Ποιος βρίσκεται πίσω από την EPALE;

Η EPALE είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΓΔ EAC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει δεσμευτεί να την καταστήσει μόνιμη συνιστώσα του ευρωπαϊκού τοπίου της μάθησης ενηλίκων.

Υπό την εποπτεία του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA), η EPALE αποτελεί αντικείμενο καθημερινής διαχείρισης από την κεντρική υπηρεσία υποστήριξης (CSS) με την οποία μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μέσω email στη διεύθυνση helpdesk@epale-support.eu ή καλώντας τηλεφωνικά το γραφείο εξυπηρέτησης της EPALE στον αριθμό +44 (0) 121 212 8934.

Από το φθινόπωρο του 2014, οι εθνικές υπηρεσίες υποστήριξης (NSS) θα συνεργάζονται με την κεντρική υπηρεσία υποστήριξης, συμβάλλοντας στον εφοδιασμό της EPALE με ενδιαφέρον και μοναδικό περιεχόμενο.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την κεντρική και τις εθνικές υπηρεσίες υποστήριξης μέσω των παρακάτω ζεύξεων:

Κεντρική υπηρεσία υποστήριξης

Εθνική υπηρεσία υποστήριξης

Login (0)
Topic
Weight
0