chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - E-Plattform für Erwachsenenbildung in Europa

Ressourcen

| 6 April 2020
| von Georgi SKOROBOGATOV

Kaasajal on koolituses osalejate mitmekesisus varieeruvam kui varem. Sellest tulenevalt on koolitajatel oluline teada erinevate põlvkondade eelistused õppemeetoditele ja tehnoloogiale, et informatsiooni omandamine oleks tõhus võimalikult paljude täiskasvanud õppijate jaoks. On leitud, et õppija tulemuslikkust informatsiooni vastuvõtmisel mõjutab õppemeetodi kokku sobivus tema õpistiiliga.

Ressourcen

| 5 April 2020
| von Kadi Kass

Tallinna Ülikooli missiooni ja tegevuseesmärke toetavad tegevuspõhimõtted nagu interdistsiplinaarsus, rahvusvahelisus ja jätkusuutlikkus (Tallinna Ülikool, 2017c). Olulised uuendused on nii ülikooli teadus- ja arendustegevustes kui ka õppeprotsessis. Sellest lähtuvalt muutuvad õppejõudude ja üliõpilaste rollid, arusaamad ja tegevuspõhimõtted ning õpetamise meetodid. On oluline mõtestada uuendust lähtuvalt õppejõust endast, tema kogemusest ja arusaamadest uuendustest ja nende rakendamisest. Alates 2016/2017.

Ressourcen

| 5 April 2020
| von Kadi Kass

Tänapäeva muuseumid on külastajatele avatud avaliku ja majandusliku institutsiooni rolle kandvad kultuuri- ja haridusasutused, kelle ülesandeks on muuhulgas kultuuripärandi vahendamine ja tõlgendamine, üksikisiku ja ühiskonna arengu toetamine ja elamuse pakkumine (Runnel & Pruulmann-Vengerfeld, 2012; van Mensch, 2004). Külastajate muuseumikogemus ja elamus olenevad muuseumikogemuse kontekstidest (Falk & Dierking, 2016), külastusmotiividest (Falk, 2013) ja ootustest (Kotler, 2003).

Ressourcen

| 5 April 2020
| von Kadi Kass

Täiskasvanutele õppimisvõimaluste loomiseks on oluliseks teguriks professionaalne koolitaja (Sava & Luopu, 2009). See, kuidas täiskasvanute koolitaja ennast interpreteerib õppimises - õpetamises, kuidas lähtub täiskasvanust kui õppijast ja koolitaja rollidest, on tema tegevuse baasiks (Jõgi. & Karu, 2014; Märja, 2011).Arusaam rollidest luuakse põhiliselt teiste inimeste reaktsioonide põhjal, seda reflekteerides annavad sõnad ja teod erinevatele olukordadele tähenduse, mis hakkavad mõjutama koolitaja käitumist vastavas rollis (Mead 1934; Burke, Reitzes 1981. viidanud Sarv, 2013).

Ressourcen

| 5 April 2020
| von Kadi Kass

Juhtimine ja täiskasvanute õppimise ja arengu toetamine on omavahel seotud. Andragoogika ja juhtimine on kaks väga rikkalikku ja erinevat uurimisvaldkonda, üks uurib seda, kuidas inimene õpib ning kuidas seda õppimist toetada, ja teine, kuidas inimene juhib, ning sageli vaadeldakse neid kahte valdkonda eraldiseisvatena. Samas on mõlemas valdkonnas sarnast, ent räägitakse erinevas mõistete keeles.

Ressourcen

| 5 April 2020
| von Kadi Kass

1996. aastal The New London Groupi poolt välja käidud mitmekülgsete kirjaoskuste pedagoogika toetub ideele, et tänapäeval ei saa kirjaoskust enam käsitleda kui ainult oskus kirjutada, vaid seda tuleks analüüsida kui kompleksset ja kontekstist sõltuvat pädevuste kogumit. Akadeemiline kirjaoskus on üks mitmekülgsete kirjaoskuste pedagoogikast välja kasvanud kirjasoskuste uurimisteema.

Ressourcen

| 4 April 2020
| von Kadi Kass

Fenomenoloogilise uurimuse fookuses on refleksiivsete praktikate kogemus ja selle mõistmine. Hermeneutilis-fenomenoloogiline lähenemine võimaldab minna süvitsi püüdes mõista kogemust selle tähenduste seletamise ja tõlgendamise kaudu. Magistritöö probleem on sõnastatud küsimusena: Mida tähendab refleksiivsete praktikate kogemus andragoogide, täiskasvanu koolitajate ja coach´ide professionaalses enesearengus? Fenomenoloogilise uurimuse eesmärgiks on andragoogide, täiskasvanu koolitajate ja coachide refleksiivsete praktikate kogemuse tähenduse mõistmine.

Ressourcen

| 4 April 2020
| von Kadi Kass

Andragoogika põhiseisukohtadest lähtuvalt on väga oluline, kuidas minu uurimusteemaga suhestuvad õpetajad, kes oma igapäevatöös tegelevad iseenda ja teiste arengut puudutavate teemadega. Uurimuse keskseks aineks on professionaalse identiteedi ja subjektiivse heaolu seosed. Identiteedi all mõeldakse selget arusaama iseendast ning see on inimese eesmärgi ja ühtsuse otsing ning tulemus (McAdams, 1988). Kokku saavad inimese mina-määratlus, organisatsiooni väärtused ja põhimõtted ning organisatsiooni identiteedi konstrueerimine läbi suhetevõrgustiku.

Ressourcen

| 4 April 2020
| von Kadi Kass

Üheaegselt töötavate ja kõrgharidust omandavate üliõpilaste arv on Eestis kasvanud kiiremini kui Euroopa Liidus keskmiselt (Eurostat, s.a.). Tööd ja õpinguid on keeruline ühildada, seega loobutakse pigem õpingutest kui tööst (Mägi, Aidla, Reino, Jaakson & Kirss, 2011). Töötavad üliõpilased ootavad juhtide toetust kõrghariduse omandamisel, kuid juhid ei tee seda või teevad seda vähesel määral. Juhtide toetus on mõjutatud ühiskonnas olevatest normidest, organisatsiooni regulatsioonidest ning organisatsioonikultuurist. Toetus võib olla instrumentaalne ja emotsionaalne.

Ressourcen

| 4 April 2020
| von Antonio Reguera

El teatro Palacio Valdés, en la ciudad asturiana de Avilés, ofrece a la ciudadanía la posibilidad de disfrutar de grabaciones teatrales integras de obras estrenadas en Avilés. Es otro teatro, otra obra la que vamos a ver. Tenemos que ser conscientes de ello, pero también presencialmente sucede: la segunda vez que vemos una obra de teatro, vemos realmente “otra” obra;  el mismo escenario, los mismos actores, el mismo desarrollo… Pero nuestra mirada ya es otra.

Ressourcen

| 4 April 2020
| von Małgorzata Rosalska

Kurs dotyczy kompetencji przedsiębiorczych. Ma charakter modułowy. Uczestnikom proponowane są takie zagadnienia jak: zasoby karierowe, wzmacnianie postaw proaktywnych, biznesplan, networking, strategie marketingowe. Celem kursu jest nie tylko rozwijanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ale także przydatnych w podejmowaniu działalności gospodarczej umiejętności.

Ressourcen

| 4 April 2020
| von Kadi Kass

Täiskasvanute õpiprotsessid hõlmavad õppimist formaalsetes, mitteformaalsetes ja informaalsetes sotsiaalsetes olukordades. Õppimist informaalses kontekstis, kus toimub interaktsioon inimeste vahel või inimese ja keskkonna vahel, võib mõista sotsialiseerumisega, mida defineeritakse protsessina, mille käigus inimene kujuneb ühiskonna või teatud grupi osaks (Berger & Luckman, 1966; Smelser, 1988). Õppimine formaalsetes ja informaalsetes olukordades on integreeritud protsess (Schugurensky, 2007; Jarvis, 2008), samas võib selles õpiprotsessis kujuneda takistusi (Shugurensky, 2000).

