Κοινότητες πρακτικής

Κοινότητες πρακτικής

Οι κοινότητες πρακτικής είναι ηλεκτρονικές ομάδες συνάντησης ατόμων με παρόμοια ενδιαφέροντα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μάθησης ενηλίκων. Γίνετε μέλος της, για να συναντηθείτε με ομοϊδεάτες, μέλη της EPALE από όλη την Ευρώπη, και να ανταλλάξετε ιδέες, πόρους και ορθές πρακτικές.

Women Entrepreneurs in STEM

3 members
Purpose of groupExchange teaching methodologies and curriculum across Europe. Target audienceAcademics, students, researchers in andragogy Theme addressedLearner Support

Beperking op oudere leeftijd

3 members
GroepsdoelLesmethoden over gebarentaal en braille/omgaan met blindheid voor oudere senioren en hun naasten inventariseren. Ervaring uitwisselen over wat werkt bij het aanleren van zo’n nieuwe

FIRST NETWORK. International projects management.

10 members
Fin_1sttippm_logo_1
Purpose of group The aim of the group is to support the first-time international projects realisers, especially those active in civil society organisations in Europe. The support is offered, first of

Community Action to Activate Learning your Social Enterprise

3 members
Purpose of group faced. Social enterprise impact on critical social issues is critical: they are constantly trying to create jobs, tackle disadvantage and support community development. It is evident

Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Materyal Geliştirme- special education students Material development

6 members
Purpose of groupDiscussing ideasTarget audienceAcademics, students, researchers in andragogyAdministrator/Moderatorabdullah öztürk

C4BIPS Community of Practice for Basketball Injury Prevention Strategies

2 members
Name of community C4BIPS Community of Practice for Basketball Injury Prevention Strategies Purpose of group C4BIPS Community of Practice (CoP) is one of the main results of the C4BIPS project (http:/

WISE Women Entrepreneurs in Stem

6 members
Purpose of groupTo connect organisations working with Women Stem entrepreneurs Target audienceNational adult learning networks and infrastructures Theme addressedLearner Support

S.T.A.M.P.

4 members
Purpose of groupDiscussing ideas Target audienceAcademics, students, researchers in andragogy

İBB. İSMEK Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü

2 members
Purpose of group İsmek olarak tüm 16 yaş ve üstü İstanbul halkımızın hayat boyu öğrenme becerilerine katkı sağlama ve bu becerilerini devam ettirebilmelerine destek olmaktayız. Sürdürülebilir bir

EU Co-Production & Co-Creation Community

12 members
Purpose of group To exchange learning and development for all across the EU whom use Co-Production/Co-Creation within their organisations and practice. There is a pressing need to ensure that the Co

Handicap, emploi et inclusion

3 members
Objectif du groupeL'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap est une priorité portée par l'association LADAPT depuis 90 ans. En effet, l'accès et le maintien dans l'emploi

Egyetemi hallgatók a felnőttkori tanulásról

20 members
A csoport célja Ez a szakmai közösség lehetőséget kínál egyetemi hallgatóknak, hogy tanulmányaik alatt megosszák szakmai gondolataikat, rövidebb írásaikat hallgató társaikkal, valamint más intézmények