Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Blog
Blog

Εστίαση EPALΕ: Εργασιακή Μάθηση

Από τις 18 μέχρι τις 22 Iουλίου, η EPALE θα έχει μια ειδική εστίαση στην εργασιακή μάθηση.

Η εργασιακή μάθηση είναι ένας σημαντικός τομέας της εκπαίδευσης ενηλίκων.  Η μάθηση στον χώρο εργασίας προσφέρει στους υπαλλήλους μια ευκαιρία να ανανεώνουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές τους, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, και να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα τους.  Είναι ευεργετικό για τους υπαλλήλους αλλά και τους εργοδότες, καθώς αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα.

Από τις 18–22 Ιουλίου, η EPALE  θα έχει μια ειδική εστίαση στην εργασιακή μάθηση, προσφέροντάς σας πολλές ενδιαφέρον πηγές, άρθρα blog  και νέες ειδήσεις από όλη την Ευρώπη.  Καλύπτουμε πηγές σχετικά με:

- μικτή μάθηση

- τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας , εργασιακή εμπειρία και τις ανταλλαγές θέσεων εργασίας

- μάθηση και ανάπτυξη

- δομημένη μάθηση

-άτυπη και μη τυπική μάθηση ή κοινοτική μάθηση στο χώρο εργασίας

Ήξερες ότι: Ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα για ανάπτυξη προσωπικού είναι το μοντέλο 70:20:10 model.  Αποτελείται από:
  • 70% της μάθησης από την εμπειρία στην δουλειά

  • 20% της μάθησης από ανθρώπους  (π.χ. πρότυπα, προπονητές, ή διευθυντές)

  • 10% της μάθησης από επίσημη εκπαίδευση/κατάρτιση  (π.χ. σεμινάρια, μαθήματα, ή διάβασμα)

Workplace learning EPALE

 

Μην ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά σε κάποιο από το περιεχόμενο πιο κάτω, το οποίο συντάχθηκε από τις εθνικές υπηρεσίες της EPALE από όλη την Ευρώπη.  Για να δείτε μια ολοκληρωμένη λίστα όλου του περιεχόμενού μας σχετικά με την εργασιακή μάθηση, επισκεφθείτε την ενότητα Εργασιακή Μάθηση.

 

Άρθρα Blog

 

Πηγές

Login (1)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα