Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Blog
Blog

Εκπαίδευση ενηλίκων στο χώρο εργασίας εν καιρώ πανδημίας

H εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων είναι μια πρακτική που μέχρι πρόσφατα δεν αξιοποιείτο ιδιαίτερα στην Κύπρο. Πριν την έξαρση του ιού COVID-19, οι μόνοι οργανισμοί  που χρησιμοποιούσαν τεχνολογικά μέσα για σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν πανεπιστήμια και κάποιες πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες διέθεταν τις απαραίτητες υποδομές και τεχνογνωσία.

Ωστόσο, από τη δεύτερη κιόλας εβδομάδα της εφαρμογής των κυβερνητικών μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας, με τον καταναγκαστικό εγκλεισμό του πληθυσμού και της εργασίας από το σπίτι (σε όσους είχαν την ευχέρεια), πολλοί οργανισμοί άρχισαν να σκέφτονται εναλλακτικούς τρόπους κατάρτισης των εργαζομένων τους. Ως αποτέλεσμα, ερωτήματα όπως το πώς μπορεί να συνεχιστεί η ανάπτυξη και η εκπαίδευση του ανθρώπινου τους δυναμικού, με ποιο τρόπο μπορούν οι εργαζόμενοι να αξιοποιήσουν τα εργαλεία και τις διαδικασίες της τηλεργασίας και πώς να εκπαιδεύσουν το διευθυντικό προσωπικό στην αποτελεσματική διοίκηση των ομάδων τους από απόσταση έγιναν φλέγοντα θέματα για εταιρείες και οργανισμούς.

Η πανδημία έκανε εμφανή και άμεση την ανάγκη για διαμόρφωση προγραμμάτων για την εξ αποστάσεως κατάρτιση των εργαζομένων και πολλοί οργανισμοί έσπευσαν να απευθυνθούν στους διάφορους εκπαιδευτές και τα ιδρύματα κατάρτισης αναζητώντας λύσεις. Συνεπώς, ανταποκρινόμενη στα νέα δεδομένα, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για πρώτη φορά στα χρονικά λειτουργίας της ενέκρινε τον Απρίλιο του 2020 την επιχορήγηση προγραμμάτων κατάρτισης εξ αποστάσεως. Αυτή η εξέλιξη είναι βεβαίως ευπρόσδεκτη και επιβεβλημένη αφού διευκολύνει την εφαρμογή προγραμμάτων που δεν είναι εφικτό να γίνουν κατά πρόσωπο υπό την κλασσική μορφή τάξης και συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των κυπριακών οργανισμών, παρέχοντας τους την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν εναλλακτικές και πιο ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η αξία των ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills) οι οποίες είναι απαραίτητες για όλους τους ενήλικες. Άλλωστε, η φύση της εργασίας έχει υποστεί βαθιές αλλαγές λόγω της τεχνολογικής προόδου, των μακροοικονομικών διακυμάνσεων και άλλων εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων. Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Στρατηγικού Κέντρου, η τεχνολογία και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα έχουν αλλάξει την ίδια την έννοια της εργασίας, μετατρέποντάς την σε μια έννοια-ομπρέλα των καθηκόντων που εκτελούνται σε διαφορετικά λειτουργικά και γεωγραφικά πλαίσια (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019). Καθώς η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση εισχωρούν σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, οι πλείστες δουλειές απαιτούν τουλάχιστον κάποιες βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Ενδεικτικό του γεγονότος είναι ότι το 2016 οι μισοί Ευρωπαίοι εργάτες χρειάζονταν βασικές ψηφιακές δεξιότητες για να εκτελέσουν τις εργασίες τους (EC, 2017). Ωστόσο, το 2017 το 35% του ενεργού εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης (απασχολούμενοι και άνεργοι) εξακολουθούσαν να μην έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες (Ψηφιακός δείκτης οικονομίας και κοινωνίας, 2019).

Πέραν αυτού, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τόσο οι εξ αποστάσεως εργαζόμενοι όσο και οι διευθυντές τους χρειάζονται ψηφιακές δεξιότητες για καλή επικοινωνία και συνεργασία. Συγκεκριμένα, δεξιότητες όπως είναι η προσαρμοστικότητα, η αλληλεπίδραση, η επικοινωνία και συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών και η διαχείριση απόδοσης σε απομακρυσμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των εκπαιδευτών και στελεχών διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού.

Ως αποτέλεσμα, και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που διαμορφώνονται, οι εκπαιδευτές και τα κέντρα κατάρτισης καλό θα ήταν να επικεντρωθούν σε δεξιότητες εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, μιας και η συγκεκριμένη μορφή εκπαίδευσης απαιτεί άλλη μεθοδολογία και τρόπο διδασκαλίας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας μπορούν να κάνουν χρήση τεχνολογικών εργαλείων και πλατφόρμων τηλεδιάσκεψης, όπως τη Zoom ή τη WebEx.

Θεωρείται επίσης εξαιρετικά σημαντική η εκπαίδευση απομακρυσμένων εργαζομένων σε θέματα ευ ζην (employee wellbeing), ειδικά σε αυτή την περίοδο της αναγκαστικής κοινωνικής αποστασιοποίησης. Το ευ ζην όλων των ανθρώπων είναι ζωτικής σημασίας σε περιόδους όπου επικρατεί φόβος, ανασφάλεια, αβεβαιότητα και σε πολλές περιπτώσεις έλλειψη ανθρώπινης επαφής. Εργοδότες που πραγματικά νοιάζονται για το ανθρώπινο δυναμικό τους, αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να αντιληφθούν τη σημασία της επένδυσης στην ψυχική τους υγεία, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν τα νέα δεδομένα και να διατηρήσουν την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα τους.

Συνεπώς πρέπει να σχεδιαστούν και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από τους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού στους οργανισμούς για την προώθηση εκπαιδεύσεων σε θέματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό, ενίσχυσης του ευ ζην, της υγείας και της παραγωγικότητας. Πέραν αυτών θα πρέπει να διενεργηθούν εκπαιδεύσεις για την απόκτηση ηγετικών δεξιοτήτων για διαχείριση της απόδοσης εργαζομένων εξ αποστάσεως με ψηφιακά μέσα καθώς και τη γνώση τεχνικών και προσεγγίσεων για την παρακίνηση τους. Η αναπτέρωση του ηθικού και η αποτελεσματική διαχείριση των εργαζομένων μέσω των νέων ηγετικών δεξιοτήτων που απαιτεί η σύγχρονη εποχή θα επιφέρουν και βελτίωση στην παραγωγικότητα, και κατά συνέπεια επιβίωση και ανάπτυξη των οργανισμών.

 

 

Το άρθρο ετοιμάστηκε από τον οργανισμό CARDET, Πρεσβευτή της EPALE Κύπρου για το έτος 2020.

CARDET (Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology) is an independent, non-profit, non-governmental, research and development organization based in Cyprus, with partners around the world. CARDET is one of the leading institutions in the Euro-Mediterranean region for research and development. Our team strives to offer the highest quality services to benefit society. We collaborate with local and international organizations, public and private bodies, and across diverse disciplines in designing solutions for local and global challenges.

 

 

Login (4)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα