Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Blog
Blog

Εστίαση EPALE: Παροχή προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων

Η θεματική εστίαση της EPALE από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο 2020 αφορά την παροχή προγραμμάτων Βασικών Δεξιοτήτων. Οι βασικές δεξιότητες είναι οριζόντιες. Δεν σχετίζονται μόνο με την εκπαιδευτική πολιτική αλλά και με πολιτικές που αφορούν τους τομείς της εργασίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Η οικοδόμηση συνεκτικών πολιτικών μέτρων δεν πρόκειται να οδηγήσει μόνο τις Διαδρομές της Αναβάθμισης Δεξιοτήτων στην επιτυχία, αλλά θα βοηθήσει και να οικοδομήσουμε κοινωνίες ανθεκτικότερες, χωρίς αποκλεισμούς.

EPALE focus: Basic Skills Learning Provision

Η θεματική εστίαση της EPALE από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο 2020 αφορά την παροχή προγραμμάτων Βασικών Δεξιοτήτων

Οικοδομούμε την ανθεκτικότητα διασφαλίζοντας την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων για όλους: η επένδυση σε μια αποτελεσματική παροχή προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων στη μετά COVID-19 εποχή είναι απαραίτητη. Οι βασικές δεξιότητες (ο γραμματισμός, ο αριθμητισμός και οι ψηφιακές δεξιότητες) αποτελούν πολιτική προτεραιότητα στην Ευρώπη και βρίσκονται στο επίκεντρο της σύστασης «Διαδρομές Αναβάθμισης Δεξιοτήτων», που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2016. Περίπου το 20% του ενήλικου πληθυσμού στην Ευρώπη δυσκολεύεται με την ανάγνωση, τη γραφή, τον αριθμητισμό και την εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων και περίπου ένα ίδιο ποσοστό (22%) των ενηλίκων στην Ευρώπη κατέχουν προσόντα που αντιστοιχούν στον πρώτο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή κατώτερης, γεγονός που τους τοποθετεί στον κίνδυνο της ανεργίας αλλά και τους καθιστά κοινωνικά ευάλωτους. Οι Διαδρομές Αναβάθμισης Δεξιοτήτων αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να αναπτύξουν συνεκτικές πολιτικές ώστε να διασφαλίσουν το ελάχιστο επίπεδο βασικών δεξιοτήτων για όλους και να βοηθήσουν τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη, να αποκτήσουν τουλάχιστον προσόντα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πρόσφατη κρίση που προκάλεσε ο COVID-19, υπογράμμισε εκ νέου τη σπουδαιότητα των βασικών δεξιοτήτων. Αποκάλυψε τον ρόλο τους στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των πολιτών και των κοινωνιών απέναντι στις απροσδόκητες προκλήσεις, που διαταράσσουν την καθημερινότητα, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές των συνθηκών. Η πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε σημαντικούς τομείς στις ζωές των ανθρώπων, όπως η υγεία, η εργασία, η κοινωνική ευημερία και η οικονομία. Ως αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, πολλοί άνθρωποι έχασαν την εργασία τους και άλλοι αναγκάστηκαν να εργαστούν ψηφιακά, κατά έναν τρόπο που δεν είχαν προβλέψει. Για άλλους, η ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων στον τομέα των ψηφιακών πληροφοριών και των ψηφιακών μέσων, η διαχείριση του προσωπικού και οικογενειακού προϋπολογισμού καθώς και η λήψη αποφάσεων σχετικά με τα οικονομικά, αποτέλεσαν πολύ σημαντικά ζητήματα. Ενώ για τους περισσότερους ανθρώπους μια εμφανής επίπτωση της κρίσης που προκάλεσε ο COVID-19, ήταν η ανάγκη επεξεργασίας πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία, προκειμένου να κατανοήσουν την κατάσταση και να ενεργήσουν με βάση τα μέτρα που επιβλήθηκαν από τις αρχές, με σκοπό να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση της μόλυνσης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων έγιναν ακόμα πιο ευάλωτοι αυτή την περίοδο. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων παγκόσμιων προκλήσεων απαιτεί κοινές δράσεις εκ μέρους των κοινοτήτων και των κοινωνιών. H διασφάλιση της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων για όλους είναι ένα απαραίτητο βήμα για να επιτραπεί στις κοινωνίες να δράσουν κατά των τρεχόντων και μελλοντικών κοινωνικών, υγειονομικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές πολιτικές προκειμένου να στηρίξουν τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των οικονομιών τους και να προωθήσουν έναν πιο υγιή πλανήτη.

Οι βασικές δεξιότητες είναι οριζόντιες. Δεν σχετίζονται μόνο με την εκπαιδευτική πολιτική αλλά και με πολιτικές που αφορούν τους τομείς της εργασίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Η οικοδόμηση συνεκτικών πολιτικών μέτρων δεν πρόκειται να οδηγήσει μόνο τις Διαδρομές της Αναβάθμισης Δεξιοτήτων στην επιτυχία, αλλά θα βοηθήσει και να οικοδομήσουμε κοινωνίες ανθεκτικότερες, χωρίς αποκλεισμούς.

Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο σας παρουσιάζουμε την τρίτη θεματική εστίαση για το 2020· οικοδομώντας την ανθεκτικότητα μέσω της παροχής προγραμμάτων  βασικών δεξιοτήτων διασφαλίζοντας αποτελεσματικές πολιτικές και πρακτικές στους παρακάτω τομείς:

  • κριτικός γραμματισμός
  • αλφαβητισμός υγείας
  • οικονομικός γραμματισμός
  • αριθμητισμός
  • βασικές ψηφιακές δεξιότητες του μέλλοντος

 Στις 16-17 Σεπτεμβρίου 2020 θα έχετε, επίσης, την ευκαιρία να συμμετάσχετε στην διαδικτυακή μας συζήτηση που θα αφορά την παροχή προγραμμάτων Βασικών δεξιοτήτων.

Login (33)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα