Direkt zum Inhalt
Blog
Blog

Učenje odraslih v športu

Kot študentka andragogike sem v okviru strokovne prakse pomagala organizirati interno izobraževanje trenerk za ritmično gimnastiko v enem od slovenskih športnih klubov. Poleg pridobivanja strokovnega znanja s področja načrtovanja in organizacije izobraževanj se mi je ob tem delu porodilo zanimanje za področje športa z vidika izobraževanja odraslih. V nadaljevanju z vami delim razmislek o nekaterih posebnostih področja športa, ki bi bile lahko zanimive za raziskovalce izobraževanja odraslih.

Kot študentka andragogike sem v okviru strokovne prakse pomagala organizirati interno izobraževanje trenerk za ritmično gimnastiko v enem od slovenskih športnih klubov. Poleg pridobivanja strokovnega znanja s področja načrtovanja in organizacije izobraževanj se mi je ob tem delu porodilo zanimanje za področje športa z vidika izobraževanja odraslih.

Športne dejavnosti po svetu zajamejo ogromno število ljudi, znotraj posameznih panog ustvarjajo okolja intenzivnega učenja in tranzicij. Naj gre za usposabljanje trenerjev, tranzicijo iz vrhunskega športa v »običajno življenje,« ali porast športne vadbe za starejše; šport ponuja mnogo vprašanj na katere v andragoški strokovni literaturi zasledimo bolj malo odgovorov.

V nadaljevanju z vami delim razmislek o nekaterih posebnostih področja športa, ki bi bile lahko zanimive za raziskovalce izobraževanja odraslih.

 

Usposabljanje strokovnih delavcev v športu

Strokovni delavci v športu praviloma z izobraževanjem pridobijo uradno licenco. Potrjujejo pa jo na vsakoletnih izobraževanih srečanjih. Mnogo športnih klubov in društev organizira tudi interna izobraževanja. Pri usposabljanju trenerjev je zanimiva predvsem heterogenost te skupine ljudi. Nekateri se s strokovnim delom v športu ukvarjajo kot s študentskim delom, nekaterim predstavlja osnovni poklic, nekaterim pa prostočasno dejavnost. Tudi tisti, ki se ukvarjajo z istim športom delujejo v zelo raznolikih okoliščinah (različne starostne skupine, rekreativni ali vrhunski šport).

Po mojem mnenju obstaja velika potreba po uvajanju modelov, ki bi športna izobraževanja pomagali prilagajati tej raznolikosti v smislu analize potreb, organizacije in metod izobraževanja. Prav tako manjka sistematično merjenje kakovosti izobraževanj, evalvacije usposabljanj bi se morale pogosto ukvarjati tudi z vprašanjem prenosa naučenega v prakso.

Andragogom lahko usposabljanje strokovnih športnih delavcev služi kot podlaga za nadaljnje razvijanje strategij izobraževanja, ki heterogenosti skupine ne dojemajo kot oviro temveč jo izkoristijo kot nekaj pozitivnega.

 

Kako se učijo športniki

Šport je med raziskovalci telesnega učenja in z njim povezanega izobraževanja pogosta tematika. Kako merimo in reflektiramo telesno učenje sta vedno aktualni vprašanji.

Za izobraževalce odraslih pa je lahko šport zanimiv tudi zaradi dinamike med trenerji in odraslimi poklicnimi športniki. V svetu športa gre pogosto za urjenje, trenerji so hkrati učitelji in šefi. Ne gre za vojaško strukturiranost, niti ne za sproščenost neformalnih delavnic. Različni trenerji in ekipe ubirajo različne pristope ki se bolj približajo enemu ali drugemu. To se mi zdi zanimiva tema za komparativno raziskovanje (npr. primerjava učinkov vodenja na skupinsko dinamiko, postavljanje ciljev, rezultat…).

 

Vseživljenjsko učenje in vseživljenjsko treniranje

Šport in telesna aktivnost vse bolj vstopata v vseživljenjsko razsežnost. Andragogi, ki raziskujejo tranzicijsko učenje lahko v športu najdejo zanimive primere tranzicij; iz športa v šport, iz težjih v lažje kategorije, iz profesionalnega športnega treniranja v športno upokojitev, iz vloge športnika v vlogo trenerja. Kaj se zgodi ko športnik preide v upravno vlogo športnega kluba ali zveze; kako se lastnosti uspešnih športnikov primerjajo z lastnostmi uspešnih menedžerjev? Zanimivo bi se bilo poglobiti tudi v »life-wide« razsežnosti športa, preučevati k razvoju katerih splošnih kompetenc lahko športno treniranje pripomore, kakšen je transfer športnega znanja v druge panoge itd.

 

Naštela sem le nekaj elementov športa, ki se dotikajo andragoškega področja. Za razmislek in raziskovanje lahko služijo tako športnim delavcem kot izobraževalcem odraslih. Športna društva, klubi in zveze na tak ali drugačen način dosegajo veliko Slovencev. Bralce vabim, da tudi sami poiščete primere učenja in izobraževanja odraslih v športu. Kako takšno učenje vpliva na vas, vaše bližnje ali na širšo družbo?

 

 

Ema Meden je študentka andragogike na Filozofski Fakulteti UL. Je tudi tekmovalka in trenerka ritmične gimnastike, ki se pogosto udeležuje programov o telesnih praksah in športu (npr. Erasmus + Sport and entrepreneurship, Erasmus + Keep in contact ipd.).

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich