Blog
Blog

EPALE Διαδικτυακά Σεμινάρια

Η Διεύθυνση για τον Ψηφιακό Γραμματισμό και τις Οριζόντιες Δεξιότητες σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Έρευνας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχολησιμότητας βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουν μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων που βασίζονται σε θεματικές που επιλέχθηκαν από τους Πρεσβευτές της EPALE στη Μάλτα, με σκοπό να βοηθήσουν τους εκπαιδευτές και τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η τεχνολογία. Πέντε Πρεσβευτές της Epale στη Μάλτα θα διεξάγουν ένα διαδικτυακό σεμινάριο κάθε μέρα πάνω σε μια συγκεκριμένη θεματική όπως αναφέρονται παρακάτω.

 

Epale_webinar_fb_banner

 

Κάθε διαδικτυακό σεμινάριο θα διαρκεί μια ώρα και θα περιλαμβάνει την δυνατότητα για Ερωτήσεις και Απαντήσεις. Λεπτομέρειες σχετικά με την πρόσβαση σε κάθε ενότητα θα σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε εγγεγραμμένο συμμετέχοντα. Θα εκδοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα καλύψουν ποικίλα θέματα που σχετίζεται με την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την τεχνολογία κατά τη διάρκεια του COVID-19. Θα σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτών και των επαγγελματιών της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αν είστε εκπαιδευτής ή επαγγελματίας της εκπαίδευσης ενηλίκων ή ενδιαφέρεστε για τον τομέα, είστε ευπρόσδεκτος να δηλώσετε συμμετοχή. Χρειάζεται να κάνετε εγγραφή σε κάθε διαδικτυακό σεμινάριο συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: https://bit.ly/2z7rZZT 

11 Μαΐου στις 15:00:  Δρ. Joseph Vancell

Διαχείριση της ταχείας μετάβασης στην ηλεκτρονική μάθηση μέσα στην κρίση του COVID-19

Dr_vancell_resize_image

 

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις της ταχείας μετάβασης των εκπαιδευτών από τον φυσικό χώρο της αίθουσας στη διδασκαλία και τη μάθηση μέσω διαδικτύου. Εγγραφή:  https://bit.ly/2z7rZZT

 

12 Μαΐου στις 15:00: Δρ. Maria CutajarΔιδάσκοντας χρησιμοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία: μια έκτακτη ή αναδυόμενη ανάγκη;

Dr_maria_resize_image

 

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου θα συζητήσουμε σχετικά με τη διδασκαλία μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Θα εξετάσουμε πέντε διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας που αναδύθηκαν από την έρευνα που είχε διεξαχθεί πριν την τρέχουσα κρίση στη δημόσια υγεία και τις διαστάσεις της ευαισθητοποίησης που διαμορφώνουν κριτικά αυτούς τους τρόπους διδασκαλίας. Ενώ προηγουμένως, είχε προκύψει από αυτό το έργο το επιχείρημα ότι η μετάδοση και η συμμετοχή είναι πτυχές της ίδιας διαμεσολαβούμενης και τεχνολογικά αναβαθμισμένης διδακτικής διαδικασίας, αυτό που παρατηρείται να συμβαίνει υποδηλώνει μεγάλο ποσοστό αναγκαίας απομακρυσμένης διδασκαλίας το οποίο αν στηριχθεί εποικοδομητικά και δοκιμαστεί ίσως οδηγήσει σε (σταθερή) διαδικτυακή διδασκαλία. Εγγραφή: https://bit.ly/2z7rZZT

13 Μαΐου στις 15:00: Ramon Mangion

Αξιοποιώντας τον Χρόνο με Σοφία Κατά τη Διάρκεια της κρίσης του COVID-19: Προσωπική Ανάπτυξη Οργάνωση και Διαδικτυακές Μαθησιακές Ευκαιρίες

Webp

 

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου θα εξετάσουμε την σπουδαιότητα της σοφής αξιοποίησης του χρόνου προκειμένου να εστιάσουμε στην προσωπική μας ανάπτυξη. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν τις αρχές της οργάνωσης, της προσωπικής ανάπτυξης, τη σπουδαιότητα της αυτό-αξιολόγησης, το πώς μπορούν να λάβουν ανατροφοδότηση για να υποστηρίξουν το σχέδιό τους και τη σημασία της δημιουργίας ενός σχεδίου δράσης. Επίσης, θα παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες παραδείγματα διαφόρων διαδικτυακών ευκαιριών για την υποστήριξη της προσωπικής τους ανάπτυξης. Εγγραφή: https://bit.ly/2z7rZZT

 

14 Μαΐου στις 15:00: James Callus

Η μετάβαση προς την απομακρυσμένη μάθηση στην πρώιμη εκπαίδευση την εποχή του COVID-19.

Νέες πτυχές στα προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών.

Webp

 

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν σχετικά με την ταχεία μετάβαση στην απομακρυσμένη μάθηση στον τομέα της πρώιμης εκπαίδευσης την εποχή του COVID-19. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τον ρόλο της απομακρυσμένης μάθησης σε πιθανές μελλοντικές συνθήκες και να αναλύσουν το αποτέλεσμα της τρέχουσας κατάστασης στα μελλοντικά προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Θα αναφερθούμε επίσης στις κοινές τάσεις που παρατηρούνται στην απομακρυσμένη μάθηση από τότε που έκλεισαν τα δημοτικά σχολεία. Εγγραφή: https://bit.ly/2z7rZZT

 

15 Μαΐου στις 15:00: Δρ. Vincent CaruanaΚαθοδήγηση και Εκπαίδευση από ομότιμους στην Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Webp

 

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου θα συζητήσουμε τις δομές στήριξης-συμπεριλαμβάνοντας την καθοδήγηση και την καθοδήγηση από ομότιμους- που μπορούν να μας βοηθήσουν ως εκπαιδευτές να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η καθοδήγηση και η διαδικτυακή καθοδήγηση μπορούν να αποτελούν σημαντικά εργαλεία στην τρέχουσα κατάσταση-η οποία είναι μια κρίσιμη κατάσταση αλλά και μια ευκαιρία να επανεξετάσουμε το όραμα μας για βιώσιμη ανάπτυξη.Εγγραφή: https://bit.ly/2z7rZZT 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων στην EPALE επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες μας στο facebook:

Digital Education in Malta και Adult Learning in Malta

Login (7)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα