Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μπορώ να ανακοινώσω μια εκδήλωση στο ημερολόγιο;

Εάν γνωρίζετε ή εάν οργανώνετε κάποια εκδήλωση (διάσκεψη, εκδήλωση, πρόγραμμα κατάρτισης, σειρά μαθημάτων, MOOCs, κ.λπ.) για επαγγελματίες του τομέα μάθησης ενηλίκων, μπορείτε να υποβάλετε τις πληροφορίες σε εμάς, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση helpdesk@epale-support.eu. Σημειώστε ότι η εκδήλωσή σας πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Η εκδήλωση αφορά τη μάθηση ενηλίκων (συμπεριλαμβανομένης της ΣΕΕΚ);

  • Η εκδήλωση στοχεύει στους ενδιαφερόμενους του τομέα της μάθησης ενηλίκων μόνο (π.χ. όχι στους μαθητές);

  • Η εκδήλωση ασχολείται με ένα από τα βασικά θέματα της EPALE;

Όλες οι εκδηλώσεις που υποβάλλονται ελέγχονται ως προς την ποιότητα από την κεντρική υπηρεσία υποστήριξης. Εάν χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, η κεντρική υπηρεσία υποστήριξης θα επικοινωνήσει μαζί σας.


Login (0)
Weight
0