Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Brochure from Greek Partner (European Institute for Local Development) for University Dropouts

Πρόλογος

Κάθε χρόνο περίπου το 25% του συνόλου των φοιτητών στη Γερμανία εγκαταλείπουν τις πανεπιστημιακές τους σπουδές, πριν τους χορηγηθεί τίτλος σπουδών.Οι λόγοι για τους οποίους οι νέοι αποφασίζουν να διακόψουν πρόωρα τις σπουδές τους ποικίλλουν. Η πιο «συνηθισμένη πορεία» είναι: ξεκινούν με λανθασμένη επιλογή σπουδών, συνεχίζουν με εκτεταμένη πίεση ανταπόκρισης σε αυτές και καταλήγουν σε οικονομικές δυσκολίες. Επομένως, η ολοκλήρωση ενός προγράμματος σπουδών δεν σχετίζεται με την εσωτερική διάθεση και το χαρακτήρα ενός ατόμου.

Πολλοί υπεύθυνοι Ανθρωπίνου Δυναμικού εστιάζουν περισσότερο στην προσωπικότητα και στο κίνητρο του υποψηφίου κατά τη διαδικασία συνέντευξηςπαρά στα τυπικά προσόντα.

Χρησιμοποιώντας οικονομικούς όρους, άτομα που διακόπτουν τις σπουδές τους, χωρίς να αποκτήσουν τίτλο σπουδών είναι δυνάμει μελλοντικοί επιτυχημένοιεπαγγελματίες. Είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία και πιο ώριμοι σε σχέση με ανθρώπους που έχουν μόλις ολοκληρώσει τις σπουδές τους, γνωρίζουν τι θέλουν ( ή δεν γνωρίζουν) και είναι πιθανόν να μεταφέρουν πολύτιμη γνώση από τις σπουδές τους. Ωστόσο, άτομα που δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους, είναι δύσκολο να προσεγγιστούν είτε σαν ομάδα είτε μεμονωμένα.

Με την έναρξη ενός προγράμματος σπουδών σε ανώτατο ίδρυμα, συνήθως πραγματοποιείται εγγραφή στο μητρώο των φοιτητών. Ωστόσο, τα ανώτατα ιδρύματα δεν έχουν σύστημα καταγραφής που να υποδεικνύει ποιοι φοιτητές κινδυνεύουν να διακόψουν τις σπουδές τους χωρίς να αποκτήσουν πτυχίο. Έτσι, επιχειρήσεις, , επαγγελματικά σωματεία, επιμελητήρια, δυσκολεύονται ιδιαίτερα να εντοπίσουν αυτά τα άτομα.

Πώς μπορεί όμως μία επιχείρηση να ανταποκριθεί καλύτερα στις προκλήσεις και τον θεμιτό ανταγωνισμό , με σκοπό το όφελος των νέων εργαζομένων;Καθοριστικός παράγοντας θα αποτελέσει η σωστή μέθοδος «στρατολόγησης» νέων ταλέντων.

Παρακάτω δίνονται οδηγίες και προτάσεις στους επιχειρηματίες που αναζητούν άτομα που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους και επιθυμούν να τα εντάξουν με ομαλό τρόπο στον εργασιακό χώρο.

1. Πώς σκέφτονται οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους;

Η επιχείρηση για να παρέχει μια πειστική ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους, οφείλει να δείξει συμπάθεια στηνκατάσταση. Οι δυσκολίες που οδηγούν στην απόφαση εγκατάλειψης των σπουδών παρουσιάζονται μέσα από μία σειρά προσωπικών ερωτήσεων. Συνδέεται η εγκατάλειψη των σπουδών με προσωπική αποτυχία ; Μου λείπει η επιμονή; Τι σκέφτονται οι φίλοι και η οικογένεια για μένα; Τι συναίσθημα προκαλεί το ξεκίνημα ενός προγράμματος εκπαίδευσης σε έναν επαγγελματικό χώρο όπου οι εκπαιδευτές είναι νεότεροι ηλικιακά απόμένα; Θα έχει ο νέος εργοδότης ή οι συνάδελφοι προκαταλήψεις στο θέμα της «εγκατάλειψης των σπουδών» ; Τι επιπτώσεις θα έχει η μη ολοκλήρωση των σπουδών στην επαγγελματική μου εξέλιξη;

Ένα νέο ξεκίνημα μετά από κάποια εξάμηνα ή ακόμα και μετά από κάποια χρόνια σπουδών εντείνει την προσωπική πίεση του εκπαιδευομένου για την εκπλήρωση των στόχων που έχει θέσει. Σε αυτό το σημείο, η εταιρεία έρχεται να προσφέρει εκπαίδευση, ώστε να ανακτηθεί στον εκπαιδευόμενο το αίσθημα της αυτοεκτίμησης και να τον προετοιμάσει για τη μελλοντική σταδιοδρομία του. Για ποιο λόγο τα άτομα εγκαταλείπουν τις σπουδές τους; Μήπως το άτομο έχει μαθησιακές δυσκολίες ; Πως μπορεί να αλληλεπιδράσει με νεότερους ηλικιακά εκπαιδευόμενους ; Πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από αυτόν σε σχέση με νεώτερους εκπαιδευόμενους; Πρέπει να έχει καλύτερη απόδοση στον εκπαιδευτικό και στον εργασιακό χώρο σε σχέση με τους υπόλοιπους;

Πρέπει να γίνει σαφές στο άτομο που εγκατέλειψε τις σπουδές του, ότι ούτε η ηλικία ούτε η αποτυχία ολοκλήρωσης των σπουδών , έχει κάποια επίπτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επομένως χρειάζεται να βρεθεί το πρόγραμμα το οποίο θα είναι κατάλληλο για τη σωστή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών (εκπαιδευόμενου και επιχείρησης). Είναι σημαντικό η επιχείρηση να παρέχει αποτελεσματική εκπαίδευση για την απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων και φυσικά να υλοποιηθεί σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια.

Τα άτομα που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές έχουν την άποψη πως οι επιχειρήσεις θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να δημιουργήσουν το κατάλληλοπεριβάλλον για την παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης. Μέσω της συγκεκριμένης εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα ακόμη και στους εκπαιδευόμενους που ήδη έχουν αποκτήσει ορισμένες δεξιότητες, να λάβουν επιπλέον κατάρτιση.

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας των Πανεπιστημίων, είναι συχνά τα πρώτα σημεία πληροφόρησης σχετικά με αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Παρόλ’ αυτά είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μία σχέση συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών και των υποψήφιων εκπαιδευόμενων ή να τους παρέχονταιενημερωτικά φυλλάδια όπου θα καθοδηγούνται στην αναζήτηση εργασίας.

2. Πώς μπορούν να δοθούν κίνητρα στα άτομα που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους;

Εφόσον τα άτομα που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές βρουν μια επιχείρηση για να απασχοληθούν, οι συμβαλλόμενοι πρέπει να διασαφηνίσουν , τι επιδιώκει η επιχείρηση από τα άτομα και τι επιδιώκουν τα άτομα από την επιχείρηση. Οι δυο πλευρές μπορούν από κοινού να καθορίσουν τους όρους της εκπαίδευσης (πχ. καθορίζοντας τις εκπαιδευτικές ώρες) ή κάνοντας διαπροσωπικές συμφωνίες (πχ. αν κάποιος έχει ολοκληρώσει επαγγελματικό σχολείο δεν υπάρχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ένα επαγγελματικό σχολείο ή ότι δεν υπάρχει υποχρέωση να παρακολουθήσει τα σεμινάρια της επιχείρησης).

Ο περιορισμός των εκπαιδευτικών ωρών είναι συχνό μέσο προσέλκυσης των ατόμων αυτών σε μία εκπαίδευση δύο κατευθύνσεων. Για μερικούς που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους είναι σημαντικό, να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση γρήγορα και αυτό εξαιτίας του ήδη χαμένου χρόνου που έχουν σπαταλήσει στη διάρκεια των σπουδών τους.

Επίσημα, τα άτομα που έχουν εγκαταλείψει νωρίς τους σπουδές τους δεν έχουν το νομικό δικαίωμα να αιτηθούν να παρακολουθήσουν λιγότερα μαθήματα.

Παρ’ολ’αυτά, αν οι εκπαιδευόμενοι προσκομίσουν ένα έγγραφο στο οποίο να αποδεικνύεται ότι έχουν ολοκληρώσει τα βασικά στάδια εκπαίδευσης, μπορούνστη συνέχεια να ζητήσουν από την επιχείρηση να γίνει μείωση των εκπαιδευτικών ωρών σε ετήσια βάση, η οποία θα καθοριστεί από το εμπορικό επιμελητήριο.

Σεβόμενοι το θεωρητικό περιεχόμενο ενός τίτλου σπουδών, είναι συχνά δύσκολο για τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν ποιες γνώσεις έχουν πραγματικά αποκτήσει τα άτομα στο πανεπιστήμιο. Επομένως, θα πρέπει να τους παρέχεται επαγγελματική συμβουλευτική, (π.χ. από το εμπορικό επιμελητήριο, απόυπηρεσίες απασχόλησης κλπ).

Ωστόσο ελάχιστα από τα άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, φοβούμενοι την αποτυχία, έχουν περισσότερα κίνητρα στο να συμμετέχουν σετέτοιου είδους εκπαιδευτικές διαδικασίες και δεν τους ενδιαφέρει η συντομότερη ολοκλήρωση του προγράμματος.

Επίσης, οι επιχειρήσεις εκπαιδεύουν νέους ώστε να γίνουν καλοί επαγγελματίες και κάποια στιγμή να διοικήσουν μια επιχείρηση αυτόνομα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η επιχείρηση θα μεταβιβαστεί σε μια νέα γενιά ηγεσίας. Το μήνυμα που απευθύνεται στα άτομα που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους είναι: «Μπορείς να αναδείξεις την προσωπική και επαγγελματική σου ανάπτυξη εδώ και τώρα».

3. Εξέλιξη μέσω της απόκτησης υψηλών δεξιοτήτων

Η υποστήριξη και η παροχή συμπληρωματικής εκπαίδευσης στους εργαζόμενους μιας επιχείρησης είναι σημαντικό μέσο διατήρησης του ανταγωνισμού. Για αυτό το λόγο, πολλές επιχειρήσεις, υποστηρίζουν τους εκπαιδευόμενους, μέσω της παροχής επιπρόσθετων οδηγιών.

Όχι μόνο οικονομικές επιβραβεύσεις αλλά και κάθε άλλου είδους επιβράβευση, όπως η αναγνώριση «του εκπαιδευόμενου της εβδομάδας» σε έναν εργασιακόχώρο, μπορούν να αποτελέσουν κίνητρα για την απόδοση των εργαζομένων.

Οι υψηλές δεξιότητες δεν είναι δεξιότητες που αποκτούνται μόνο μέσω της τυπικής διαδικασίας επαγγελματικής εκπαίδευσης, ωστόσο επιτρέπουν στονεκπαιδευόμενο να κερδίσει επιπλέον εξειδικευμένη γνώση.

Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση μπορεί να έχει κέρδος και ως αποτέλεσμα να ενισχύονται και δύο πλευρές.

4. Τι πρέπει να επιδιώκουν οι επιχειρήσεις από τα άτομα που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους ;

Η απασχόληση των ατόμων που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους ως εκπαιδευόμενους επιχειρήσεων είναι αρκετά ωφέλιμη.

Η εμπειρία της αποτυχίας και ο επαναπροσανατολισμός στο αποτέλεσμα συχνά κάνει τους ανθρώπους που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους πιοσυνειδητοποιημένους και προσηλωμένους στο στόχο τους, όταν στρέφονται σε μια καινούρια καριέρα. Πολλοί από αυτούς δίνουν μεγάλη προσοχή στα επόμενά τους βήματα, θέλοντας να αποφύγουν να επαναλάβουν την αποτυχία , έχουν πολλά κίνητρα.

Αυτό μπορεί να αποτελέσει πραγματικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση αν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι παρόμοιο με μαθήματα που είχαν διδαχτεί στο παρελθόν. Παράδειγμα, αν ένα άτομο έχει εκπαιδευτεί ως ηλεκτρολόγος-  μηχανικός, αυτό σημαίνει ότι οι γνώσεις οι οποίες έχει αποκτήσει από το πανεπιστήμιο, θα τις μεταφέρει μέσα στην επιχείρηση που δουλεύει. Αυτό κατά συνέπεια αποτελεί όφελος για ολόκληρη την επιχείρηση επειδή αυτή η γνώση θα είναι χρήσιμη και στους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι αυτοί που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές του είναι ότι είναι πρόθυμοι να εργαστούν για μικρά χρονικά διαστήματα, όπως σε εργασίες πρακτικής άσκησης τις οποίες είναι πιθανό να ολοκληρώσουν στην αρχή της εκπαίδευσης τους.

Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για τον υποψήφιο να αποφασίσει αν του ταιριάζει αυτή η επιχείρηση αλλά και το αντίστροφο.

Συνοψίζοντας, τα άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έχουν γενικά πιο συγκροτημένες προσωπικότητες ( λόγω ηλικίας) και είναι πιο ώριμοι σε σχέση με εκπαιδευόμενους που έχουν μόλις αποφοιτήσει. Παρόλ’ αυτά, η ωριμότητα δεν αποτελεί εγγύηση ότι ένας που έχει εγκαταλείψει τις σπουδές τουείναι καταλληλότερος για μία θέση εργασίας σε σχέση με κάποιον που έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του. Το να εργάζεσαι ανεξάρτητα είναι σίγουρα μιαικανότητα η οποία απαιτείται σε ένα πρόγραμμα σπουδών, ωστόσο αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα ένας πρώην φοιτητής που έχει εγκαταλείψει τις σπουδές του, να είναι πιο ικανός να μάθει πρακτικές δεξιότητες ενός πωλητή σε σχέση με κάποιον άλλον (που δεν έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους). Το κίνητρο μπορεί καλύτερα να γίνει φανερό μέσα από την πρακτική άσκηση. Βασιζόμενη στη μεγαλύτερη ηλικία και στην ωριμότητα που προκύπτει από αυτή, η επιχείρηση που παρέχει την εκπαίδευση μπορεί σίγουρα να περιμένει περισσότερα από τα άτομα που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους παρά από τα άτομα που μόλις έχουν αποφοιτήσει.

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα