Μπορώ να συνεισφέρω στον δικτυακό τόπο της EPALE;

Εάν επιθυμείτε να συνεισφέρετε με σχετικούς πόρους σε οποιοδήποτε από τα πέντε θέματα της EPALE, συμπεριλαμβανομένων ειδήσεων, άρθρων, εκθέσεων, εκδηλώσεων και πόρων, μπορείτε να αποστείλετε email με πληροφορίες στη διεύθυνση helpdesk@epale-support.eu.

Αφού έχετε εγγραφεί ως χρήστης στην EPALE, μπορείτε να σχολιάσετε άμεσα σε ιστολόγια, να συμμετέχετε σε φόρα, να δημιουργήσετε νέα φόρα και να ξεκινήσετε νέες συζητήσεις.

Login (0)
Topic
Weight
0