Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Blog
Blog

Ψηφιακή Μάθηση στον χώρο εργασίας - ενθαρρυντικά παραδείγματα από την Ευρώπη

Οι ψηφιακές τεχνολογίες διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες για την ενίσχυση της εκπαίδευσης ενηλίκων στον χώρο της εργασίας. Ο θεματικός συντονιστής της EPALE Andrew McCoshan συνεργάζεται με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ομάδα εργασίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020, ώστε να εξετάσουν τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που προκύπτουν. Σε αυτό το κείμενο εξετάζει τις δυνατότητες, ενώ σε ένα συνοδευτικό άρθρο εστιάζει στις προκλήσεις.

Digital learning workplace

Οι ψηφιακές τεχνολογίες διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες για την ενίσχυση της εκπαίδευσης ενηλίκων στον χώρο της εργασίας. Ο θεματικός συντονιστής της EPALE Andrew McCoshan συνεργάζεται με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ομάδα εργασίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020, ώστε να εξετάσουν τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που προκύπτουν. Σε αυτό το κείμενο εξετάζει τις δυνατότητες, ενώ σε ένα συνοδευτικό άρθρο εστιάζει στις προκλήσεις.

 

Η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών μάθησης στον χώρο εργασίας αυξάνεται διαρκώς. Μία πρόσφατη έρευνα από το LinkedIn Learning, εμφανίζει ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των ατόμων που ασχολούνται με την ‘ανάπτυξη ταλέντου’ μέσα σε εταιρίες, διαθέτουν από τον προϋπολογισμό τους περισσότερα χρήματα για τη διαδικτυακή μάθηση συγκριτικά με το 2017. Πάνω από το ένα τρίτο δαπανούν λιγότερα χρήματα σε προγράμματα κατάρτισης μέσω εκπαιδευτή. Αυτό δεν θα συνέβαινε αν η ψηφιακή μάθηση δεν προσέφερε νέες δυνατότητες και οφέλη πέρα από αυτά που προσφέρονται από τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης. Επομένως, ποιες είναι οι δυνατότητες και που υπερτερούν οι ψηφιακές τεχνολογίες σε σχέση με αυτές τις μεθόδους;

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα διερευνούν αυτά τα ερωτήματα μαζί με την ομάδα εργασίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την επόμενη χρονιά, όμως έχουμε ήδη μια ιδέα για τους τύπους των μαθησιακών εμπειριών που θα αναπτυχθούν στους χώρους εργασίας για να καλύψουν τις ανάγκες της ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων.

 

Πράττοντας διαφορετικά

Είναι ευρέως γνωστό ότι με τις ψηφιακές τεχνολογίες θα μπορούμε να διδάξουμε και να μάθουμε με διαφορετικό τρόπο από ότι στο παρελθόν, προσφέροντας τη δυνατότητα στους εργαζόμενους και τους εργοδότες να έχουν πρόσβαση στις μαθησιακές ευκαιρίες στον χρόνο και στο μέρος της επιλογής τους.

Επίσης, πέραν τούτου, οι τρέχουσες καινοτομίες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι τόσο θεμελιώδεις που ανταποκρίνονται στα πρώιμα στάδια της επανάστασης της μάθησης. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αρχίζουν να βιώνουν άτακτες και ριζικές μορφές καινοτομίας  (και όχι μόνο αργή και σταδιακά αυξανόμενη αλλαγή) συνδεδεμένες από τη μία πλευρά με τις νέες τεχνολογίες και, από την άλλη πλευρά, με την εμφάνιση της ανάγκης για καινούριες δεξιότητες που οδηγείται από την ψηφιοποίηση που υπάρχει στον τομέα της αγοράς εργασίας.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες υποστηρίζουν περισσότερο παιδαγωγικές μεθόδους όπως η εμπειρική μέθοδος, η  μικτή μέθοδο και η μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι, όπως μπορείτε να δείτε στα παραδείγματα που ακολουθούν.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ

 

…ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

  • Μία πρόσφατη μελέτη από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δείχνει ότι η παραγωγή ενός μαγνητοσκοπημένου υλικού είναι άκρως αποτελεσματική όταν συνδυάζεται με την προσέγγιση της εμπειρικής μάθησης από τη στιγμή που εισάγει, επεκτείνει και μαγνητίζει αντανακλαστικές διαδικασίες. Η παραγωγή βίντεο βοηθά στην σκιαγράφηση των εμπειριών των μαθητευόμενων: Μπορούν να βιντεοσκοπήσουν τις εμπειρίες τους και να διδαχτούν ενεργά από την βιντεοσκόπηση με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Π.χ. Οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν τους εαυτούς τους στην στον χώρο εργασίας και να κάνουν αυτοαξιολόγηση σε σχέση με την πρακτικές τους ή να τις μοιραστούν με την ομάδα εργασίας μέσω του μαγνητοσκοπημένου υλικού.

…ΤΗ ΜΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ;

  • Στη Φινλανδία, το κέντρο εκπάιδευσης Omnia είναι η Κοινή Αρχή Εκπαίδευσης για την περιφέρεια Espoo, το οποίο ανήκει σε τρεις δήμους, και είναι πρωτοπόρος στην διαδικτυακή μάθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Είναι ένα περιφερειακό αναπτυξιακό κέντρο εκπαίδευσης με πέντε εγκαταστάσεις και 860 άτομα προσωπικό, 40.000 εκπαιδευόμενους, συμπεριλαμβανομένων 10.000 μαθητευόμενων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ανάμεσα στις καινοτόμες παροχές του είναι το Edutech Bootcamp, το οποίο παρέχει μία μικτή εμπειρία μάθησης, έντονου χαρακτήρα, όπου οι μαθητευόμενοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υποβάλλονται σε ερωτήσεις, δοκιμάζουν και μαθαίνουν σε συνδυασμό της συνεργατικής, της ενεργής και της διαδικτυακής μάθησης. Οι εκπαιδευτές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης συνεργάζονται μέσω των κοινωνικών δικτύων και των υπηρεσιών τύπου ‘cloud’ με σκοπό να στηρίξουν τη μάθηση αλλά και να δημιουργήσουν και να μοιραστούν υλικό.

…ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ;

  • Το έργο GVETS είναι ένα έργο του Erasmus+ που διαρκεί δύο χρόνια και ο στόχος του είναι να αναπτύξει μια μέθοδο μάθησης βασισμένη στο παιχνίδι (ή στην ενσωμάτωση μηχανισμών παιχνιδιού-gamification) για νέους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά που προέρχονται από μεταναστευτικές ροές, όπως και να ενδυναμώσει την επαγγελματική τους ικανότητα στον ρόλο που υπηρετούν σχετικά με την προστασία των παιδιών. Η γνώση, η εμπειρία και η εξειδίκευση των επτά οργανισμών-εταίρων στο έργο θα συγκεντρωθεί και θα είναι εστιασμένη στην ενσωμάτωση στοιχείων του παιχνιδιού με περιεχόμενο που σχετίζεται με τη μετανάστευση, τα παιδιά και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, ώστε να παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης μέσω της χρήσης των εργαλείων της τεχνολογίας.

 

Χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πηγές και προγράμματα

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια σταθερή συσσώρευση των μαθησιακών ευκαιριών στο διαδίκτυο. Τα Open Educational Resources και τα Open Courseware μπορούν να αντιγραφούν ελεύθερα, να χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοστούν από τους εκπαιδευτές, τους δάσκαλους και τους μαθητευόμενους. Τα Μαζικά Ανοιχτά Μαθήματα (MOOCs) προσέλκυσαν πολλή προσοχή, ειδικά στην ανώτατη εκπαίδευση, παρόλο που στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ήταν λιγότερο διακεκριμένα από ότι σήμερα. Επίσης, υπάρχει μία αυξανόμενη ποικιλία από άλλες εμπορικές πλατφόρμες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τη μάθηση, συμπεριλαμβανομένων του YouTube, των κοινοτήτων του Google +  αλλά και πλατφόρμες που σχετίζονται με την ανταλλαγή αρχείων, όπως το Dropbox. Ενδιαφέρον, επίσης, αποτελεί το γεγονός ότι η πιο κοινή προσέγγιση ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό μιας εταιρείας, δεν είναι απλά να χρησιμοποιούν ανοιχτό και διαθέσιμο περιεχόμενο στο διαδίκτυο αλλά να αναμειγνύουν με τέτοιου είδους 'έτοιμο υλικό' το οποίο δημιουργήθηκε, από την εταιρεία.

 

Στην Ισπανία στο  Εθνικό Κέντρο για τις Νέες τεχνολογίες και την Εκπαίδευση των Δασκάλων (INTEF) προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο καινοτόμων ευκαιριών μάθησης σε δάσκαλους και εκπαιδευτές ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Αυτό συμπεριλαμβάνει:

  • Massive Open Online Courses (MOOCs), το καθένα με τη δική του ομάδα στο Facebook και στο Twitter για δάσκαλους ώστε να συνδεθούν και να αλληλοϋποστηριχθούν.
  • Τα NANO Open Online Courses (NOOCs), τα οποία προσφέρουν ευκαιρίες μάθησης από 1 έως 20 ώρες εστιάζοντας σε συγκεκριμένες περιοχές ικανοτήτων.
  • Η EduPills, είναι μία εφαρμογή που προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτηθούν/ή να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες σε ενότητες των 3-8 λεπτών.
  • Το πρόγραμμα Insignias INTEF Open Badge Backpack, το οποίο αποθηκεύει, εισάγει, μεταφορτώνει και μοιράζεται ψηφιακά διακριτικά (digital badges) στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την κατάρτιση των ικανοτήτων.

 

Με την έλευση των έξυπνων κινητών συσκευών και των ταμπλετών αυξήθηκε δραματικά η δυνατότητα μάθησης μέσω των φορητών συσκευών. Αυτές οι συσκευές διαθέτουν μεγάλη δυνατότητα να αυξήσουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, ειδικά όταν πρόκειται για μη παραδοσιακά σχολικά πλαίσια και  να συνδέσουν τους τόπους μάθησης με τους χώρους εργασίας. Το πρόγραμμα REACH project το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε διδακτικές ενότητες με τη χρήση πολυμέσων στην εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων και στην εξυπηρέτηση πελατών με σκοπό να αυξήσει το κίνητρο και τη συμμετοχή των νεαρών μαθητευόμενων στην εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, μέσω φορητών συσκευών στην Ιταλία, τη Νορβηγία, την Ισπανία και την Τουρκία. Το έργο στόχευσε σε μερικούς τομείς όπως ο τουρισμός, η υγεία, οι κατασκευές, και η παραγωγή τροφίμων.

Αρχίζει η αληθινή επανάσταση στη μάθηση....;

Παρόλο που η ψηφιακή μάθηση που μόλις περιγράψαμε έχει αυξήσει την ελαστικότητα των δυνατοτήτων, πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα ώστε να μεταμορφωθεί η μαθησιακή εμπειρία βρίσκεται στην επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και στην εικονική πραγματικότητα (VR) οι οποίες μπορούν να επανακαθορίσουν τo σημείο σύνδεσης εκπαιδευτικών, μαθητευόμενων και μηχανών. Η προσομοίωση της εικονικής πραγματικότητας υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια, όμως, προηγουμένως, ήταν περιορισμένη σε τομείς όπου το κόστος  ανάπτυξης ήταν ιδιαίτερα μεγάλο και ίσως να μην συμβάδιζε με τα οφέλη, πχ. στην εξομοίωση πτήσης στην αεροπορική βιομηχανία. Παρόλα αυτά οι τεχνολογικές εξελίξεις τις έκαναν ευρέως διαθέσιμες.

Η επαυξημένη και η εικονική πραγματικότητα όχι μόνο επιτρέπουν την αντιγραφή των πραγματικών δραστηριοτήτων, αλλά ενισχύουν την μαθησιακή διαδικασία. Για παράδειγμα, μερικοί προσομοιωτές εικονικής πραγματικότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοκινητοβιομηχανία, μπορούν να συγκεντρώσουν δεδομένα σχετικά με το βάθος και την εξάπλωση της βαφής που καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου πιο λεπτομερή και συνεπή από ότι στο παρελθόν.

Η επαυξημένη πραγματικότητα παρέχει διαδραστικές εμπειρίες από αληθινά περιβάλλοντα, όπως όταν επιτρέπεται η ενίσχυση των τρισδιάστατων μοντέλων με τις πληροφορίες που παράγονται από τον υπολογιστή. Οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας σε φορητές συσκευές είναι ολοένα και πιο διαθέσιμες, επιτρέποντας στους μαθητευόμενους, για παράδειγμα να κατανοήσουν τη γεωμετρία σε τρεις διαστάσεις και να μάθουν τον κύκλο ζωής των φυτών. Ταυτόχρονα διατίθεται λογισμικό, ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτές να δημιουργήσουν τις δικές τους εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας.

 

Χρειάζεται να γνωρίζουμε περισσότερα!

Φαίνεται ότι είμαστε ακριβώς στην αρχή της ψηφιακής επανάστασης στη μάθηση. Υπάρχουν νέες ευκαιρίες για μικρομάθηση και κοινωνική μάθηση, με μία νέα δυνατότητα να διαχωρίσουμε τις ευκαιρίες μάθησης σε μικρές ενότητες και να ενώσουμε ανθρώπους με κοινά μαθησιακά ενδιαφέροντα οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Και οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν ευκαιρίες για νέες παιδαγωγικές μεθόδους. Πολλές εταιρίες βλέπουν ήδη τα πλεονεκτήματα, τουλάχιστον όχι με όρους χαμηλότερου κόστους και ενισχυμένων κερδών. Θα πρέπει όμως να κατανοήσουμε καλύτερα αυτούς τους τύπους των ψηφιακών καινοτομιών που συμβαίνουν στη μάθηση στον χώρο εργασίας. Αυτό το άρθρο παρουσίασε μόνο λίγα παραδείγματα: η κοινότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων χρειάζεται περισσότερα! Επιθυμείτε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας στα σχόλια;

Στο συνοδευτικό άρθρο σε αυτή τη μίνι-σειρά, εξετάζουμε πιο προσεκτικά τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση στη μάθηση στον χώρο εργασίας και με ποιον τρόπο μπορούμε να εξοπλίσουμε τους εαυτούς μας ώστε να τις αντιμετωπίσουμε.


O Andrew McCoshan έχει απασχοληθεί στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση πάνω από 30 έτη ως ακαδημαϊκός ερευνητής και σύμβουλος. Επί του παρόντος εργάζεται ως Senior Research Associate στο Educational Disadvantage Centre στο Πανεπιστήμιο City του Δουβλίνου στην Ιρλανδία.

 

Login (10)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα