Direkt zum Inhalt
Organisationen

Organisationen

Sie möchten mit Kollegen aus Europa zusammenarbeiten, haben aber noch keine bestimmte Projektidee?

Organisation hinzufügen

Geben Sie Ihre Organisation in die EPALE Projektpartner-Datenbank ein. So machen Sie andere darauf aufmerksam, dass Sie Projektpartner suchen.

Top-Tipp: Geben Sie möglichst viele Informationen zu Ihrer Organisation und Ihrer Arbeit an. Je mehr Details, desto einfacher werden Sie von anderen gefunden.

Grenzen Sie Ihre Ergebnisse ein

LAND

Teil einer Organisation?

Tragen Sie sich auf unserer Webseite ein! Klicken Sie auf den Link unten und fügen Sie Ihre Einrichtung hinzu!

Finden Sie die neuesten Informationen darüber, wie die EU Erwachsenenbildungspolitik fördert

Národné osvetové centrum je organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy odborného a metodického pracoviska pre kultúrnu a osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmi...
Národné športové centrum (NŠC)  je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. 1. 2004 zlúčením Centra akademického športu a Národného inštitútu športu (1. 1. 2002).V oblasti športovej prípravy je poslaním NŠC zabe...
State Vocational Education Institute (ŠIOV) is an agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic responsible for vocational education and training (VET) in Slovakia. It is in charge of methodological, pedagogical guidance and coordination...