News

| 3 April 2020
| von Martina NI CHEA...

Dear readers

We hope you are healthy and safe despite the current challenges.

EURES is the European network of employment services that facilitates the free movement of workers across Europe. EURES services are provided through the online EURES portal and more than 1,000 EURES advisers in daily contact with jobseekers and employers across Europe.

The network is these days contributing along national employment services to help workers and companies cope with the exceptional situation we are all living.

Ressourcen

| 3 April 2020
| von Zintis Buls

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" karjeras konsultante Līga Damberga stāsta, kā paskatīties uz ārkārtas situācijas izaicinājumiem no cita skatu punkta un no tiem mācīties.

Ressourcen

| 3 April 2020
| von Justyna Bednarz

Od początku pandemii zarządzanie kryzysowe w edukacji koncentruje się na dzieciach i młodzieży, ale edukacja dorosłych jest równie istotna w czasach kryzysu - twierdzi Daniel Baril. Zachęcamy do przeczytania jego analizy bieżącej sytuacji edukacji dorosłych. Artykuł dostępny na stronie Instytutu UNESCO ds. uczenia się przez całe życie (UIL).

Ressourcen

| 3 April 2020
| von Sabrina Somersaari

Nopeasti muuttuvassa maailmassa jokaisella tulisi olla mahdollisuus kehittää osaamistaan eri elämäntilanteissa. Kun ihminen jää työttömäksi, jää hän samalla vaille työssä tapahtuvaa oppimista. Miten työttömät kokevat mahdollisuutensa osaamisen kehittämiseen?

Ressourcen

| 3 April 2020
| von Iwona Buks

Biblioteka ciągle wychodzi na przeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności i dostosowuje swoje działania do ich potrzeb. W wielu miastach coraz częściej zamieszkują obcokrajowcy, którzy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Aby przeciwdziałać wykluczeniu tej grupy z życia kulturalnego a nawet codziennego, koniecznością jest poznanie ich potrzeb. Wiele obcokrajowców ma problemy ze sprawnym posługiwaniem się językiem polskim w codziennym życiu. Niektórzy posługują się nim sprawnie, ale potrzebują zgłębić wiedzę z tego zakresu, by przygotować się do egzaminu językowego. Dlatego bardzo ważne jest zorganizować lekje polskiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, by ułatwić cudzoziemcom naukę języka.

Ressourcen

| 3 April 2020
| von Piotr Maczuga

Sławek Łais i Piotr Maczuga rozmawiają o strategicznym podejściu do uczenia online. W wielu miejscach stawia się główny nacisk na narzędzia w rozumieniu oprogramowania i platform. Tymczasem cyfrowa edukacja to coś więcej i wymaga ona zupełnie innego podejścia. Sławek i Piotr prezentują strategiczne podejście, ale i pokazują narzędzia, które mogą pomóc każdemu edukatorowi, szczególnie rzuconemu na głęboką wodę digital learning w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Jak więc dać się skutecznie zdigitalizować w roli nauczyciela i trenera?

Milliseid keskkonnateadlikke valikuid oled teinud sina?

Õppematerjalid jagan veebis, ei prindi paberile
33% (1 Stimme)
Kasutan kohvipausidel korduvkasutatavaid nõusid
0% (0 Stimmen)
Kasutan koolitusüritusele sõitmiseks ühistransporti või jagan autot teiste osalejatega
0% (0 Stimmen)
Vastavalt võimalusele püüan rakendada neid kõiki igal koolitusel
67% (2 Stimmen)
Minu jaoks ei ole need aspektid olulised
0% (0 Stimmen)
Gesamtstimmen: 3

Seiten

EPALE RSS abonnieren