Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τι είναι η EPALE (ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη);

Η EPALE είναι μια νέα πολύγλωσση κοινότητα όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της μάθησης ενηλίκων. Στόχος της είναι να βελτιωθεί η ποιότητα και η προσφορά στον τομέα της μάθησης ενηλίκων στην Ευρώπη, να εδραιωθεί με ισχυρά θεμέλια ο συγκεκριμένος τομέας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να δοθεί η δυνατότητα σε όσους δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων και στους φορείς με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα να απευθυνθούν σε όλους τους ενήλικες.

Επομένως, εάν συμμετέχετε στον τομέα της μάθησης ενηλίκων ως εργοδότης ή επαγγελματίας του τομέα της κατάρτισης, ως εθελοντής, υπεύθυνος χάραξης πολιτικής ή ακαδημαϊκός, τότε η EPALE έχει φτιαχτεί για εσάς!

Η EPALE έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τον ενήλικο μαθητή ως τελικό αποδέκτη των οφελών από την ανάπτυξη του κλάδου της μάθησης ενηλίκων, είτε αυτή συντελεστεί σε περιβάλλον τυπικής μάθησης είτε σε μη ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ωστόσο, ο δικτυακός τόπος απευθύνεται, στην πραγματικότητα, μάλλον σε εκείνους που παρέχουν και οργανώνουν εκπαίδευση ενηλίκων, παρά στους ίδιους τους μαθητές.

Η EPALE άρχισε να αναπτύσσεται την άνοιξη του 2014, και οι διάφορες λειτουργίες (λειτουργικά χαρακτηριστικά) της διατίθενται σταδιακά. Η ολοκλήρωση της πλατφόρμας αναμένεται στις αρχές του 2015.

Login (1)
Topic
Weight
0