Blog
Blog

Bήματα προς την πιο ολοκληρωμένη και βιώσιμη περιοχή έως το 2030: Σκανδιναβική συνεργασία στην εκπαίδευση ενηλίκων - πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την κοινωνική ένταξη;

 

 

 

Η κοινωνική βιωσιμότητα δεν δύναται να επιτευχθεί σε μία χώρα χωρίς τη συμμετοχή ολόκληρου του πληθυσμού της, κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί μια ευρύτερη σειρά από πολιτικές και πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλίσουμε τη διασύνδεση και να συμπεριλάβουμε τις αγροτικές περιοχές, να διασφαλίσουμε τις δημοκρατικές αξίες και να αξιοποιήσουμε κριτικά τις δυνατότητες της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας.

 

 

 

To Σκανδιναβικό όραμα για το 2030 και ο ρόλος της μάθησης

Οι υπουργοί των χωρών της Σκανδιναβίας ενέκριναν το Σκανδιναβικό όραμα το 2019. Oι παγκόσμιοι στόχοι υπάρχουν στην ατζέντα εδώ και αρκετά χρόνια, ωστόσο εγκρίνοντας το Όραμα για το 2030, οι χώρες αποφάσισαν από κοινού να προχωρήσουν ταχύτερα και να θέσουν έναν φιλόδοξο στόχο, ούτως ώστε να εξελιχθούν ως την πιο βιώσιμη και ολοκληρωμένη περιοχή στον κόσμο ως το 2030. Τα τρία δομικά στοιχεία αυτού του οράματος θα πρέπει να είναι στενά αλληλένδετα και η βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο και στα τρία.

  • Η Σκανδιναβία δεν δύναται να είναι ανταγωνιστική χωρίς καινοτομία και πλήρη αξιοποίηση της ψηφιακής δυνατότητας. Συνιστά μια περιοχή που βασίζεται στη γνώση, την καινοτομία, την κινητικότητα και την ψηφιακή ενσωμάτωση.
  • Η κοινωνική βιωσιμότητα της Σκανδιναβίας αφορά μια ίση, συνδεδεμένη και χωρίς αποκλεισμούς περιοχή, με κοινές αξίες και ενδυναμωμένη πολιτισμική ανταλλαγή και ευημερία.
  • Επιπροσθέτως, το τρίτο συστατικό για το Σκανδιναβικό όραμα, η πράσινη Σκανδιναβία, απαιτεί ανανεωμένες και συναφείς δεξιότητες και ικανότητες προκειμένου να διασφαλίσει τη μετάβαση σε μια πράσινη κοινωνία και μια βιώσιμη οικονομία.

Η συνεργασία στην εκπαίδευση ενηλίκων ακολουθεί τις προτεραιότητες που έχουν θέσει οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών. Η Σκανδιναβική ατζέντα για τις ικανότητες του μέλλοντος στοχεύει στην καλύτερη προετοιμασία των ατόμων κάθε ηλικίας για την κοινωνία του μέλλοντος. Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν τη γνώση και τις δεξιότητες για να ανταπεξέλθουν σε ένα πιο περίπλοκο μέλλον. Επιπλέον, είναι εξίσου σημαντικό να δούμε τον κόσμο με πιο ανοιχτό και κριτικό πνεύμα και να εξοπλιστούμε ώστε να μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλους ανθρώπους.

 

Η προσπάθεια συνεργασίας των Σκανδιναβικών χωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων

Υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις χώρες της Σκανδιναβίας. Κάθε χώρα έχει τον δικό της μοναδικό τρόπο δόμησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η συγκριτική μας δύναμη έγκειται στο ότι έχουμε τη δυνατότητα να μοιραστούμε και να μάθουμε ο ένας από τον άλλον και τούτο να το πράττουμε καθημερινά και συστηματικά. Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όταν εξετάζουμε πώς έχουν διαμορφωθεί και αναδιαμορφωθεί οι πολιτικές, αφορά το γεγονός ότι οι Σκανδιναβικές χώρες διαθέτουν έναν ισχυρό δημόσιο τομέα και μακρά παράδοση στον σχεδιασμό ευκαιριών μάθησης για άτομα που διαθέτουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με μια παράδοση οι κοινωνικοί εταίροι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πολιτικής ικανοτήτων και την ανάπτυξη της μακροπρόθεσμης  στρατηγικής. Τέλος, η μόνιμη ανάπτυξη πολιτικής και πρακτικής σε αυτές τις χώρες επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση του 2020 και την πανδημία και δικαιολογημένα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα και ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη. Δίνει επίσης έμφαση στην αναγνώριση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στην  επανακατάρτιση  και την αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Επί του παρόντος το Σκανδιναβικό Δίκτυο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (NVL) συμμετέχει σε αυτούς τους στρατηγικούς τομείς μέσω αρκετών δικτύων.

 

Ποιος είναι ο νικητής;

Όταν καλούμαστε να συζητήσουμε τις προκλήσεις ή να προτείνουμε λύσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής των Σκανδιναβικών χωρών, προσπαθούμε να αναζητήσουμε επιχειρήματα που βοηθούν να κάνουμε ορατά τα οφέλη της μάθησης. Οι πάροχοι της εκπαίδευσης ενηλίκων προσπαθούν να συνδέσουν την εκπαίδευση με άλλους τομείς πολιτικής, όπως ο τομέας της υγείας, της απασχόλησης, της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, κλπ. Η επιστροφή στις επενδύσεις δεν μπορεί πάντοτε να υπολογιστεί με χρηματικούς όρους. Η άποψη του Σκανδιναβικού Δικτύου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και των δικτύων μας σχετικά με τα οφέλη της απόκτησης ποιοτικών βασικών δεξιοτήτων και της συνεχούς ανάπτυξής τους θα μπορούσε να συνοψιστεί ως εξής:

  • Τα άτομα έχουν περισσότερες ευκαιρίες ενημέρωσης, συμμετέχουν στη μάθηση και την κοινωνία, αποκτούν εργασία ή παραμένουν σε αυτή, αποκτούν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έχουν κριτική προσέγγιση στις πληροφορίες, εξελίσσονται σε καλύτερους και φιλικότερους προς το περιβάλλον καταναλωτές, κ.α. Είναι  σημαντικό να προβάλλουμε τον ρόλο της μάθησης σε σχέση με άλλους τομείς και δράσεις που τυγχάνουν δημόσιας προβολής, όπως της υγείας, του περιβάλλοντος και της ενσωμάτωσης.
  • Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει τη δυνατότητα της προσέγγισης περισσότερων ατόμων, δύναται να είναι ευέλικτο σε σχέση με τον χρόνο και τον τρόπο παροχής, δύναται να προσφέρει καλύτερη πρόσβαση σε διαδικτυακούς πόρους στους εκπαιδευόμενους των ιδρυμάτων κλπ. Μπορεί να διασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα παροχής της εκπαίδευσης.
  • Τα οφέλη για τους χώρους εργασίας και την επαγγελματική ζωή είναι η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία, η αυξημένη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η αξιοποίηση όλων των ειδών των ικανοτήτων των εργαζομένων, η δυνατότητα πρόσληψης ατόμων σε κλάδους/τομείς βιομηχανιών. Ως αποτέλεσμα - κέρδος.
  • Τα οφέλη για την κοινωνία γενικά είναι η δημοκρατία, η ευημερία και η σταθερότητα.

 

Στοιχεία και έμπνευση για ψηφιακή ένταξη

Το Σκανδιναβικό Δίκτυο για τις Βασικές Δεξιότητες ξεκίνησε να εργάζεται το 2017 πριν εγκριθεί το Σκανδιναβικό όραμα για το 2030. Ο συγκεκριμένος στόχος για το δίκτυο την περίοδο 2018-2019 είναι η αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες στην εκπαίδευση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Η σπουδαιότητα του δικτύου και η ανάγκη για κοινή αναπτυξιακή εργασία  σε αυτόν τον τομέα έχει μόνο αυξητικές τάσεις από τότε που ιδρύθηκε. Ο αρχικός στόχος του δικτύου - η αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι πολύ σχετικός. Ο στόχος του 70% των ατόμων 16-65 ετών στην Ευρώπη  που να έχει το κατάλληλο επίπεδο βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων έως το 2025 απαιτεί πραγματικά δράση.

Τα αποτελέσματα του δικτύου αξιοποιούνται στην ανάπτυξη της πολιτικής και  των πρακτικών παροχής προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων στις Σκανδιναβικές χώρες και αυτό το έργο είναι πολύ συναφές για την εφαρμογή του Σκανδιναβικού Οράματος για το 2030. Συμβάλλει στην επίτευξη  αρκετών  στόχων της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα των Στόχων 4, 8 και 10. Μια ισότιμη κοινωνία στηρίζεται στα ίσα δικαιώματα όλων των μελών της ανεξάρτητα από το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, τη θρησκεία, τις ειδικές ανάγκες ή την καταγωγή. Το επίπεδο των βασικών δεξιοτήτων επηρεάζει τη συμμετοχή του πληθυσμού στην κοινωνική, την οικονομική και την πολιτική ζωή και οδηγεί στην κοινωνική ένταξη. Οι ποιοτικές βασικές δεξιότητες εγγυώνται ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τις ευκαιρίες τους και μπορούν να μειώσουν την ανισότητα στο εσωτερικό μιας χώρας ή σε κοινωνικές ομάδες μεγάλων αστικών περιοχών.

Το δίκτυο ξεκινά συλλέγοντας και αναλύοντας τα γεγονότα και παρουσιάζοντας μια σκανδιναβική ανάλυση SWOT. Έπειτα επιλέγονται και παρουσιάζονται παραδείγματα μάθησης προκειμένου να αποτυπώσουν τις δυνατότητες και την ισχύ τους. Είναι σημαντικό να δείξουμε τι είναι αποτελεσματικό και πώς μπορούν να ενισχυθούν οι θετικές επιδράσεις. Η πτυχή της αμοιβαίας μάθησης είναι ένας πολύ δυνατός παράγοντας για την ανάπτυξη παροχής προγραμμάτων στις Σκανδιναβικές χώρες. Το καθήκον του Σκανδιναβικού Δικτύου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων – NVL είναι να οργανώσει την ανταλλαγή της εμπειρίας που αφορά τις μεθόδους αξιολόγησης, οργάνωσης και διαδικασίας προσέγγισης, μεθόδων και εργαλείων πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας κλπ.

Στη συνέχεια, εξετάζουμε τις προκλήσεις που εμφανίζονται από τις υπάρχουσες πρακτικές και μπορούμε να επισημάνουμε και να προτείνουμε τις βελτιώσεις ή τις αλλαγές που απαιτούνται. Από ένα ευρύτερο φάσμα παραδειγμάτων μάθησης και πιθανών βελτιώσεων, το Σκανδιναβικό Δίκτυο για τις Βασικές Δεξιότητες καταλήγει σε ένα συμφωνημένο σύνολο Σκανδιναβικών συστάσεων. Το σύνολο των συστάσεων διακρίνεται από ένα υψηλό επίπεδο συνάφειας, επειδή λαμβάνει τη στήριξη όλων των χωρών. Για το εθνικό επίπεδο και για περαιτέρω αναπτυξιακές εργασίες, οι χώρες μπορούν να επιλέξουν να επικεντρωθούν σε κάποιους τομείς για να λάβουν υποστήριξη και έμπνευση από τα παραδείγματα μάθησης άλλων χωρών.

Η τελική έκθεση από το δίκτυο διαμορφώνει τη βάση για μια σύνοψη πολιτικής, που δύνανται να ακολουθήσουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για τη Σκανδιναβία και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των χωρών. Το τρέχον Σκανδιναβικό πλαίσιο πολιτικής ευνοεί τις πρωτοβουλίες αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης. Υπάρχει μια μακρά παράδοση στην επένδυση στον τομέα της εκπαίδευσης και το σχέδιο δράσης που στηρίζει το Σκανδιναβικό όραμα για το 2030 βρίσκεται σε εφαρμογή. Πέραν τούτου, η σπουδαιότητα της μάθησης και της κοινωνικής ένταξης έχει ενισχυθεί από την πανδημία. Αυτή είναι μια χρυσή ευκαιρία για να εντατικοποιηθούν πραγματικά οι πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση και την ένταξη. Σε αυτό το πλαίσιο οι ακόλουθες συστάσεις του Σκανδιναβικού Δικτύου Βασικών Δεξιοτήτων αποτελούν υψηλή προτεραιότητα

  • Αύξηση των προσπαθειών για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός συστήματος διά βίου μάθησης

 

Ένα σύστημα διά βίου μάθησης χρειάζεται να είναι ευέλικτο και ικανό να προσαρμοστεί με ταχύτητα στις ψηφιακές αλλαγές που προκύπτουν στην αγορά εργασίας και την κοινωνία. Η κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο συνολικός πληθυσμός είναι πάντοτε εφοδιασμένος ώστε να μπορεί να συμμετέχει στην ψηφιακή κοινωνία με ένα τρόπο σοφό και ασφαλή. Τα εθνικά συστήματα διά βίου μάθησης θα πρέπει να αυξήσουν την ευελιξία τους ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα στις ψηφιακές αλλαγές καθώς και στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αυτές οι αλλαγές μπορεί να επιφέρουν. Το σύστημα θα πρέπει να λάβει υπόψη την ευρεία ανομοιότητα στα επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού και να έχει τη δυνατότητα να παρέχει επαρκή κατάρτιση σε κάθε άτομο.

 

  • Ανανέωση όλων των προσπαθειών για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και την προώθηση της ψηφιακής ένταξης

 

‘Ενας αυξανόμενα γρήγορος ρυθμός της ψηφιακής ανάπτυξης μεταμορφώνει την εργασία μας, την κοινωνία και τον καθημερινό τρόπο ζωής με πολλούς τρόπους. Παρόλο που η μεταμόρφωση προσφέρει πολλές δυνατότητες, ενέχει επίσης σοβαρό κίνδυνο περιθωριοποίησης για ομάδες ατόμων που δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες βασικές ψηφιακές δεξιότητες ώστε να επωφεληθούν από την ψηφιακή καινοτομία. Η αύξηση του επιπέδου βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού είναι ζωτικής σημασίας για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και την προώθηση της ψηφιακής ένταξης σε κάθε πτυχή της ζωής των ανθρώπων.

 

Η γνώμη των εμπλεκομένων 

Ένα άλλο Σκανδιναβικό δίκτυο που εστιάζει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και τη συνεισφορά στους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 4 και 10, αποτελεί το Σκανδιναβικό Δίκτυο Βασικών Δεξιοτήτων των κοινωνικών εταίρων εκπροσωπώντας τους οργανισμούς των εργοδοτών και των εργαζομένων, “Σκανδιναβικό δίκτυο για τους κοινωνικούς εταίρους - Μάθηση για την εργασία και μάθηση στον χώρο εργασίας”. Οι κοινωνικοί εταίροι στηρίζουν σθεναρά τις συστάσεις στον τομέα των βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων στη Σκανδιναβία και δηλώνουν ότι… «{..} η ψηφιακή ικανότητα έχει εξελιχθεί σε βασική ικανότητα στην καθημερινή ζωή. Το δίκτυο στηρίζει τα συμπεράσματα που συνδέονται με την ανάγκη για ενδυναμωμένη ψηφιακή δεξιότητα…{..} προκειμένου να μπορούν τα άτομα να εξελιχθούν περαιτέρω, μία καλή  βάση ποιοτικών γνώσεων είναι απαραίτητη. Απαιτείται βασική ικανότητα για να επωφεληθείτε από την ανάπτυξη ικανοτήτων. Συνεχίστε να ενισχύετε τις ψηφιακές δεξιότητες των ενηλίκων - αλλά και άλλες βασικές δεξιότητες όπως ο γραμματισμός για να εξασφαλίσετε ευκαιρίες μάθησης και επανεκμάθησης καθ 'όλη τη διάρκεια.

Το δίκτυο των κοινωνικών εταίρων επισημαίνει επίσης την ανάγκη για αυξημένη εστίαση στις γενικές ικανότητες, όπως η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η ικανότητα αλλαγής, οι οποίες θα αυξηθούν σημαντικά στο μέλλον. Αυτές είναι οι δεξιότητες που βοηθούν στην αντιμετώπιση ενός πιο περίπλοκου μέλλοντος.

 

Το προσεχές έργο

Το Σκανδιναβικό όραμα απαιτεί δράση και υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας για να γίνει η περιοχή της Σκανδιναβίας η πιο βιώσιμη και ολοκληρωμένη περιοχή στον κόσμο έως το 2030. Ειδικοί στόχοι έχουν τεθεί στο σχέδιο δράσης 2021-2024. Η σκανδιναβική συνεργασία στην εκπαίδευση ενηλίκων και το Σκανδιναβικό Δίκτυο για τις βασικές δεξιότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες του Σκανδιναβικού Συμβουλίου Υπουργών αναφορικά με τη διά βίου μάθηση. Το Δίκτυο θα συνεχίσει να προωθεί τη διά βίου μάθηση στην περιοχή της Σκανδιναβίας, μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας στρατηγικές σύμφωνα με τις σκανδιναβικές προτεραιότητες, δημιουργώντας διατομεακή και διακρατική ανταλλαγή εμπειριών και δημιουργώντας βάση ποιοτικών γνώσεων για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Και θα μας είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να διατηρούμε επαφή και να συνεργαζόμαστε με συναδέλφους κατά μήκος της Ευρώπης.

 

Πηγές

Βασικές ψηφιακές δεξιότητες στις Σκανδιναβικές χώρες

Η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση της κατάστασης στη Σκανδιναβία αναφορικά με το θέμα των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων και συνοψίζει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις σε μια σκανδιναβική ανάλυση SWOT. Με βάση την ανάλυση, διατυπώνονται ορισμένες συστάσεις που αφορούν το επίπεδο πολιτικής στις σκανδιναβικές χώρες και παρουσιάζονται παραδείγματα από όλες τις σκανδιναβικές χώρες.

Το Δίκτυο για τις Βασικές Δεξιότητες, μέρος του Σκανδιναβικού Δικτύου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (NVL), συνέταξε αυτήν την έκθεση με εκπροσώπους από τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία.

Σύνοψη πολιτικής. Βασικές ψηφιακές δεξιότητες για ενήλικους στις Σκανδιναβικές χώρες

Η παρούσα έκθεση έχει συνταχθεί από το Σκανδιναβικό Δίκτυο για τις βασικές δεξιότητες προκειμένου να υπογραμμίσει μια σειρά από προκλήσεις κατά μήκος των σκανδιναβικών χωρών αναφορικά με τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και να παρέχει συστάσεις  συναφείς με δράσεις συνεργασίας σε σκανδιναβικό επίπεδο. Η έκθεση βασίζεται σε μια έρευνα και αναλύσεις που διεξήχθησαν από το Σκανδιναβικό Δίκτυο για τις βασικές δεξιότητες.

Ανάπτυξη ικανοτήτων στην επαγγελματική ζωή. Συστάσεις και προβληματισμοί από τους κοινωνικούς εταίρους

Το δίκτυο NVL «Ικανότητα εντός του χώρου εργασίας και για την επαγγελματική ζωή» αποτελείται από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών) στη Δανία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία. Το δίκτυο λειτούργησε ως πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων, με διαφορετικές προοπτικές σχετικά με το θέμα της ανάπτυξης προσόντων για εργαζομένους. Φιλοδοξούσαμε να αναδείξουμε τις διαφορετικές διαστάσεις, οι οποίες είτε αποδυναμώνουν είτε ενισχύουν τις ευκαιρίες για εκπαίδευση στην επαγγελματική ζωή και να προβάλουμε σχετικά παραδείγματα. Τα αποτελέσματα τούτου του έργου κατά τα έτη 2018-2020 παρουσιάζονται σε αυτήν την τελική έκθεση. Το δίκτυο παρουσιάζει τις συστάσεις που συλλέχθηκαν, οι οποίες επισημαίνουν ορισμένες προϋποθέσεις που θεωρούνται σημαντικές από τα μέλη για την ανάπτυξη ικανοτήτων στην επαγγελματική ζωή.

 

 

 


Σχετικά με τη συγγραφέα 

Antra_liten_002

Η Antra είναι επικεφαλής συντονίστρια του Σκανδιναβικού Δικτύου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων που ιδρύθηκε από το Σκανδιναβικό Συμβούλιο Υπουργών (ΝCM) το 2005. Το Δίκτυο ενώνει όλες τις σκανδιναβικές χώρες και λειτουργεί σύμφωνα με τη στρατηγική του Συμβουλίου για την ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων, της αξιολόγησης, της καθοδήγησης συμβουλευτικής και της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Το Σκανδιναβικό Δίκτυο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία και τον συντονισμό θεματικών δικτύων με στόχο τη συλλογή στοιχείων και τη σύγκριση της κατάστασης στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων στην περιοχή της Σκανδιναβίας. Τα αποτελέσματά του υποστηρίζουν την ανάπτυξη πολιτικής και πρακτικής της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επίσης, προσπαθεί να εμπλέξει εκπαιδευτικούς οργανισμούς και κοινωνικούς εταίρους στις δραστηριότητες διάδοσης και ανάπτυξης. Από το 1995 ως το 2005 η Antra υπήρξε συντονίστρια του έργου για τη συνεργασία Σκανδιναβίας - Βαλτικής στο πλαίσιο του NCM. Έχει πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.

 


Login (1)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Έρευνα_αξιολόγηση δομής μαθημάτων για εκπαιδευτές ενηλίκων

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τη δομή μαθημάτων που θα αναπτυχθούν για εκπαιδευτές ενηλίκων.

Περισσότερα

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα

Επερχόμενες εκδηλώσεις