Blog
Blog

Προκλήσεις και ευκαιρίες της ψηφιακής Μετάβασης στην εκπαίδευση Ενηλίκων

Οι εκπαιδευτικοί, παίζουν ένα βασικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο να γίνεται μια καρποφόρα εμπειρία για όλους τους εκπαιδευόμενους.

 

Challenges and Opportunities of the Digital Transition in Adult Education.

Οι εκπαιδευτικοί, παίζουν ένα βασικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο να γίνεται μια καρποφόρα εμπειρία για όλους τους εκπαιδευόμενους. Η πανδημία, η γρήγορη μετάβαση από την μάθηση πρόσωπο με πρόσωπο στην εξ αποστάσεως υπογράμμισαν περαιτέρω την ουσιαστική συνεισφορά τους στις κοινωνίες μας. Εάν από την μια, ο ρόλος των εκπαιδευτικών εξελίσσεται με την άνοδο των νέων απαιτήσεων και προσδοκιών, μαζί με νέες ευθύνες, από την άλλη, το επάγγελμα αυτό περνά μια επαγγελματική κρίση  εδώ και κάποια χρόνια.

Οι εθνικοί και Ευρωπαίοι διαμορφωτές πολιτικής αναπτύσσουν λύσεις για τον μετριασμό του αντίκτυπου των ελλείψεων και της διατήρησης ψηλών προτύπων ποιοτικής διδασκαλίας.

Το δίκτυο Eurydice δημοσίευσε μια έκθεση για τους Εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη (link is external). Η Έκθεση επικεντρώνεται σε εκπαιδευτικούς των χαμηλότερων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2), δείχνοντας πώς οι εθνικές πολιτικές και οι κανονισμοί συνεισφέρουν στις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών και έχουν την δυναμική να ενισχύσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Η Έκθεση αυτή, συνεισφέρει στην συζήτηση παρέχοντας αποδείξεις τόσο για τις πολιτικές όσο για την πρακτική. Συνδυάζει τα δεδομένα του Eurydice στην εθνική νομοθεσία με δεδομένα από τις πρακτικές και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών από την Διεθνή Μελέτη TALIS για την μελέτη και τη διδασκαλία του ΟΟΣΑ. Αυτές οι δυο πηγές δεδομένων ρίχνουν φως στον αντίκτυπο που δημιουργήθηκε από τις εθνικές πολίτικες για τις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών παρέχει οπόσης έδαφος για μεταρρυθμίσεις στη βάση τεκμηρίων. Η έκθεση καλύπτει όλα τα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ ως επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχνενστάιν, το Μαυροβούνιο, την Βόρεια Μακεδονία, την Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία.

            

Κύρια ευρήματα της Έκθεσης

         

Συνθήκες εργασίας

Οι εκπαιδευτικοί στην Ευρώπη απασχολούνται ευρέως με μόνιμα συμβόλαια παρόλο που σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα εκπαιδευτικός στους πέντε εργάζεται με προσωρινή σύμβαση. Η αναλογία αυτή γίνεται ένας στους τρεις για τους εκπαιδευτικούς κάτω των 35 ετών. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν γενικά δυσαρέσκεια  για τους μισθούς τους. Κατά μέσο όρο, γύρω στο μισό χρόνο των εκπαιδευτικών αφιερώνεται στη διδασκαλία, ένα τέταρτο στον προγραμματισμό και την βαθμολόγηση και άλλο ένα τέταρτο για άλλες εργασίες, όπως επικοινωνία με τους γονείς και κηδεμόνες, διοικητικές δραστηριότητες και επαγγελματικής εξέλιξης.

         

Επαγγελματική σταδιοδρομία στην εκπαίδευση 

Παρόλο που υπάρχει νομικό καθήκον για τους εκπαιδευτικούς για να συμμετέχουν στην συνεχή επαγγελματική εξέλιξη σχεδόν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, το εύρος δραστηριοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης στις οποίες συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί  διαφέρει σημαντικά στην Ευρώπη.

Για τα πλείστα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, η ισχύουσα νομοθεσία προνοεί πρόωρη στήριξη σταδιοδρομίας. Ωστόσο, κάτω από το 50% των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη αναφέρουν ότι επωφελήθηκαν από αυτή.

Περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι επωφελήθηκαν από δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε χώρες όπου η υποδοχή είναι αναγκαστική.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Σχεδόν σε όλες τις χώρες όπου ρυθμίζεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η διαδικασία στοχεύει στην παροχή ανατροφοδότησης για την δουλειά τους για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν την απόδοση τους.

Γύρω στα δυο τρίτα των εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι η ανατροφοδότηση που έλαβαν ήταν χρήσιμη για τον σκοπό αυτό.    

Η ευημερία των εκπαιδευτικών

Σε επίπεδο ΕΕ, σχεδόν το 50% των εκπαιδευτικών νιώθουν «αρκετό» ή «πολύ» άγχος στη δουλειά. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία με συνεργατικό κλίμα και αυτοί που νιώθουν αυτοπεποίθηση  στον χειρισμό της συμπεριφοράς των εκπαιδευόμενων και στην παροχή κινήτρων γενικά αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους.          

Κινητικότητα των εκπαιδευτικών

Μόνο μια μειονότητα εκπαιδευτικών στην Ευρώπη πήγαν στο εξωτερικό για επαγγελματικούς σκοπούς. Τα προγράμματα της ΕΕ είναι τα βασικά προγράμματα χρηματοδότησης για την διεθνική κινητικότητα των εκπαιδευτικών.  

                    

Επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025

Οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές και το εκπαιδευτικό προσωπικό βρίσκονται στην καρδιά της εκπαίδευσης. Παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στο να γίνει η εκπαίδευση μια καρποφόρα εμπειρία για όλους τους εκπαιδευόμενους.

Η πανδημία και η συνοδευόμενη γρήγορη μετάβαση από την μάθηση πρόσωπο με πρόσωπο στην εξ αποστάσεως, υπογράμμισαν περαιτέρω την ουσιαστική συνεισφορά τους στις κοινωνίες μας και την συνεχιζόμενη εξέλιξη του ρόλου και των ευθυνών τους. Παρόλα αυτά, πρόσφατα στην Ευρώπη, το επάγγελμα αυτό περνά μια επαγγελματική κρίση.

Ως απάντηση, οι εθνικοί και Ευρωπαίοι διαμορφωτές πολιτικής αναπτύσσουν λύσεις για τον μετριασμό του αντίκτυπου των ελλείψεων και της διατήρησης ψηλών προτύπων ποιοτικής διδασκαλίας.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές εντοπίστηκαν ως τομέας προτεραιότητας, ως μέρος της πρότασης της Επιτροπής για την Επίτευξη του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Χώρου μέχρι το 2025.

Η Έκθεση αυτή θα βοηθήσει στην ενημέρωση δράσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χώρο περιλαμβανομένων:

  • Της εισαγωγής των Ακαδημιών Εκπαιδευτικών Erasmus στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Erasmus 2021 για τη δημιουργία δικτύων για τα ινστιτούτα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και συνδέσμους εκπαιδευτικών.
  • Της ανάπτυξης ευρωπαϊκής καθοδήγησης για την ανάπτυξη εθνικών πλαισίων σταδιοδρομίας κατά το 2021-2022 για τη στήριξη της εξέλιξης της σταδιοδρομίας επαγγελματιών της σχολικής εκπαίδευσης.
  • Της από κοινού εργασίας με τα Κράτη Μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη δημιουργία πλαισίου πολιτικής για την αύξηση του αριθμού και της ποιότητας των δραστηριοτήτων κινητικότητας για μάθηση στην Ευρώπη.
  • Της δημιουργίας ενός Βραβείου Ευρωπαϊκής Καινοτομίας στη Διδασκαλία για την αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών (και των σχολείων τους) που κάνουν μια εξαιρετική συνεισφορά στο επάγγελμα.

Κατεβάστε την έκθεση Εκπαιδευτικοί στην Ευρώπη: Σταδιοδρομία, Εξέλιξη και Ευημερία   (link is external) Δείτε τα  Infographics

 

 

Login (9)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Έρευνα_αξιολόγηση δομής μαθημάτων για εκπαιδευτές ενηλίκων

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τη δομή μαθημάτων που θα αναπτυχθούν για εκπαιδευτές ενηλίκων.

Περισσότερα

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα