Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πώς συνδέεται η EPALE με το πρόγραμμα Erasmus+;

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλότητας των επαγγελματικών προσόντων και των δεξιοτήτων. Αντικαθιστά το πρόγραμμα δια βίου μάθησης  και το πρόγραμμα Grundtvig (εκπαίδευση ενηλίκων).

Το πρόγραμμα Erasmus+ διατίθεται για τους φοιτητές, καθηγητές, μαθητευόμενους, εθελοντές, καθοδηγητές νεολαίας και τα άτομα που εργάζονται στον τομέα του μαζικού αθλητισμού. Επίσης, παρέχει χρηματοδότηση σε κοινοπραξίες όπου συμμετέχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανώσεις νεολαίας, επιχειρήσεις, τοπικές και περιφερειακές αρχές και ΜΚΟ, καθώς και υποστήριξη μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας.

Το πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτεί την EPALE μέσω της βασικής δράσης 2· θεμελιώνεται στο άρθρο 14.1.β της νομικής απόφασης  με την οποία εγκρίνεται το πρόγραμμα Erasmus+ και επικεντρώνεται στη μάθηση ενηλίκων και τη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΣΕΕΚ).


 

Login (0)
Topic
Weight
0