Direkt zum Inhalt
Blog
Blog

Pomaganie wzmacnia

Pamiętacie tę sympatyczną kampanię promującą wolontariat, gdy strongman Pudzian (Mariusz Pudzianowski) wyprowadza na spacer dwa malutkie yorki albo dźwiga siatki z zakupami. Wszystko w konwencji mierzenia się ze sobą, ćwiczeń, jak na siłowni, okraszonych hasłem: „pomaganie wzmacnia” zresztą wyjątkowo trafnym. Pomaganie innym dodaje bowiem sił, daje satysfakcję, wzmacnia poczucie własnej wartości,  a to realnie przekłada się na nasze dobre zdrowie fizyczne. Dlatego tak ważne jest promowanie wolontariatu wśród osób starszych. Seniorzy i seniorki, to pokolenie, które rośnie w siłę i aż żal byłoby nie wykorzystać takiego potencjału jak najdłużej.

ok. 4 minut czytania - polub, linkuj, komentuj!


Pamiętacie tę sympatyczną kampanię promującą wolontariat, gdy strongman Pudzian (Mariusz Pudzianowski) wyprowadza na spacer dwa malutkie yorki albo dźwiga siatki z zakupami. Wszystko w konwencji mierzenia się ze sobą, ćwiczeń, jak na siłowni, okraszonych hasłem: „pomaganie wzmacnia” zresztą wyjątkowo trafnym. Pomaganie innym dodaje bowiem sił, daje satysfakcję, wzmacnia poczucie własnej wartości,  a to realnie przekłada się na nasze dobre zdrowie fizyczne. Dlatego tak ważne jest promowanie wolontariatu wśród osób starszych. Seniorzy i seniorki, to pokolenie, które rośnie w siłę i aż żal byłoby nie wykorzystać takiego potencjału jak najdłużej.

Z raportu Komisji Europejskiej na temat wolontariatu w Europie wynika, że w takich krajach jak Niemcy, Austria czy Finlandia zwiększa się odsetek wolontariuszy w wieku powyżej 75 roku życia, co według badaczy świadczy m.in. o coraz dłużej utrzymującym się dobrym stanie zdrowia osób starszych, który umożliwia im wydłużenie aktywności. Można na to patrzeć także w taki sposób, że to właśnie dobry stan zdrowia utrzymuje się dzięki angażowaniu się osób starszych w działania na rzecz innych, a co za tym idzie, poczucie bycia potrzebnym, rozwijania własnych pasji, zainteresowań, nawiązywania relacji itp.  Według raportu ten trend nie dotyczy Polski, gdzie wśród wolontariuszy przeważają ludzie młodzi w wieku 15-30 lat (potwierdzają to badania CBOS „Aktywności i doświadczenia Polaków w 2017”), ale obserwując to, co się dzieje w środowiskach seniorów, aż trudno się z tym zgodzić. W województwie warmińsko-mazurskim, jak grzyby po deszczu wyrastają uniwersytety III wieku, które, choć nie są równoznaczne z działaniami wolontariackimi, to jednak świadczą o dużej aktywności seniorów, a to często ma swoje konsekwencje w postaci wychodzenia seniorów na zewnątrz, poznawania nowych osób, w tym wolontariuszy i wolontariuszek (tych częściej), inspirowanie się innymi ludźmi. Podobnie Rady Seniorów, które obecnie także licznie powstają w całej Polsce. Ich zadaniem jest m.in. reprezentowanie całego środowiska seniorów, a więc m.in. podejmowania działań rzeczniczych czy integracyjnych na rzecz innych seniorów, w tym tych, w trudniejszej sytuacji życiowej, mniej lub w ogóle nieaktywnych. Pewnie nie przekłada się to wprost na wolontariat, rozumiany powszechnie jako angażowanie się działania pomocowe, charytatywne. Niemniej jednak wpisuje się w definicję wolontariatu określanego jako świadome dobrowolne, nieodpłatne działania na rzecz innych. Seniorzy angażują bowiem w te rady nie tylko swój czas, wiedzę, doświadczenie, pracę społeczną, ale często wychodzą poza oczekiwania ustawodawców (zgodnie z ustawą rady seniorów spełniają funkcje: konsultacyjną, doradczą i inicjatywną) i biorą na siebie sprawy organizacyjne, przygotowują konferencje, spotkania integracyjne, wyjazdy, pracują na rzecz potrzebujących itp.

   

Lokalni i międzynarodowi Aktywni Seniorzy

Federacja FOSa od kilkunastu lat podejmuje działania angażujące seniorów, promując przy tym wolontariat seniorski. Obecnie, oprócz prowadzenia klubu wolontariatu (w ramach którego działają seniorzy i seniorki) realizuje projekt o charakterze międzynarodowym pn. „Local and International Acitve Seniors” („Lokalni i międzynarodowi Aktywni Seniorzy”). Projekt finansowany jest przez Erasmus+ i realizowany wspólnie z partnerami zagranicznymi- organizacjami: Community Action Dacorum z Anglii, Pistes Solidaires z Francji, REPLAY Network z Włoch, Gulbene Municipality Council z Łotwy i Associacao Mais Cidadania z Portugalii.

Wszyscy partnerzy mają za zadanie wypracować programy szkoleń i materiały szkoleniowe dla organizacji pozarządowych i wolontariuszy, które, z jednej strony przygotowują organizacje do pracy z wolontariuszami, z drugiej samych wolontariuszy- seniorów do działań na rzecz innych. Partnerzy po przetestowaniu programów szkoleniowych na sobie, a temu służą spotkania całej międzynarodowej grupy projektowej i wypracowania pewnego modelu edukacji, działają potem na dwóch poziomach: szkolą u siebie w kraju zarówno ngo-sy prowadzące wolontariat seniorski (każdy partner po trzy organizacje) oraz samych wolontariuszy – seniorów (10 osób). W rezultacie przeszkolonych zostanie 60 wolontariuszy (po 10 z każdego kraju) i 18 organizacji pozarządowych (po 3 z każdego kraju), co ma się realnie przełożyć na wzrost aktywności osób starszych w działania wolontariackie i bardziej profesjonalne podejście do wolontariatu seniorskiego wśród organizacji. W tym przypadku,  nieco odwrotnie niż w haśle- pomaganie wzmacnia, wzmocnieniu podlega sposób/ przygotowanie do pomagania- efektem wspólnej pracy i testowania rozwiązań w poszczególnych krajach będzie bowiem także podręcznik dotyczący tego, jak edukować i aktywizować do wolontariatu osoby starsze.


Monika Hausman-Pniewska – trenerka i animatorka, od wielu lat związana z sektorem pozarządowym i edukacją dorosłych, zwłaszcza tą pozaformalną i nieformalną, w działaniu. Jest członkinią zarządu Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Pracuje w Federacji Organizacji  Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie. Ambasadorka EPALE.

 

   

Interesujesz się edukacją osób ze specjalnymi potrzebami? Zajmujesz się animacją społeczną?A może koordynujesz działania wolontariuszy? Szukasz inspiracji, sprawdzonych metod i niestandardowych form?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na ten temat dostępne na polskim EPALE! 

        

Zobacz także:

Chcesz mieć rację czy relację?

Animować z głową

Jak się nauczyć człowieka starszego? Zrozumienie przez docenienie.

Edukacja w konsultacjach

JOBfirma, jako edukacyjne narzędzie inkluzji społecznej

Login (1)
Schlagwörter

Users have already commented on this article

Loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich, um zu kommentieren.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich