chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - E-Plattform für Erwachsenenbildung in Europa

Ressourcen

| 17 Juli 2020
| von Kadi Kass

Autor kirjeldab ja analüüsib oma magistritöös Eesti Rahva Muuseumi rahvakultuuri koolitus- ja teabekeskuse tegevusi ja arengusuundi muuseumihariduse kontekstis. Teabekeskus loodi ERMi teadusosakonna allüksusena 2012. aastal eesmärgiga väärtustada rahvuslikku kultuuripärandit ning aidata kaasa eesti rahvusliku identiteedi ja kultuuriliste omapärade säilitamisele ja arendamisele Eesti Rahva Muuseumi kogusid tutvustades ning rahvakultuurialast teavet vahendades.

Ressourcen

| 17 Juli 2020
| von Kadi Kass

Loomingulise magistrieksami kirjalik osa keskendub eesti torupilli tutvustava videoblogi “100 Torupilli” pedagoogilistele küsimustele, mis kaasnevad täiskasvanute pilliõppega harrastusõppes. Kasutusel on kolm pilliõppe meetodit: individuaalne lähenemine, kuulmise järgi õppimine ja kiirõppe meetod. Uurimistöö eesmärgiks on tuua esile projekti käigus kasutatava kiirõppe meetodi lihtsad ja keerulised etapid ning leida efektiivsed meetodid kiires õpetusprotsessis, mida saab rakendada nii eesti torupilli mängutehniliste võtete kui ka lugude õpetamisel.

Ressourcen

| 17 Juli 2020
| von Kadi Kass

The study examined the effect of training on the quality and quantity of English vowels in adult native speakers of Russian. The experimental procedure included a short intensive course in which pronunciation instruction was integrated into general language training and accounted for 50% of the total teaching time. The instruction aimed to target pronunciation through analytic-linguistic and integrative approaches, to make it a meaningful integral component of learning and communication. The course had seven participants.

Ressourcen

| 17 Juli 2020
| von Kadi Kass

Magistritöö sisuks on autoetnograafiline uurimus, mille keskmes on minu isiklik õppimise kogemus täiskasvanute täienduskoolituses. Uurimus illustreerib täiskasvanud õppija õppimise kogemusi ja nendele tähenduse andmise kujunemist mikroõppe meetodi näitel. Autoetnograafia aluseks on isiklik narratiiv.

Ressourcen

| 17 Juli 2020
| von Kadi Kass

Uuringu teema on Eesti avaliku sektori keskastme juhtidele riigi poolt keskselt korraldatud koolitused. Töö eesmärk on teada saada, mida avalikus sektoris töötavad keskastmejuhtid oma koolituskogemuste tagasisides toovad välja tähenduslikuna ja olulisena ning selle põhjal pöörata nendele tunnustele koolituste arendamisel rohkem tähelepanu. Koolituste tagasisidet on siiani analüüsitud kvantitatiivselt ja sealt selgub, et rahulolu koolitustega on kõrge. Tagasisidet uurin kvalitatiivselt ja uurimisprobleem on sõnastatud uurimisküsimusena: millised on õppimist toetava koolituse tunnused?

Ressourcen

| 17 Juli 2020
| von Euroguidance Finland

Tutkimus elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikoista ja käytännöistä EU:ssa keskittyy ohjauksen trendeihin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Elinikäinen ohjaus tukee eri ikäisten yksilöiden urakehitystä uran eri vaiheissa. Ohjaus pitää sisällään tiedottamisen, neuvomisen, mentoroinnin ja arvion ohjattavan taidoista. 

Ressourcen

| 17 Juli 2020
| von CONEDU Austria

Die ReferentInnenakademie des Verbands Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung stellt Anleitungen und Infos für Lehrende zur Verfügung, die im Zuge ihres Unterrichts Erklärvideos verwenden möchten. ErwachsenenbildnerInnen können sie nutzen, um Inhalte verständlich und unterhaltsam aufzubereiten.

Ressourcen

| 17 Juli 2020
| von Euroguidance Finland

Vuonna 1995 Suomesta tuli Euroopan unionin täysivaltainen jäsenmaa. Samana vuonna Suomi liittyi eurooppalaiseen koulutustiedotuksen ja neuvonnan verkostoon. Silloisen opetusministeriön päätöksellä Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO nimettiin Suomen kansalliseksi ohjausalan resurssikeskukseksi. 2000-luvun alussa verkosto sai nimekseen Euroguidance. Vuodesta 2017 lähtien Opetushallitus on toiminut Suomen kansallisena Euroguidance-keskuksena.

Ressourcen

| 17 Juli 2020
| von Sophie Alder
Funded by Erasmus+ with scientific guidance from the University of Edinburgh, the SHIFT Dance toolkit is the culmination of an 18-month research and development project. The SHIFT Dance toolkit shares the practices developed during the project more widely whilst raising the profile and skills of dancers with additional learning support needs across Europe. It is available in English, Dutch and Spanish and it is free to access. This toolkit will be particularly useful for dance practitioners at community, educational and professional level.

Ressourcen

| 17 Juli 2020
| von Lucia Iacovone

The webinar registration is a discussion with migrant-led organisations from four countries in Europe – France, Italy, Slovenia and Ireland - to hear about what different migrant communities are experiencing during the current crisis, and what state and community responses have been in each context.

 

Ressourcen

| 16 Juli 2020
| von Kadi Kass

The purpose of this MA thesis is to find out how the length of the break influences adult students’ motivational intensity, L2anxiety and group cohesion in the process of learning English at Tartu Adult High School. In today’s fast changing world adult education is becoming more and more important because the number of adult students is growing. Adult high schools give a second opportunity for those grown ups who, for some reason, have quit their studies but have now reached a decision to graduate basic school or high school.

Ressourcen

| 16 Juli 2020
| von Hüseyin KAYGIN

This book presents a structured yet flexible methodology for developing intercultural competence in a variety of contexts, both formal and informal.

This book will be of great interest to intercultural trainers, policy makers, development practitioners, educators, community organizers, civil society leaders, university lecturers, and students – all who are interested in developing intercultural competence as a means to understand and appreciate difference, develop relationships with those across difference, engage in intercultural dialogue, and bridge societal divides.

 

Ressourcen

| 16 Juli 2020
| von Györgyi Bajka

Ez a jelentés azokra a felnőttkori tanuláshoz kapcsolódó adatokra épül, melyeket az OECD Képesség- és Kompetenciamérése részeként gyűjtöttek 2012 és 2016 között és amely a jelenleg folyó OECD Nemzetközi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérési Program (PIAAC) fő tevékenysége.

A munkaanyag céljai:

Ressourcen

| 16 Juli 2020
| von Györgyi Bajka

Ez a 2019-ben megjelent OECD jelentés az alacsonyan képzetteket célzó felnőttkori nem formális tanulási programok eredményeinek és hatásainak vizsgálatára alkalmazott európai jó gyakorlatokat mutat be.

A jó gyakorlatok a programok számos aspektusának vizsgálatára vonatkoznak, mint például a karrier előmenetel, társadalmi hatás, és a tanulók elégedettsége.

A jelentés feltárja az összegyűjtött adatok típusát, az adatgyűjtésben érintett szereplők körét, valamint az alkalmazott módszereket és eszközöket.

Ressourcen

| 16 Juli 2020
| von Kadi Kass

Täiskasvanute muusikaalane õpe on oma olemuselt spetsiifiline. Töö autorile teada olevalt ei ole Eestis täiskasvanute muusikaalast õpet toetavaid ja takistavaid tegureid uuritud. Bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada muusikaalases kutseõppes õppivate täiskasvanute arusaamad õppimist toetavatest ja takistavatest teguritest. Läbi viidi kvalitatiivne uurimus.

Ressourcen

| 16 Juli 2020
| von Aldis Lazda

Kāda ir dizaina loma aprites ekonomikas mērķu sasniegšanā? Kā dizaina domāšana veicina resursu efektīvu izmantošanu?
Video par aprites ekonomiku un dizaina lomu inovācijas radīšanā stāsta Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore un vadošā pēcdoktorantūras pētniece dizainā Aija Freimane.

Ressourcen

| 16 Juli 2020
| von Györgyi Bajka

This OECD report presents European good practices regarding the monitoring of outcomes and impact of adult learning programmes for the low skilled.

Several outcomes are examined, including educational performance, career development, social outcomes, and learners’ satisfaction. In particular, the report explores the type of data collected, the stakeholders involved in data collection, and the methods and tools used.

Tanja Namrood

Blog

| 16 Juli 2020
| von EPALE Moderator

Women to work-team work with unemployed immigrant women. They are from different backgrounds, and speak four languages: Finnish, Arabic, Russian and Somali. In this project they concentrate on finding paths for unemployed women, raising awareness about this subject and about equal recruitment as well as specific questions concerning the unique challenges faced by immigrant women, and also closing the gender gap between different professional fields.

Ressourcen

| 16 Juli 2020
| von LJUPKA KJURKCHIEVA

The idea behind the Roadmap is to give partners in SEE a solid platform for moving faster towards a sustainable urban mobility (SUM) future, dedicated to people and their health, wellbeing and better quality of life. The document, among others, addresses relevant sector policy frameworks, presents best practice examples, financing options and opportunities for the region’s countries.

Ressourcen

| 15 Juli 2020
| von Licia Boccaletti

This report gives an insight of the state of play regarding the use of ICT to support informal carers of people with dementia in the EU.
It provides a baseline for the Erasmus+ project CARE4DEM, aimed to support the development of web-based support groups for informal caregivers of people with dementia, through the design and the piloting of an innovative model of web-based support group, as
well as a competence profile and a blended training for facilitators.
The report is based on research including a literature review, a survey, as well as interviews.

Ressourcen

| 15 Juli 2020
| von Licia Boccaletti

This document includes a competence profile for facilitators of online peer-support groups for caregivers of people with dementia. The report lists the competences needed to perform the role of facilitator, described in terms of knowledge, skills and attitudes, together with the link to an online self-assessment tool allowing interested parties to assess their competences in the field.

Ressourcen

| 15 Juli 2020
| von Martina Oplatková

Vytyčeným cílem diplomové práce je definování a shrnutí psychologických obtíží, se kterými se setkává dospělý při učení. Dále posouzení toho, jak se projevuje věk a involuční změny organismu na vnímání podnětů při získávání nových poznatků a dovedností. V dnešní době, kdy se celoživotní vzdělávání stalo nezbytnou podmínkou pro kvalitní vykonávání profese, ale i zlepšení hodnoty osobního života je potřebné znát proces učení člověka, jednotlivé druhy učení, fyziologii nejdůležitějších smyslů a uchovávání informací v paměti.

Ressourcen

| 15 Juli 2020
| von Daniela Krtičková

Výzkumná zpráva zpracovaná Centrem občanského vzdělávání ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro Agenturu pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR.

Výzkum se kvantitativně a kvalitativně podíval na možnosti veřejných knihoven v oblasti začleňování sociálně vyloučených a ohrožených skupin obyvatel. Výsledky ukazují jak na limity veřejných knihoven, tak především na možnosti a příklady dobré praxe.

Ressourcen

| 15 Juli 2020
| von Metin ÖZKAN

Health communicators can draw some early lessons from the first five to six months of the worldwide experience with the Coronavirus Disease 2019. While it is critically important to apply known efficacious principles of communication strategies, we would do well to imbue
our efforts with insights from health literacy studies. We know from national and international assessments that a significant proportion of adults in most industrialized nations have limited literacy and numeracy skills and face difficulty using commonly available materials to

Seiten

EPALE RSS abonnieren