Blog
Blog

"Επίμονη σταγόνα ή Σίσυφος;"

Αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί την Susanne Lattke μετά την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου DEMAL, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα EPALE οι αναγνώστριες και οι αναγνώστες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την πορεία του έργου τα τελευταία δύο χρόνια. Το ενδιαφέρον της Susanne Lattke επικεντρώθηκε σε δύο πτυχές. Πρόκειται για τον μόχθο σε συνάρτηση με την επιτυχία του έργου, εν συντομία για το ερώτημα: ποια εικόνα είναι πιο αντιπροσωπευτική, η επίμονη σταγόνα ή ο Σίσυφος;

Χρόνος ανάγνωσης περ. 3 λεπτά       

Αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί την Susanne Lattke μετά την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου DEMAL, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα EPALE οι αναγνώστριες και οι αναγνώστες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την πορεία του έργου τα τελευταία δύο χρόνια (βλ. συνδέσμους στο τέλος). Το ενδιαφέρον της Susanne Lattke επικεντρώθηκε σε δύο πτυχές. Πρόκειται για τον μόχθο σε συνάρτηση με την επιτυχία του έργου, εν συντομία για το ερώτημα: ποια εικόνα είναι πιο αντιπροσωπευτική, η επίμονη σταγόνα ή ο Σίσυφος;

Wassertropfen

Σενάριο 1: Το έργο του προγράμματος Erasmus+-αφορούσε την κατάρτιση ενός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων. Θέμα: Αξιολόγηση και παρακολούθηση. Γλώσσα προγράμματος: Αγγλικά. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο έργο πιλοτικά και κάθε εταίρος καλείται να προσελκύσει τους αντίστοιχους συμμετέχοντες. - Η προσέλκυση γίνεται σε αργούς ρυθμούς. Κατόπιν εντατικών ενεργειών δημοσίων σχέσεων σε όλους τους πιθανούς διαύλους συγκεντρώθηκε ο ελάχιστος επιθυμητός αριθμός των συνολικά 100 συμμετεχόντων από τις πέντε χώρες που έλαβαν μέρος. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε και είχε εξαιρετικά θετική απήχηση στους συμμετέχοντες. - Ο έλληνας εταίρος θέλησε να εφαρμόσει το πρόγραμμα στην αγορά της χώρας του. Δημιουργεί -όπως προβλέπει το σχέδιο δράσης του έργου- μια ελληνόγλωσση έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού, προβαίνει σε σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο facebook και μέσα σε μία εβδομάδα εγγράφονται 200 ενδιαφερόμενοι. Υπερβολικά μεγάλος αριθμός, αδύνατον να απορροφηθούν στο σύνολό τους. Δόθηκε όμως η δυνατότητα, σε όσους ενδιαφέρθηκαν, να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εξ αποστάσεως υπό μορφή αυτοδιδασκαλίας χωρίς εκπαιδευτική υποστήριξη.

Σενάριο 2: Επιπλέον του προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης (E-Learning), το έργο του προγράμματος Erasmus+ ανέπτυξε ένα εργαστήριο διά ζώσης μάθησης διάρκειας μίας εβδομάδας, το οποίο λειτούργησε στο πλαίσιο του έργου πιλοτικά. Σκοπός του εργαστηρίου είναι προπάντων η παροχή της δυνατότητας εμβάθυνσης των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης και η πρακτική τους εφαρμογή στο πλαίσιο παιχνιδιών ρόλων και περιπτωσιολογικών μελετών. Οι 10 συμμετέχοντες προέρχονται από χώρες-εταίρους του έργου, η δε γλώσσα του προγράμματος είναι και πάλι η αγγλική. Για ορισμένους συμμετέχοντες αυτό δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, κάτι που δεν ισχύει για όλους, τουλάχιστον στο στάδιο έναρξης του προγράμματος. Εάν δεν τους ενθάρρυναν οι συνάδελφοι ή οι επιβλέποντές τους, οι μισοί δεν θα παρακολουθούσαν καν το εργαστήριο. Στο τέλος της εβδομάδας όλοι οι συμμετέχοντες είναι ενθουσιασμένοι, ακόμη και όσοι στην αρχή δεν ένιωθαν άνετα με τη γλώσσα. Η εντατική ομαδική εργασία με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα, η από κοινού αναζήτηση λύσεων σε προβλήματα, η ανάλυση διαφορετικών μεθόδων χειρισμού, καθώς και η ανταλλαγή πραγματικών προσωπικών εμπειριών, είναι ορισμένες μόνον από τις διαδικασίες που αποδείχτηκαν εξαιρετικά ωφέλιμες για τους συμμετέχοντες, στις οποίες θα μπορούσε κανείς να προσθέσει τις προσωπικές επαφές και τις διαπολιτισμικές εμπειρίες.

Όλα τα παραπάνω έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση τμημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων – υποστήριξη της ποιότητας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων (DEMAL)“

Οι παραπάνω εμπειρίες προκαλούν ενδεχομένως κάποια έκπληξη, ίσως πάλι όχι. Εκείνο που με ξαφνιάζει όμως κάθε φορά - παρά τις όποιες γνώσεις διαθέτω - είναι το γεγονός ότι μετά την παρέλευση εικοσαετίας από την έναρξη υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, η διεθνής εργασία, η ευρωπαϊκή συνεργασία και η χρήση ξένων γλωσσών εξακολουθούν να μην απαντούν σε ευρεία κλίμακα. Αντιθέτως, μικρότερη έκπληξη προκαλούν οι θετικές εμπειρίες που κατά κανόνα αποκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο πραγματικών -εκτός του εικονικού περιβάλλοντος του Διαδικτύου- διαπολιτισμικών επαφών. Αποτελούν σταθερή και επαναλαμβανόμενη αξία καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μου εμπειρίας.

Ωστόσο, οι εν λόγω επαφές απαιτούν -με όρους μάνατζμεντ- ένταση πόρων. Το πρόγραμμα Erasmus είναι σημαντικός αρωγός στην υλοποίηση τέτοιων επαφών, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί παρά σε μικρό μόνον αριθμό ατόμων της ομάδας-στόχου.

Με γνώμονα τον αντίκτυπο του προγράμματος, ποια εικόνα θα ήταν άραγε η πλέον εύστοχη; Η επίμονη σταγόνα ή ο Σίσυφος; Σημειώνουμε άραγε κάποια πρόοδο όσον αφορά τις επαφές και τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Αν ναι, πόσο γρήγορα διαπερνούν τον λίθο οι σταγόνες του Erasmus; Ή μήπως όλοι μας οι κόποι διασφαλίζουν, στην καλύτερη περίπτωση, ότι απλώς θα συνεχίζεται η ατελέσφορη προσπάθεια του Σίσυφου;

Ακόμη και μια απαισιόδοξη ερμηνεία των πραγμάτων, την οποία δεν συμμερίζομαι, θα επισήμαινε τα ακόλουθα: Το πρόγραμμα Erasmus+ εξακολουθεί να είναι απαραίτητο -συνιστάται δε η επέκτασή του. Όσο και αν προχωρήσει στο μέλλον η ψηφιακοποίηση, ποτέ δεν θα μειωθεί η σημασία που έχουν οι προσωπικές επαφές και η ανάγκη προώθησής τους, ως εκ τούτου το πρόγραμμα θα συνεχίσει να εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό.

Σχετικά με τη συγγραφέα

Η Susanne Lattke είναι επιστημονική συνεργάτιδα στο πρόγραμμα „Διδάσκω, μαθαίνω, συμβουλεύω“ του Γερμανικού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επίκεντρο της έρευνας και της εργασίας της είναι η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, η Εκπαίδευση Ενηλίκων σε διεθνές επίπεδο, η υψηλής ποιότητας κατάρτιση των επαγγελματιών της εκπαίδευσης ενηλίκων και η διά βίου μάθηση.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο DEMAL, επισκεφτείτε τους ακόλουθους διαδικτυακούς τόπους:

Kursplanung und Kursevaluation Καταληκτική συνεδρίαση έργου (D, εκδήλωση, 25.09.2018)

Továbbképzési lehetőség felnőttoktatási szakemberek számára (HU, News, 07.06.2018)

Design adult learning courses e-learning (GB, εκδήλωση, 06.06.2018)

Erasmus+ projekt: DEMAL- A felnőttanulási folyamat tervezése és értékelése (HU, ενημέρωση, 02.05.2018)

Kostenlose Online-Kurse für Weiterbildungsprofis (D, ενημέρωση, 28.03.2018)

E-Learning-Kurse zu Kursplanung und Lernprozessbegleitung (D, εκδήλωση, 05.12.2017)

Projekt DEMAL sucht Tester für Kursplanungs-App (D, ενημέρωση, 22.08.2017)

Erasmus+-Fortbildungen für Lehrkräfte (D, ενημέρωση, 30.11.2016)

Login (4)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Έρευνα_αξιολόγηση δομής μαθημάτων για εκπαιδευτές ενηλίκων

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τη δομή μαθημάτων που θα αναπτυχθούν για εκπαιδευτές ενηλίκων.

Περισσότερα

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα