European Commission logo
Δημιούργησε λογαριασμό
Blog
Blog

Εναλλακτικός σχεδιασμός για προγράμματα βασικών δεξιοτήτων: Μεικτή μάθηση στην παροχή βασικών δεξιοτήτων μετά τον κορωνοϊό

Θα μπορούσαν εναλλακτικά προγράμματα βασικών δεξιοτήτων (π.χ. μεικτή μάθηση) να μετριάσουν τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τις πανδημίες;

Alternative design for basic skills programs

Το ιστολόγιο έχει μεταφραστεί από την ΕΥΥ EPALE Κύπρου, από το αγγλικό κείμενο

Παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις σχετικά με τις διαταραχές που θα μπορούσε να προκαλέσει μια πανδημική κατάσταση, η κρίση του COVID-19 αιφνιδίασε τον κόσμο και είχε βαθιές επιπτώσεις στις κοινωνίες μας. Η κρίση αποκάλυψε πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση ενηλίκων όσον αφορά το να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ανταπεξέλθουν και να προσαρμοστούν στις απροσδόκητες αλλαγές και επίσης, έχει δείξει άφθονα ότι ο τομέας μας ήταν σε μεγάλο βαθμό απροετοίμαστος.

Η ανάγκη διατήρησης της κοινωνικής απόστασης σήμαινε ότι τα κέντρα εκμάθησης έπρεπε να εγκαταλείψουν την διδασκαλία με φυσική παρουσία και πολλοί πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων αναγκάστηκαν ξαφνικά λόγω της κατάστασης, να τροποποιήσουν γρήγορα τις δομές τους και να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν κάποια μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Άλλα ήταν επιτυχημένα, άλλα όχι και τόσο. Όλοι αντιμετώπισαν δυσκολίες και εμπόδια. Μια έκθεση του ΟΟΣΑ, που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2020, τονίζει ότι η κρίση του COVID μας έδωσε μια δοκιμή για τις δυνατότητες της διαδικτυακής μάθησης, υποδεικνύοντας την ίδια ώρα τους βασικούς περιορισμούς της. Μεταξύ των βασικών εν λόγω περιορισμών, η έκθεση αναφέρει "την προϋπόθεση επαρκών ψηφιακών δεξιοτήτων, εξοπλισμού Η / Υ και πρόσβασης στο Διαδίκτυο για επιμόρφωση μέσω διαδικτύου, τη δυσκολία παροχής παραδοσιακής διαδικτυακής μάθησης στην εργασία και τον αγώνα των εκπαιδευτικών που είναι συνηθισμένοι στην εκπαίδευση στην τάξη".

Οι βασικοί πάροχοι εκμάθησης δεξιοτήτων αναγνωρίζουν τη σημασία της προσωπικής επαφής με τους μαθητές, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται ακόμη στα πρώτα βήματα μιας μαθησιακής τους πορείας στον γραμματισμό, την αριθμητική, τις ψηφιακές δεξιότητες ή την εκμάθηση δεύτερης γλώσσας. Ως εκ τούτου, ο τομέας μας είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στην διδασκαλία με φυσική παρουσία, με έναν αναστεναγμό ανακούφισης, όποτε αυτό θα καταστεί ξανά δυνατόν.

Ωστόσο, η μάθηση με φυσική παρουσία έχει επίσης τους περιορισμούς της:

  • Η δέσμευσή της ως προς τον χρόνο και τον τόπο συχνά παρουσιάζει δυσκολίες για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους, οι οποίοι συνήθως έχουν περίπλοκη ζωή με πλήρες καθημερινό πρόγραμμα και οι οποίοι μερικές φορές λόγων των συνθηκών, αναγκάζονται να απουσιάσουν από το μάθημα για εβδομάδες κάθε φορά,
  • συνήθως βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε διαχωρισμό σε ομάδες ή "τάξεις" που συχνά δεν μπορούν να καλύψουν σωστά την ανάγκη για διαφοροποιημένες ατομικές διαδρομές,
  • μπορεί να περιορίσει το χρόνο που αφιερώνεται στην απόκτηση δεξιοτήτων εκτός εάν ο εκπαιδευτικός καταφέρει να δείξει στους μαθητές πώς να συνεχίσουν τη μάθηση μόνοι τους μεταξύ των τάξεων.

Παρά τις προσπάθειες για επαρκή έλεγχο και αξιολόγηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων πριν από την έναρξη οποιουδήποτε μαθήματος, και εκτός εάν ο προϋπολογισμός επιτρέπει τον σχηματισμό πολύ μικρών ομάδων, θα είναι πάντα δύσκολο να δημιουργηθούν ομοιογενείς ομάδες εκπαιδευόμενων. Αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις αγροτικές περιοχές ή σε μικρές ομάδες πληθυσμού, όπου ο αριθμός των εκπαιδευόμενων σε κάθε επίπεδο μπορεί να είναι τόσο χαμηλός, που οι πρακτικές ανησυχίες αναγκάζουν τους παρόχους να συγκεντρώσουν σε μια ομάδα μαθητές που, στην πραγματικότητα, βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν επίσης συνήθως "αιχμηρά προφίλ". Τα επιμέρους επίπεδα δεξιοτήτων τους μπορεί να διαφέρουν σημαντικά στους διάφορους υποτομείς μιας δεξιότητας. Κανένα σύστημα μάθησης με φυσική παρουσία δεν μπορεί να προσφέρει την απαιτούμενη ευελιξία.

Η μεικτή μάθηση, ένα μοντέλο που συνδυάζει ένα στοιχείο φυσικής παρουσίας (πρόσωπο με πρόσωπο) με μία ή πολλές διαφορετικές μορφές διαδικτυακής ή εικονικής μάθησης, είναι η επιλογή που μπορεί να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα εμπόδια.

Το διαδικτυακό στοιχείο στη μεικτή μάθηση μπορεί να προσφερθεί ταυτόχρονα ή ασύγχρονα. Οι πλατφόρμες εικονικής διάσκεψης, των οποίων η χρήση έχει αυξηθεί εκθετικά κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID, προσφέρει καλές δυνατότητες για σύγχρονη εικονική διδασκαλία. Η καταγραφή εικονικών σύγχρονων συνεδριών δημιουργεί τότε έναν ασύγχρονο πόρο ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για τους εκπαιδευόμενους που δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τη συνεδρία. Ορισμένοι πάροχοι - στην εποχή πριν από τον COVID - ήταν πολύ επιτυχημένοι στη δημιουργία υβριδικών μοντέλων όπου η μάθηση με φυσική παρουσία μεταδίδεται για τους μαθητές που μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο από άλλη τοποθεσία, προσφέροντας παράλληλα τις ηχογραφήσεις ως ασύγχρονο πόρο.

 Παρόλο που ο αριθμός των καλών εικονικών πλατφορμών και των εργαλείων μάθησης συνεχίζει να αυξάνεται, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η εικονική συνιστώσα της μεικτής μάθησης δεν χρειάζεται να είναι δαπανηρή, ούτε εξαιρετικά περίπλοκη. Οι φιλικές προς το χρήστη εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικά εργαλεία και τα κοινωνικά μέσα, αν χρησιμοποιηθούν με προσοχή, μπορούν να παρέχουν μια πραγματικά επαρκή και ανέξοδη πλατφόρμα επικοινωνίας.

Ο τεράστιος αριθμός επιλογών που προσφέρονται σε παρόχους ή εκπαιδευτικούς που θέλουν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα μεικτό μοντέλο μάθησης για ενήλικες εκπαιδευόμενους βασικών δεξιοτήτων, είναι από μόνος του μια πρόκληση. Οι πάροχοι και οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να κατανοήσουν ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της μεικτής μάθησης πρέπει να βασίζεται σε ένα υγιές και καλά μελετημένο σχέδιο, παρέχοντας χρόνο για:

  • επαρκή επιλογή και σχεδιασμό όλων των στοιχείων του μαθήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων και την πρόσβασή τους στα διαφορετικά εργαλεία,
  • επαρκή προετοιμασία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι όχι μόνο πρέπει να χρησιμοποιούν τα εργαλεία με εξαιρετική αυτοπεποίθηση, αλλά να έχουν επίσης τη δυνατότητα (και το χρόνο) να εξετάσουν όλα τα διαφορετικά στοιχεία του μαθήματος και να επιλέξουν το πιο κατάλληλο σε μια συγκεκριμένη ώρα για έναν συγκεκριμένο μαθητή,
  • επαρκή προετοιμασία των εκπαιδευόμενων, βοηθώντας τους να αποκτήσουν (κατά τη διάρκεια της μάθησης με φυσική παρουσία) τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται για να λειτουργήσουν το εικονικό εργαλείο ή εργαλεία που έχουν επιλεγεί.

Οι ειδικοί συνάδελφοι στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βασικών Δεξιοτήτων, EBSN, πιστεύουν ακράδαντα ότι η εφαρμογή μοντέλων μεικτής μάθησης θα οδηγήσει σε πιο ευέλικτη και παρακινητική μάθηση ενηλίκων. Μπορεί να βοηθήσει τους παρόχους να προσεγγίσουν μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευόμενων με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σωστά σχεδιασμένο, ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν την απαραίτητη προετοιμασία και ότι οι εκπαιδευόμενοι υποστηρίζονται και ενθαρρύνονται καθ 'όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Πρέπει να δοθεί στους εκπαιδευτικούς ο χρόνος και οι πόροι που απαιτούνται για να προετοιμαστούν για αυτό που στην πραγματικότητα είναι μια αλλαγή παραμέτρων. Πρέπει επίσης, να είναι σε θέση να δημιουργήσουν περιφερειακές ή τοπικές κοινότητες πρακτικής όπου μπορούν να μοιραστούν ιδέες, πόρους και εμπειρία. Το EBSN εργάζεται επί του παρόντος στην προετοιμασία μιας Σειράς Επαγγελματικής Ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς βασικών δεξιοτήτων, όπου ένα σημαντικό συστατικό στοχεύει στην οικοδόμηση των νέων γνώσεων που απαιτούνται για τον προγραμματισμό της παροχής βασικών δεξιοτήτων στο μέλλον.

Login (9)

Σχόλιο

Ενδιαφέρον το μοντέλο της μεικτής μάθησης με τα κατάλληλα εργαλεία και πρόσβαση σε πληροφορίες και εκπαιδεύσεις, που αλλιώς θα χρειάζονταν ιδιαίτεροι πόροι και χρόνος για την υλοποιησή τους.

Login (1)

Jaukta tipa mācības varētu sniegt arī pozitīvu ieguldījumu virzībā uz klimatneitralitāti, samazinot vajadzību pēc mobilitātes, it sevišķi, ja jāveic liels attālums, iespējams samazinot vajadzību arī pēc telpu uzturēšanas (ja telpām ir mazāka noslodze, tad vienas un tās pašas var izmantot vairāki lietotāji pēc pieprasījuma). Šāds formāts noteikti veicinātu mūžizglītības pieejamību, piemēram, cilvēkiem ar maziem bērniem vai cilvēkiem, kas dzīvo lielā attālumā no lielajām pilsētām. Taču attiecībā uz senioru izglītošanu tas varētu būt ierobežojoši, ņemot vērā interneta pieejamību/nepieejamību.

Login (0)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση: νέοι ενήλικες για μια κυκλική οικονομία