2. Märkab õpetamisel ja õppimisel tekkivaid või kaasnevaid eetilisi probleeme ning dilemmasid;
3. On analüüsinud konfliktide olemust, erinevust, vajalikkust ja teab, kuidas käituda professionaalselt ning eetiliselt.
Κόστος παρακολούθησης
Ναι

Θέλετε να εισηγηθείτε μια εκδήλωση?

Μην διστάσετε να το πράξετε! Κάντε κλικ πιο κάτω και εισηγηθείτε μια εκδήλωση τώρα!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα