chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

E-Plattform für Erwachsenenbildung in Europa

 
 

News

Podnikateľské príležitosti pre mladých v EÚ (1.)

17/10/2018
Sprache: SK

 

Mladí ľudia na ceste do dospelosti musia čeliť rôznym výzvam, ale neexistuje väčšia výzva ako nájsť si uspokojivú prácu. Podnikanie sa považuje za jedno z možných riešení nezamestnanosti mladých ľudí. Rozhodnutie založiť si podnikanie vychádza z predpokladu, že ekonomická sebestačnosť jednotlivcov bude pretrvávať počas ich celého produktívneho veku a bude prispievať k rozvoju nielen rozsahu, ale aj kvality podnikateľskej činnosti v rámci hospodárstva. Cieľom rozvíjania podnikateľských zručností v rámci formálneho aj neformálneho vzdelávania je podporovať kreativitu a inováciu mládeže a jej schopnosť generovať a realizovať nápady v praxi. Mládež však na začiatku podnikateľskej aktivity čelí aj rôznym prirodzeným prekážkam vrátane obmedzeného finančného, ľudského a sociálneho kapitálu. 

Tento článok je výňatkom z komplexnej štúdie, ktorá bola vypracovaná v rámci projektu „Inovatívny rozvoj podnikateľských zručností mládeže“ (projekt INDESK), ktorý bol realizovaný s podporou programu Erasmus +. Štúdia ako celok obsahuje prehľad osvedčených postupov, projektov, programov a politík zameraných na rozvoj podnikania medzi mladými ľuďmi v partnerských krajinách a na úrovni EÚ. Skrátená verzia sumarizuje hlavné body štúdie a vyzdvihuje to, čo sa v podpore podnikateľského potenciálu mladých ľudí osvedčilo. 

MLADÍ ĽUDIA NA TRHU PRÁCE V RÁMCI EÚ 

Mladí ľudia patria medzi znevýhodnené skupiny na trhu práce a sú v centre pozornosti opatrení Európskej únie. V tomto článku sa pod pojmom „mládež“ rozumejú všetci mladí ľudia vo veku 15-29 rokov. Podľa údajov Eurostatu bol v roku 2017 podiel mladých ľudí na celkovom počte obyvateľov v EÚ 17,2 %, z toho 6 398 100 mladých ľudí bolo nezamestnaných, čo zodpovedá 13,2 % nezamestnanosti; z toho 4,2 % mladých ľudí boli dlhodobo nezamestnaní. Miera nezamestnanosti mladých je 7,5 %; 32,5% tvoria mladí zamestnanci s dočasnou pracovnou zmluvou. Z nášho pohľadu je zaujímavé to, že je medzi nimi 2 604 900 samostatne zárobkovo činných osôb. (http://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/eu-dashboard

 

Ak sa pozrieme na celú Európu, miera nezamestnanosti mladých dosahuje takmer 19 %. Medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ sú veľké rozdiely v nezamestnanosti mladých ľudí. Napríklad v Španielsku a Grécku je takmer každý druhý mladý človek nezamestnaný, pričom sa nevenuje štúdiu a nezúčastňuje sa ani odborného výcviku, čo má za dôsledok vysoké náklady. V Nemecku je miera nezamestnanosti tej istej cieľovej skupiny len 7 %.2 

Napriek aktivitám, ktoré vlády členských štátov a dokonca aj Európa vyvíjajú, pre mladých ľudí je stále veľmi ťažké nájsť si dobré miesto na trhu práce. Nech už sú mladí ľudia akokoľvek motivovaní, v súčasnosti pre nich nie je dostatok pracovných miest. 

 

Autorom článku je Mgr. Jakub Žabka, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

(pokračovanie v článkoch Podnikateľské príležitosti pre mladých v EÚ 2, Podnikateľské príležitosti pre mladých v EÚ 3)

 

Odkazy 

Erasmus pre mladých podnikateľov (2018). https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/. 

Európska komisia (2013). EaSI Nový zastrešujúci program EÚ pre zamestnanosť a sociálnu politiku [online text]. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11158&langId=en. 

Európska komisia (2013). AKČNÝ PLÁN PODNIKANIE 2020: Oživenie podnikateľského ducha v Európe [online text]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC079...;

Európska komisia (2018). Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) [online text]. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081. 

Európska komisia (2018). Akčný plán podnikanie 2020 [online text]. https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan....;

Európska komisia (2018). Záruka pre mladých [online text]. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079. 

Európska komisia (2018). Záruka pre mladých v jednotlivých krajinách [online text]. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=en. 9 

Európska komisia (2018). Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých (YEI) [online text]. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176. 

Eurostat (2017). Údaje o nezamestnanosti mladých ľudí, 2007-2016 (%) [online text]. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Youth_u...;

Eurostat (2018). EU Dashboard [online text]. http://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/eu-dashboard. 

Junior Achievement (2018). https://www.jaworldwide.org/. 

 

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn