Blog
Blog

Το ERASMUS+ και το EPALE ως πλαίσιο ένταξης

Η επόμενη γενιά του επιτυχημένου προγράμματος Erasmus+ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021.

Συγγραφέας: Carin Dániel Ramírez-Schiller

Πρωτότυπο κείμενο: Γερμανικό

Η ένταξη είναι μια από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη.

Η επόμενη γενιά του επιτυχημένου προγράμματος Erasmus+ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021. Τα επόμενα επτά χρόνια, το Erasmus+ θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες τέσσερις κεντρικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Πράσινο Erasmus, ψηφιακός μετασχηματισμός, κοινωνική συμμετοχή και ένταξη.

Η ένταξη είναι μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη και εδράζεται στις πιο σημαντικές στρατηγικές και έγγραφα πολιτικής της ΕΕ, ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δεξιοτήτων και στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Το Πράσινο Erasmus, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η κοινωνική συμμετοχή, μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μακροπρόθεσμα σε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus+ 2021 έως 2027 προορίζεται να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτό.

 

iStock-1174940279©designer491.jpeg.

EPALE

Η EPALE, η ευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα για ανταλλαγή γνώσεων και δικτύωσης στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της ένταξης με πολλούς τρόπους. Η πλατφόρμα EPALE, προσφέρει μια σειρά από εργαλεία και συνδέσμους για πόρους, εκδηλώσεις και πληροφορίες καθώς και για το πρόγραμμα Erasmus+ και για πόρους σχετικά με το θέμα της ένταξης. Η EPALE προσφέρει τους πόρους αυτούς δωρεάν, επειδή ένα κριτήριο υψηλής ποιότητας, είναι οι πληροφορίες να είναι προσβάσιμες σε όλους. H EPALE εστιάζει επίσης στη μη τυπική, δια βίου, ολοκληρωμένη μάθηση και στην κοινοτική μάθηση και φιλοξενεί μια ζωντανή ανταλλαγή για το θέμα των βασικών δεξιοτήτων.

 

Οι συνέργειες μεταξύ της πλατφόρμας EPALE και του προγράμματος Erasmus+ έχουν παραδοσιακά δημιουργήσει μεγάλη επιτυχία στην Αυστρία και τώρα επίσης αξιοποιούνται όλο και περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά τα κοινά ενδιαφέροντα είναι επίσης εμφανή στο γεγονός ότι η ένταξη και η διαφορετικότητα είναι βασικές εστιάσεις της EPALE το 2021. Ένα νέο χαρακτηριστικό στην EPALE, είναι το Erasmus+ Space, το οποίο χρησιμεύει για την υποστήριξη ολόκληρου του κύκλου έργου των έργων Erasmus+. Εκτός από την αναζήτηση συνεργατών του έργου EPALE, το Erasmus+ Space προσφέρει έναν ασφαλή χώρο συνεργασίας, ξεκινώντας από τη φάση της εφαρμογής του έργου και αργότερα, χρησιμεύει ως σημαντικό εργαλείο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

 

ERASMUS+

Η νέα γενιά του προγράμματος Erasmus+ από το 2021 έως το 2027 προορίζεται να χρησιμεύσει ως αγωγός για τη μετάφραση των στρατηγικών εκπαιδευτικής πολιτικής σε πρακτικές εφαρμογές. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ καλούνται να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές ένταξης, έως το φθινόπωρο του 2021. Πώς μπορούν να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην ένταξη και τη διαφορετικότητα; Και πώς μπορεί το εκπαιδευτικό σύστημα να γίνει πιο περιεκτικό στην πράξη; Οι στρατηγικές ένταξης θα πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτά και παρόμοια ερωτήματα. Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα μέτρων για να συμβάλει στην ενίσχυση των εθνικών στρατηγικών ένταξης σε όλη την Ευρώπη.

 

Ο στόχος είναι να εφαρμοστεί η ένταξη, η διαφορετικότητα και η ισότητα ευκαιριών σε όλα τα επίπεδα του προγράμματος, προκειμένου να επιτραπεί σε ένα ευρύ φάσμα και ένα μεγάλο αριθμό οργανισμών και ατόμων να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα Erasmus+. Ειδικότερα, θα πρέπει να ενισχυθεί η συμπερίληψη ατόμων με περιορισμένες ευκαιρίες λόγω αναπηριών, προβλημάτων υγείας, φραγμών που σχετίζονται με συστήματα γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πολιτισμικές διαφορές, κοινωνικούς φραγμούς, οικονομικούς φραγμούς, φραγμούς που εισάγουν διακρίσεις και γεωγραφικούς φραγμούς.

 

Κινητικότητα για ενήλικες εκπαιδευόμενους

Εκτός από τις υπάρχουσες επιλογές χρηματοδότησης, ένα νέο μέτρο που θα τεθεί σε ισχύ με την έναρξη της περιόδου του προγράμματος θα προσφέρει σε ενήλικες εκπαιδευόμενους με περιορισμένες ευκαιρίες, την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό, κάθε χώρα έχει κληθεί να εστιάσει σε ποια συγκεκριμένη ομάδα ενηλίκων εκπαιδευομένων, θα πρέπει να δοθεί η μεγαλύτερη προτεραιότητα για να διευκολυνθεί η συμμετοχή. Στην Αυστρία, η εστίαση έχει τεθεί στους συμμετέχοντες σε μαθήματα βασικών δεξιοτήτων.

 

Το θέμα της ένταξης αποτελεί βασικό ζήτημα στην εκπαίδευση ενηλίκων εδώ και πολλά χρόνια, και υπάρχουν ήδη πολύ καλά αυστριακά έργα εδώ. Ωστόσο, χρειάζονται πάντα νέες πρωτοβουλίες, που λειτουργούν ως βάση για νέα έργα. Είναι σημαντικό εδώ, να εφαρμοστεί ενεργά η ένταξη στο σχεδιασμό του έργου και στην επακόλουθη υλοποίηση, δίνοντας σε άτομα και οργανισμούς με διάφορα υπόβαθρα, την ευκαιρία να συνεισφέρουν και να συνεργαστούν από την αρχή. Το Erasmus+ προσφέρει ειδικές επιλογές χρηματοδότησης για αυτό, σε όλους τους τομείς του προγράμματος. Οι διαχειριστές έργων, πρέπει να κινούνται ώστε να εφαρμόζουν την έννοια της ένταξης σε όλες τις φάσεις του έργου τους, από την αρχική πληροφόρηση και την αναζήτηση συνεργατών έως τη διάδοση των αποτελεσμάτων – επειδή τα αποτελέσματα του έργου πρέπει να αναπτύσσονται όχι μόνο για την κοινότητα, αλλά με αυτήν.

 

Το συνέδριο EPALE και Erasmus+ του 2021 ήταν το αποκορύφωμα σε αυτό το πλαίσιο και πρόσφερε την ευκαιρία για δικτύωση, διάδοση και έμπνευση – και φυσικά για αναζήτηση εταίρων του έργου. Σε αυτό το πνεύμα, σας προσκαλούμε να εφαρμόσετε τις ιδέες σας για έργα στο νέο πρόγραμμα Erasmus+ και να χρησιμοποιήσετε τις πολλαπλές επιλογές που προσφέρει η EPALE σε αυτό!

Σχετικά με την συγγραφέα:

Η Δρ. Carin Dániel Ramírez-Schiller είναι Επικεφαλής του Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Erasmus+ και Εγκάρσιων Θεμάτων και Αναπληρώτρια Επικεφαλής του προγράμματος Erasmus+ Education στον OeAD από το 2007. Ξεκίνησε την καριέρα της ως βοηθός εκπαίδευσης και αργότερα ως βοηθός μάρκετινγκ σε εταιρεία λογισμικού, προτού ενταχθεί στην OeAD-GmbH το 1994. Είναι διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης.

Σχετικά με αυτό το ιστολόγιο

Αυτό το κείμενο βασίζεται σε μια συνεισφορά στο αυστριακό συνέδριο EPALE και Erasmus+ «Είμαι διαφορετικός. Είσαι διαφορετικός. Μαζί είμαστε η διαφορετικότητα! Διαφορετικότητα στη συνεκπαίδευση ενηλίκων» που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2021.

 

 

 

Login (4)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Έρευνα_αξιολόγηση δομής μαθημάτων για εκπαιδευτές ενηλίκων

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τη δομή μαθημάτων που θα αναπτυχθούν για εκπαιδευτές ενηλίκων.

Περισσότερα

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα