Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Event Details
10 Jun
2019

Andragoogide I mitteseminar

Estonia
Tallinn
to

Mitteseminar on Tallinna Ülikooli Andragoogika üliõpilaste korraldatud seminar, kus andragoogika bakalaureuse õppe II ja III kursuse üliõpilased tutvustavad enda seminaritöösid.Andragoogid ootavad sind kuulama ning kaasa rääkima.Hiina vanasõna ütleb, et õppimine on rahvale niisama vajalik nagu vesi kalale ja andragoogid usuvad, et õppimine toimub läbi elu ning inimene õpib kuni elab.I Andragoogide mitteseminari eesmärk on tutvustada andragoogi rolli tänapäeva ühiskonnas. Päeva jooksul arutletakse andragoogi rolli ning tema isiku kujunemise üle. Lisaks eelmainitule tutvutakse andragoogi tööriistakastiga, vaadatakse tema võimalusi tööturul ja arutletakse ka täiskasvanud õppijate vajaduste ja toimetuleku üle.

Päev on jaotatud nelja suuremasse teemaplokki

● Andragoog uurib kogemist

● Andragoog uurib vajadusi

● Andragoog uurib arengut

● Andragoog uurib kujunemist

Event Details
Κατάσταση
As planned
Τύπος εκδήλωσης
Διάσκεψη
Δικτυακός τόπος εκδήλωσης
Τύπος διοργανωτή
Άλλο συμβάν
Organiser name
Tallinna Ülikooli Andragoogika üliõpilased.

Seminari toetab Euroopa liit Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE projekti kaudu, Sihtasutus Kutsekoda ja Õpetajate maja.
Αριθμός εκπροσώπων
< 100
Ομάδα στόχος
Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, ερευνητές στον τομέα της ανδραγωγίας
Δίκτυα και οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων
Έργα και συνεργασίες
Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
Επαγγελματίες των μέσων μαζικής επικοινωνίας
Κόστος παρακολούθησης
Όχι

Θέλετε να εισηγηθείτε μια εκδήλωση?

Μην διστάσετε να το πράξετε! Κάντε κλικ πιο κάτω και εισηγηθείτε μια εκδήλωση τώρα!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα