Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Blog
Blog

Ανοιχτό σχολείο Γεωχωρικής Επανάστασης: Αναπτύσσοντας γεω-ψηφιακές δεξιότητες σε ενήλικες εκπαιδευόμενους για την επίτευξη μιας καλύτερα πληροφορημένης και βιώσιμης ψηφιακής κοινωνίας

Η τρέχουσα και έντονη συζήτηση σχετικά με τις ευκαιρίες που αποκτώνται αλλά και τη χρησιμότητά αυτών υιοθετώντας τεχνολογίες ανίχνευσης φορητών συσκευών, για τον έλεγχο και τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, ανά τον κόσμο, ανέδειξε προσφάτως ένα ζήτημα που, πριν από λίγους μήνες, θεωρούταν αποκλειστικά αντικείμενο των εμπειρογνωμόνων. Το ζήτημα αφορά τον γραμματισμό της ψηφιακής χωροταξίας, την ικανότητα, δηλαδή, να χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες του ψηφιακού χώρου, για να επικοινωνούμε, να αναζητούμε, να αιτιολογούμε και να λύνουμε προβλήματα.

OpenGeoData

Το κείμενο αποτελεί μετάφραση. Το πρωτότυπο κείμενο συντάχθηκε από τον θεματικό συντονιστή της EPALE, Altheo Valentini.

Η τρέχουσα και έντονη συζήτηση σχετικά με τις ευκαιρίες που αποκτώνται αλλά και τη χρησιμότητά αυτών υιοθετώντας τεχνολογίες ανίχνευσης φορητών συσκευών, για τον έλεγχο και τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, ανά τον κόσμο, ανέδειξε προσφάτως ένα ζήτημα που, πριν από λίγους μήνες, θεωρούταν αποκλειστικά αντικείμενο των εμπειρογνωμόνων. Το ζήτημα αφορά τον γραμματισμό της ψηφιακής χωροταξίας, την ικανότητα, δηλαδή, να χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες του ψηφιακού χώρου, για να επικοινωνούμε, να αναζητούμε, να αιτιολογούμε και να λύνουμε προβλήματα.

Μια νέα διάσταση, αυτού του προηγουμένως αόρατου και άυλου κόσμου, μάς αποκαλύπτεται και έχουμε αρχίσει να την εξερευνούμε περισσότερο. Χάρη σε ειδικές τεχνολογίες, όπως η επαυξημένη και η εικονική πραγματικότητα, ξεκινούμε, επίσης, να διαμορφώνουμε τούτο τον κόσμο. Η συγκεκριμένη προοπτική, δεν είναι απαλλαγμένη από προκλήσεις, ωστόσο εμφανίζεται ακόμα πιο συναρπαστική, όταν εξετάσει κανείς τη λεγόμενη Χωροπληροφορική Επανάσταση, το επαναστατικό φαινόμενο του γεωγραφικού πολιτισμού που επεκτείνεται πυρετωδώς χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό της σύγχρονης κοινωνίας.

Παρόλο που η τεχνολογία είναι απαραίτητο συστατικό για την παροχή έξυπνων συσκευών, ολοένα φιλικότερων προς τον χρήστη, όταν αυτή όμως συναντά τους ανθρώπους και τις τοποθεσίες, τότε παρουσιάζεται η ανάγκη για τις κοινότητες να καταστούν ‘ευφυείς’, όπως οι συσκευές. 

Ακόμα και η Δημόσια Διοίκηση, ακολουθώντας την έννοια της Ανοιχτής Διακυβέρνησης, δεν λογίζεται πλέον ως ένας εσωστρεφής οργανισμός, αλλά προωθεί περισσότερο τη διάδραση με τους πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται, ώστε να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες για να συμβάλουν στην επίτευξη των φιλοδοξιών και των στόχων των κοινοτήτων τους. Με αυτόν τον τρόπο, το ανθρώπινο στοιχείο καθίσταται ιδιαιτέρως σημαντικό, οι πολίτες αποκτούν έναν ενεργό και δραστήριο ρόλο (καταναλωτικός παράγοντας) με καθοριστική συμβολή στη μεταμόρφωση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Σε αυτή την περίοδο μετάβασης, η γεωγραφική γνώση είναι σημαντική, αν πρόκειται να έχουμε ενεργό ρόλο σε αυτή την πολιτισμική αλλαγή. Η γνώση και η αντίληψη κρίνονται απαραίτητες για τους παρακάτω τομείς: (i) τη διά βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων, (ii) τις ευκαιρίες που αναπαράγονται από τη σύγκλιση μεταξύ γεωχωρικών τεχνολογιών και ηλεκτρονικών διεργασιών, και τελικώς, (iii) τα τρέχοντα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά φαινόμενα.

Το Ανοιχτό Σχολείο Γεωχωρικής Επανάστασης αποτελεί μια νέα εκπαιδευτική πρόταση που έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται στην Ιταλία από τον εθνικό σύνδεσμο «Γενικές Αρχές Καινοτομίας». Απευθύνεται σε μεγάλες  ομάδες πολιτών και έχει προκαλέσει με επιτυχία το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των ενήλικων εκπαιδευόμενων σε σχέση με την «ψηφιακή γεωγραφία». Το Σχολείο προσφέρει ένα πρωτότυπο μάθημα κατάρτισης για πολίτες που επιθυμούν να μάθουν πώς συνδέουμε τις «περιοχές» του διαδικτύου με πραγματικές περιοχές, συνεπώς τους αναδυόμενους ψηφιακούς κόσμους με τους αληθινούς, ανακαλύπτοντας πως διαχωρίζονται μόνο σε επιφανειακό επίπεδο. Η προτεινόμενη κατάρτιση προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να προσεγγίσουν τα θέματα των δημόσιων ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων και την επαναχρησιμοποίησή τους καθώς θα πειραματίζονται με καινοτόμους τρόπους επικοινωνίας.

Ο γενικός στόχος είναι να ξεκινήσει μια διαδικασία συνεκτικής πληροφόρησης που συνδυάζει την τοπική δράση με τις παγκόσμιες στρατηγικές στο Διαδίκτυο, φανερώνοντας τις βασικές αρχές της πληροφόρησης, σχετικά με τις παγκόσμιες στρατηγικές της κοινωνίας.

Αυτός ο γενικός στόχος εξετάστηκε από το Ανοιχτό Σχολείο Γεωδεδομένων. Το Σχολείο είναι το πρώτο βήμα σε αυτή την προσέγγιση και ο σχεδιασμός του βασίζεται στις ακόλουθες συγκεκριμένες επιδιώξεις:

 • να αυξήσουν:
  • τις ψηφιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων που σχετίζονται με τις γεωγραφικές πληροφορίες
  • τον χωροταξικό γραμματισμό, ο οποίος αφορά, όχι μόνο την ικανότητα να χρησιμοποιούν χάρτες με επαγγελματικό τρόπο και με αυτοπεποίθηση αλλά και την ικανότητα να δημιουργούν ψηφιακές χαρτογραφικές παρουσιάσεις, όπως και την ικανότητα να σκέφτονται χωρικά (χωρική σκέψη), προκειμένου να διαχειριστούν καταστάσεις και προβλήματα της καθημερινής μας ζωής, αφενός μαζί με την ευρύτερη κοινωνία και αφετέρου με τον κόσμο που μας περιβάλλει.
 • να καταρτίσουν "εμπειρικούς χάρτες" που θα σχετίζονται με θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, αναπτύσσοντας γεω-ιστολόγια που θα βασίζονται σε προσωπικές εμπειρίες εξερεύνησης περιοχών, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην οπτικοακουστική επιμέλεια των ρεπερτορίων που θα δημοσιεύονται ως ανοιχτά γεωδεδομένα.
 • να δημιουργήσουν συνθήκες για την ανάπτυξη αξιοποίησης πρωτοβουλιών σχετιζόμενες με επιλεγμένα θέματα ενδιαφέροντος. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα βοηθήσουν να τονίσουμε τις ιδιαιτερότητες του εδάφους και να ενισχύσουμε τις αυτοαφηγήσεις των κοινοτήτων, ξεκινώντας από τον υλικό πολιτισμό και τη δημιουργία θεματικών μονοπατιών γεωαναφοράς, ως τους εμπειρικούς χάρτες που θα διατίθεται μέσω εφαρμογών σε φορητές συσκευές.

Το μάθημα στοχεύει στη διευκόλυνση μεταφοράς δεξιοτήτων ως μέσο που επιτρέπει στους συμμετεχόντες να ξεκινήσουν να εργάζονται με ανοιχτά γεωδεδομένα. Επίσης, διδάσκει στους συμμετέχοντες να συλλέγουν χωρικά δεδομένα, να αλληλεπιδρούν με το OpenStreetMap και εν τέλει να προετοιμάζουν τα δεδομένα προς αξιολόγηση, μέσω ενός συστήματος διαχείρισης γεω-περιεχομένου (geo-CMS). Αυτό το διδακτικό τεχνικό μονοπάτι είναι εμπλουτισμένο με περιπλανητικές εμπειρίες, εξερευνήσεις και νομαδικές συνομιλίες με χαμηλά συστήματα ραδιομετάδοσης, τα οποία "σας επιτρέπουν να χαρτογραφήσετε την περιοχή με λέξεις, καθιστώντας τον χρήστη αναπόσπαστο μέρος της γεωαναφορικής ιστορίας".

Επιπρόσθετα στις περιπλανήσεις, διατίθενται στους συμμετέχοντες, διαφορετικές διαδραστικές ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Ομιλίες και μετωπικές διαλέξεις
 • Ανοιχτές συνομιλίες - συνόδους προγραμματισμού
 • Βιωματικά εργαστήρια - βιωματική ανταλλαγή ιδεών
 • Live Tweeting και αποθήκευση επεξεργασίας (ημερολόγια που συγκεντρώνουν tweets και φωτογραφίες)
 • Διαδικτυακό φόρουμ, για τη διαδικτυακή δραστηριότητα που εγγυάται τη συνέχεια μεταξύ των διαφόρων συνεδριών.

Το Σχολείο Ανοιχτών Γεωδεδομένων αποτελεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης για όλους εκείνους που έχουν έξυπνο κινητό τηλέφωνο και συνήθως το χρησιμοποιούν για να σερφάρουν σε κοινωνικά δίκτυα, να οργανώνουν ταξίδια ή να αναζητούν πληροφορίες κ.λπ. Πιθανές ομάδες στόχους αποτελούν:

 • Έμπειροι και εν δυνάμει προωθητές των τοπικών περιοχών, όπως οι tour operator και το προσωπικό σίτισης και φιλοξενίας,
 • εκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι, επικοινωνιολόγοι,
 • δημόσιοι υπάλληλοι και άνθρωποι που εκπροσωπούν αγροτικές ενώσεις βιώσιμης ανάπτυξης.

Τούτη η εκπαιδευτική πρωτοβουλία είναι, επίσης, ανοιχτή σε κατοίκους μιας περιοχής αλλά και στους επισκέπτες της. Είναι όλοι τους απαραίτητοι παράγοντες για τη δημιουργία των σωστών συνθηκών, για να ενισχύσουν το έδαφος και να διευκολύνουν την ανάπτυξή του.

Ένα ακόμη βήμα στην εφαρμογή της προσέγγισης του Ανοιχτού Σχολείου Γεωχωρικού Μετασχηματισμού είναι το Ανοιχτό Σχολείο Γεωδεδομένων και Δορυφορικών Εγκαταστάσεων. Αυτό το Σχολείο είναι αφιερωμένο στη στήριξη των πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, Κοπέρνικος (Copernicus European Program User Uptake). Μερικά μαθήματα έχουν ήδη ξεκινήσει και αφορούν θέματα σχετικά με δεδομένα και υπηρεσίες του Copernicus, αναφορικά με τη γεωργία και το τοπίο. Τέλος, μια ακόμη επερχόμενη εκδήλωση κατάρτισης, που είναι έτοιμη να ξεκινήσει, θα εστιάσει στη βιωσιμότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Sergio Farruggia - συντονιστή στο Ανοιχτό Σχολείο Γεωδεδομένων, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση (sergio.farruggia@statigeneralinnovazione.it).

Login (7)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα