Blog
Blog

Kaip įvertinti projekto sėkmę? Susipažinkite su metodine priemone!

Programoje „Erasmus+“ siekiama daugiau dėmesio sutelkti į projektų poveikio vertinimą, kaip į svarbų, faktais grindžiamos švietimo politikos formavimo elementą. Kaip suprantamas poveikis? 

Programoje „Erasmus+“ siekiama daugiau dėmesio sutelkti į projektų poveikio vertinimą, kaip į svarbų, faktais grindžiamos švietimo politikos formavimo elementą. Kaip suprantamas poveikis? Tai efektas, kurį projekto veikla ir jos rezultatai daro žmonėms, praktikai, organizacijoms, sistemoms. Poveikio vertinimu vadinama pokyčių analizė – vienas iš svarbiausių projekto įgyvendinimo proceso dalių.Šio proceso metu renkama, analizuojama, sisteminama informacija apie galimas projekto įgyvendinimo teigiamas ir neigiamas, trumpalaikes ir ilgalaikes pasekmes, naudą įvairioms tikslinėms grupėms ir suinteresuotoms šalims.

Kodėl reikalingas poveikio vertinimas?  Projekto poveikio vertinimas atskleidžia projekto sėkmę ar ne taip gerai pavykusius aspektus.

Atliktas vertinimas turėtų parodyti projekto pridėtinę vertę įvairioms tikslinėms grupėms (pvz., besimokantiesiems švietėjams, bendruomenėms), jų poreikiamspatirčiai, įgūdžiams, kompetencijoms, nuostatoms, elgsenai.

2e7e1606811c4a4d2b7e41e1a172b4096829437b_0

 

Poveikio vertinimo rezultatai taip pat reikalingi siekiant tobulinti ir gerinti vykdomas organizacijos veiklas, leidžia laiku imtis atitinkamų veiksmų (jei kažkas vyksta ne taip, kaip turėtų), padeda pažinti aplinką (pavyzdžiui, besimokančiųjų, švietėjų, bendruomenės poreikius) ir prie jos prisitaikyti (pavyzdžiui, kurti bendruomenei reikalingas švietimo paslaugas), parodant įtaką ir svarbą Lietuvos ir Europos švietimo sistemai.

Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad poveikio vertinimo analizė atskleistų konkretaus projekto veiklų rezultatų naudą ir poveikį, o ne kitų išorės veiksnių (pvz. ekonominių) pasekmes. Vertinimo analizės išvados turėtų pagrįsti programos „Erasmus+“ veiksmingumą.

Kaip vertinti ir matuoti poveikį? Siekiant įvertinti projekto sėkmę ir poveikį galėtų būti naudojami rodikliai. Rodikliai – tai gairės, matavimo vienetai, kurie leidžia stebėti tikslo siekimo progresą ir įvertinti rezultatus.

Rodikliai gali būti ir kiekybiniai, t. y. susiję su skaičiais ir procentinėmis dalimis, ir kokybiniai, t. y. susiję su dalyvavimo ir patirties kokybe.

Taip pat galėtų būti naudojami klausimynai, apklausos, stebėjimai ir vertinimai.

Labai svarbu iš anksto planuoti duomenų rinkimą, numatyti jų šaltinius, metodus, periodiškumą, atsakingus asmenis. Pagrindiniai rodikliai, susiję su įvairia projekto veikla, turėtų būti numatyti rengiant paraišką, peržiūrimi projekto pradžioje, įtraukiami į detalų vertinimo planą.

Kada matuoti projekto poveikį? Projekto poveikį reikėtų planuoti paraiškoje, stebėti, fiksuoti ir analizuoti projekto įgyvendinimo metu, o siekiant ilgalaikio poveikio vertinti projektui pasibaigus.

Jei organizacija lauks, kad galėtų įvertinti tik galutinį projekto poveikį arba nesijaudins, kokie rezultatai pasiekiami, galime pamatyti, kad projekto veiklos nedavė planuotų pokyčių ir  poveikio.

Kitas pavojus yra tai, kad jei vertinimo sistema tik išnagrinėja tai, kas įgyvendinama, darant prielaidą, kad tinkamai sukūrus produktus ar paslaugas, pokyčiai įvyks savaime ir automatiškai pasikeis, tai taip pat gali neduoti laukiamo poveikio. Todėl vertinimas turi būti atliekamas laiku, planingai ir sistemingai.

Taigi poveikio vertinimas turėtų užtikrinti, kad pasiekiami įrodymais pagrįsti rezultatai ir nauda įvairioms tikslinėms grupėms ir suinteresuotoms šalims: vadovams, politikams, Nacionalinėms agentūroms, Europos Komisijai. Taip pat tai yra priemonė priimti geriau apgalvotiems, aiškiais argumentais ir įrodymais pagrįstiems sprendimams.

 

Praktinės priemonės

 

Pavadinimas

Kalba

Nuoroda

„Poveikis+“ internetinis seminaras

Lietuvių

https://www.youtube.com/watch?v=L6VliNcHRKA

 

„Poveikis+“ priemonė

Lietuvių

http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/poveikis-praktinė-priemonė-projekto-poveikio-įvertinimui.pdf

„Impact+“

Anglų,

Ispanų,

Italų,

Kroatų,

Lenkų,

Lietuvių,

Olandų,

Prancūzų,

Slovakų,

Švedų,

Vengrų,

Vokiečių

https://www.erasmusplus.org.uk/impact-assessment-resources.

„Impact Tool“

 

Anglų

Olandų

https://impacttool.erasmusplus.nl/stra-en/impact/more/

„Dissemination and Impact in Erasmus+ School Projects“

Anglų

Prancūzų

http://www.agence-erasmus.fr/docs/2351_diffusion_impact-en-web-2.pdf

 

 

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich