Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Blog
Blog

EPALE συνεντεύξεις: Graciela Sbertoli – Eυρωπαϊκό Δίκτυο Βασικών Δεξιοτήτων

Η τρέχουσα κρίση που προκλήθηκε από την επιδημία COVID-19 δημιούργησε σοβαρή αναστάστωση σε παγκόσμιο επίπεδο και στους περισσότερους τομείς της ζωής. Μας αποκάλυψε πόσο σημαντικές είναι οι βασικές δεξιότητες όταν πρόκειται να στηρίξουμε τους ανθρώπους ν’ αντιμετωπίσουν και να προσαρμοστούν σε μια απροσδόκητη αλλαγή και ταυτόχρονα μας έδειξε με περίσσιο τρόπο ότι ήμαστε απροετοίμαστοι. Όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές, όσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες υποφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους. Tα άτομα που δεν διαθέτουν ένα λειτουργικό επίπεδο γραμματισμού, αριθμητισμού και ψηφιακών δεξιοτήτων, δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις συμβουλές των υγειονομικών αρχών ή δεν μπορούν να εκτιμήσουν ορθά την εγκυρότητα των πληροφορίων που λαμβάνουν, μεγάλο μέρος των οποίων δεν προέρχεται από επίσημες πηγές.

Graciela Sbertoli – European Basic Skills Network

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι σημαντικότερες εξελίξεις που προκάλεσε η τρέχουσα κρίση της επιδημίας COVID-19 αναφορικά με τις βασικές δεξιότητες των ενηλίκων;

Η τρέχουσα κρίση που προκλήθηκε από την επιδημία COVID-19 δημιούργησε σοβαρή αναστάστωση σε παγκόσμιο επίπεδο και στους περισσότερους τομείς της ζωής. Μας αποκάλυψε πόσο σημαντικές είναι οι βασικές δεξιότητες όταν πρόκειται να στηρίξουμε τους ανθρώπους ν’ αντιμετωπίσουν και να προσαρμοστούν σε μια απροσδόκητη αλλαγή και ταυτόχρονα μας έδειξε με περίσσιο τρόπο ότι ήμαστε απροετοίμαστοι. Όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές, όσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες υποφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους. Tα άτομα που δεν διαθέτουν ένα λειτουργικό επίπεδο γραμματισμού, αριθμητισμού και ψηφιακών δεξιοτήτων, δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις συμβουλές των υγειονομικών αρχών ή δεν μπορούν να εκτιμήσουν ορθά την εγκυρότητα των πληροφορίων που λαμβάνουν, μεγάλο μέρος των οποίων δεν προέρχεται από επίσημες πηγές. Σήμερα περισσότερο από ποτέ καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό να αποκτήσουν επαρκή επίπεδα λειτουργικών ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων γραμματισμού, καθώς και κριτικού γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης και γραμματισμού στον τομέα της υγείας. Οι ψευδείς ειδήσεις ενδέχεται να αποδειχτούν επικίνδυνες ειδήσεις στη σημερινή εποχή. Ο αριθμητισμός μαζί με τον οικονομικό γραμματισμό αποτελούν επίσης σημαντική δεξιότητα και μάλιστα ολοένα και περισσότερο σε καιρούς οικονομικής κρίσης.  

     

Πώς φαίνεται να ανταποκρίνεται ο τομέας παροχής εκπαίδευσης στην κρίση;

Η οικονομία στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη υπέστη μεγάλη ζημιά και τους τελευταίους μήνες αυξήθηκε δραματικά η ανεργία. Οι πάροχοι της εκπαίδευσης διακρίνουν σήμερα μια ισχυρή τάση αυξημένου ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση ενηλίκων και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν τα ερεθίσματα ώστε να ενισχυθεί τούτο το ενδιαφέρον. Σε κάποιες εκθέσεις, ωστόσο, φαίνεται ότι αυτό το νέο ενδιαφέρον δεν αφορά πάντοτε την ανάγκη να αυξηθούν τα επίπεδα των βασικών δεξιοτήτων. Η παροχή φαίνεται να επικεντρώνεται μόνο στα επαγγελματικά προσόντα λόγω της προοπτικής που προσφέρουν αναφορικά με την αύξηση της απασχολησιμότητας. Παρόλο που η επαγγελματική κατάρτιση είναι ιδιαίτερα αναγκαία, είναι επίσης γεγονός ότι πολλοί ενήλικοι που χρειάζονται αυτό το είδος της εκπαίδευσης χρειάζεται επίσης να αυξήσουν το επίπεδο των βασικών τους λειτουργικών δεξιοτήτων. Αυτά αποτελούν τις δυο πλευρές του ίδιου νομίσματος και χρειάζεται να το αναγνωρίσουμε. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι πάροχοι καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για αύξηση της ευαισθητοποίησης στα άτομα της ομάδας στόχου και να διασφαλίσουν ότι η παροχή των βασικών δεξιοτήτων είναι ενσωματωμένη σε κάθε μορφή επαγγελματικής κατάρτισης και προσφέρεται σε εκείνους τους εκπαιδευόμενους που τη χρειάζονται.    

    

Η εκπαίδευση ψηφιοποιήθηκε στα περισσότερα επίπεδα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Kατάφεραν να ανταποκριθούν σε αυτή τη μετάβαση οι πάροχοι βασικών δεξιοτήτων;

Η ανάγκη να κρατούμε κοινωνική απόσταση σήμαινε για τους περισσότερους παρόχους ότι έπρεπε να εφαρμόσουν ένα είδος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μερικοί το καταφέρνουν με επιτυχία, άλλοι δυσκολεύονται αρκετά. Υπάρχει μια τάση να πιστεύουμε ότι ο λόγος που υπήρξε τόσο δύσκολο να μεταφέρουμε τη διαδικασία μάθησης σε ένα εικονικό περιβάλλον ήταν το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν γνώριζαν πώς να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία. Αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως είναι αληθινό, υπάρχουν ωστόσο επιτυχημένα παραδείγματα εκπαιδευτών που κατάφεραν να διατηρήσουν επαφή με τους εκπαιδευόμενους, να τους δώσουν εργασίες και να παρακολουθήσουν τη μάθηση μέσω έξυπνων κινητών. Ο βασικός παράγοντας επιτυχίας σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ήταν τόσο το επίπεδο προετοιμασίας των εκπαιδευόμενων, αλλά το επίπεδο της ψηφιακής εμπειρίας του εκπαιδευτή. Και, εν τέλει, αυτό εντάσσεται στα ζητήματα διακυβέρνησης. Είναι ευθύνη των παρόχων να διασφαλίσουν ότι οι εκπαιδευτές γνωρίζουν ακριβώς πώς να αξιοποιήσουν καλύτερα τα ψηφιακά εργαλεία και είναι στην αρμοδιότητα των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής να διασφαλίσουν ότι οι εκπαιδευτές λαμβάνουν τη στήριξη που χρειάζονται για να αναπτύξουν αυτό το είδος εμπειρογνωμοσύνης. 

Μία πρόσφατη μελέτη από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο, εξετάζει τη διαδικτυακή εκπαίδευση σε άτομα με χαμηλά προσόντα στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης και αναγνωρίζει μερικά σημαντικά ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ώστε να διασφαλίσουμε ότι αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας παρέχουν τα εικονικά εργαλεία στο μέγιστο δυνατό βαθμό όχι μόνο σήμερα αλλά και στην εποχή μετά τον Covid.

    

Πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βασικών Δεξιοτήτων-EBSN να συμβάλει στην προσπάθεια ώστε να καταστεί η παροχή βασικών δεξιοτήτων πιο δυνατή, ευέλικτη και προσαρμοσμένη στα τρέχοντα ζητήματα;

Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα του EBSN τα τελευταία τρία χρόνια υπήρξε η δημιουργία της σειράς Capacity Building Series (CBS), μιας σειράς συλλογών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) και διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC). H σειρά CBS στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της γνώσης σχετικά με τα ζητήματα των βασικών δεξιοτήτων για ένα ευρύ κοινό ενδιαφερομένων, όχι μόνο στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και στους τομείς που είναι σχετικοί με την παροχή βασικών δεξιοτήτων εξαιτίας της εγκαρσιότητας που τις διακρίνει. Η τρέχουσα στρατηγική που ακολουθούμε αφορά τη διεύρυνση του πεδίου αυτής της δραστηριότητας και τη δημιουργία μαθημάτων για εκπαιδευτές που βασίζονται επίσης στη συλλογή των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων και στην παροχή διαδικτυακών μαθημάτων που θα λάβουν πιστοποίησης  από διαφορετικούς οργανισμούς. Αναγνωρίζουμε ότι η διαδικτυακή ή η μικτή μάθηση (ένας συνδυασμός διαδικτυακής και συμβατικής) μπορεί να βοηθήσει τους παρόχους να προσεγγίσουν ένα μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευόμενων με έναν αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ενός εύστοχου σχεδιασμού, της απαραίτητης προετοιμασίας των εκπαιδευτών και της στήριξης και την ενθάρρυνσης των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια της συνολικής διαδικασίας της μάθησης. Είμαστε αισιόδοξοι και ανυπομονούμε για έναν δημιουργικό διάλογο με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους παρόχους και τους εκπαιδευτές. Θα προσδιορίσουμε παραδείγματα καλών πρακτικών, θα αναλύσουμε παράγοντες επιτυχίας και θα οικοδομήσουμε μαζί μια νέα γνώση για το πώς θα σχεδιάσουμε την παροχή βασικών δεξιοτήτων στο μέλλον.

      


    

Η Graciela Sbertoli διατελεί Γενική Γραμματέας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βασικών Δεξιοτήτων, EBSN. Έχει πτυχίο αγγλικής φιλολογίας από το πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και μεταπτυχιακό στην ισπανική γλώσσα από το Πανεπιστήμιο του Όσλο. Ασχολείται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων από το 1982, αρχικά ως καθηγήτρια στη μέση εκπαίδευση (από το 1982 έως το 1995), και στη συνέχεια ως Διευθύντρια του Νορβηγικού Κέντρου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων-SRV (από το 1995 έως το 2001). Από το 2001 έως το 2016 υπήρξε Αναπληρώτρια Διευθύντρια και Συντονίστρια των Διεθνών Θεμάτων στο Vox, τη Νορβηγική Διεύθυνση για τη Διά Βίου Μάθηση. Την περίοδο 2005-2006 διεύθυνε το Τμήμα Βασικών Δεξιοτήτων στο Vox και μαζί με την ομάδα της ανέπτυξαν μια δομή για την Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτών των Βασικών Δεξιοτήτων που βασίζεται στο Νορβηγικό πλαίσιο για τις Βασικές Δεξιότητες των Ενηλίκων. Τον Ιανουάριο του 2015 το Vox μετονομάστηκε σε Skills Norway. Από τον Απρίλιο του 2016 και ως τον Σεπτέμβριο του 2017 διεύθυνε τη νορβηγική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της EPALE μέσω του Skills Norway. Εκπροσώπησε τη χώρα της Νορβηγίας στην Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα Grundtvig από το 2001 έως το 2005 και ήταν μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την πρωτοβουλία OneStep-Up στο Σχέδιο Δράσης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων από το 2009 έως το 2011.

 

EPALE interviews
Login (14)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα