Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Blog
Blog

ERASMUS+ KA2: Η Στρατηγική Συνεργασία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων "Δημιουργική Ανάγνωση και Γραφή

ERASMUS+ KA2: Η Στρατηγική Συνεργασία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων "Δημιουργική Ανάγνωση και Γραφή: Ανταλλαγή Στρατηγικών Διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων" είναι ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην προώθηση της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας, στην ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών μεταξύ οργανισμών που εμπλέκονται στην εκπαίδευση ενηλίκων

ERASMUS+ KA2: Η Στρατηγική Συνεργασία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων "Δημιουργική Ανάγνωση και Γραφή

ERASMUS+ KA2: Η Στρατηγική Συνεργασία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων "Δημιουργική Ανάγνωση και Γραφή: Ανταλλαγή Στρατηγικών Διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων" είναι ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην προώθηση της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας, στην ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών μεταξύ οργανισμών που εμπλέκονται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι συγκεκριμένοι στόχοι αυτού του έργου είναι:

- να στηρίξουν τη βελτίωση του επιπέδου των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων, όσων εργάζονται με μαθητές με λιγότερες ευκαιρίες,- να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν διάφορες ικανότητες που είναι χρήσιμες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στον τομέα της παιδείας των μέσων ενημέρωσης,- να εκθέσει τα εργαλεία ΤΠΕ που ενσωματώνονται στην εκμάθηση με σκοπό τη μεταφορά της γνώσης από το ένα εργαλείο στο άλλο.- να βελτιώσουν τις ικανότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων στο σχεδιασμό και τη λειτουργία εργαστηρίων για την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας

Οι εταίροι του έργου είναι οι Stowarzyszenie VESUVIO (Πολωνία), DOREA Educational Institute (Κύπρος), Mittetulundusühing EURIKA (Εσθονία), MITRA (Γαλλία) και TDM 2000 International (Ιταλία).

Ως μία από τις δραστηριότητες του έργου, πραγματοποιήθηκε μια κοινή βραχυπρόθεσμη εκδήλωση για επιμόρφωση προσωπικού στη Λεμεσό της Κύπρου από τις 7 έως τις 12 Μαΐου, η οποία φιλοξενήθηκε από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα DOREA. Αυτή η εκπαίδευση διάρκειας 6 ημερών αποσκοπούσε στον εξοπλισμό των συμμετεχόντων με δεξιότητες κριτικής ανάγνωσης και δημιουργικής γραφής. Καλύφθηκαν θέματα όπως η αναγνώριση της παραπληροφόρησης και της απάτης, το προκατειλημμένο περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης, η δημιουργία άρθρων, η συνέντευξη, η αφήγηση κλπ. Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν επίσης τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Rock FM όπου ο εκπρόσωπος της DOREA έδωσε ζωντανή συνέντευξη και εισήγαγε το έργο στους ακροατές. Η συνέντευξη μπορεί να ακουστεί εδώ.

Όλες οι μέθοδοι, τα εργαλεία που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης θα συγκεντρωθούν και θα μοιραστούν ως ηλεκτρονικά εργαλεία στο τέλος του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες και αποτελέσματα του έργου, ακολουθήστε τη σελίδα του στο Facebook.

 

ERASMUS+ KA2: Creative Reading and Writing

ERASMUS+ KA2: Strategic Partnership for Adult Learning “CCreative Reading and Writing: Exchange of Teaching Strategies in Adult Education” is a project designed to promote media literacy, exchange of experience and practices between organizations involved in adult education.  The specific objectives of this project are:

- to support the improvement of the level of competences for adult educators, those who work with learners with fewer opportunities;- to allow them to acquire various abilities applicable to a wide variety of issues in media literacy field;- to expose ICT tools that are embedded in purposeful learning, allowing to transfer knowledge from one tool to another;- to improve competences of adult educators in planning and running own workshops in media literacy

The project partners are Stowarzyszenie VESUVIO (Poland), DOREA Educational Institute (Cyprus), Mittetulundusühing EURIKA (Estonia), MITRA (France) and TDM 2000 International (Italy).

As one of the project activities, short term joint staff training event took place in Limassol, Cyprus from 7th till 12th of May hosted by DOREA Educational Institute. This 6 days training aimed to equip participants with critical reading and creative writing skills. It covered the topics such as recognising disinformation and fallacies, biased media content, creation of article, interview, storytelling, etc.  The course participants also visited local radio station Rock FM where the representative from DOREA gave the live interview and introduced the project to radio listeners. The interview can be listened here

All the methods, tools discussed during the training will be gathered and shared as online toolkit at the end of the project.

For more information about project activities and outcomes,follow the project on Facebook.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα