Direkt zum Inhalt
Resource Details
RESSOURCEN

Internationellt projekt om särskild utbildning för vuxna

”Vi har fått skärskåda våra arbetssätt och kunnat pröva nya metoder och material. De internationella intrycken har gett stimulans, vi har blivit bättre på att använda engelska som arbetsspråk och på att planera och arrangera projektmöten”. Så sammanfattar Eva Magnil och Ulrika Hagelin från Campus Lidköping resultatet av sitt deltagande i projektet Teaching Adults Lifelong Knowledge, TALK.

När Eva Magnil och Ulrika Hagelin skulle vara med och starta ett lärlingsinslag för en grupp elever inom särskild utbildning för vuxna tillsammans med kollegan Rose-Marie Andersson från Götene kunskapscenter, kände de behov av att få ta del av erfarenheter från andra. Den här typen av utbildning är fortfarande relativt ovanlig i Sverige och det var viktigt att lära mer för att eleverna på den nya utbildningen skulle få bättre möjligheter att klara sitt yrkesliv.

Mångfald inom projektet

Under två år har Eva Magnil, Ulrika Hagelin och Rose-Marie Andersson deltagit i det internationella Grundtvig-projektet TALK. Projektet har genom sina deltagare fått en bred grund av olika erfarenheter att stå på, såväl geografiskt och kulturellt som organisatoriskt. Från Sverige och England deltog offentliga skolor, från Tyskland ett privat företag för utbildning och rehabilitering.

Polen medverkade med en offentlig organisation som arbetar med sociala frågor, yrkesutbildning och rehabilitering och Turkiet med en paraplyförening för offentliga vuxenutbildare med mål att fortbilda och stödja medlemsskolorna inom sociala frågor och utbildningsfrågor. Jörgen Öberg på Campus Lidköping stod som koordinator för projektet.

Nått sitt syfte

Under projektets gång har deltagarna träffats i de olika länderna och däremellan arbetat med förberedelser på hemmaplan. Syftet var att utveckla och stödja utbildning för vuxna med inlärningssvårigheter eller utvecklingsstörning. Och det menar Eva Magnil och Jörgen Öberg att man uppnått.

- Vi har lärt oss massor genom att träffas och utbyta erfarenheter kring olika teman. Vi har diskuterat utveckling av social och kommunikativ förmåga och fått veta mer om tekniska hjälpmedel, ålderslämpligt undervisningsmaterial och metoder för att öka självständighet och självkänsla. Och om hur man kan öka europeiska medvetenheten.

Eleverna deltog

På ett av mötena deltog även elever. För flera av dem blev den resan en upplevelse som fick dem att växa och vidga sina vyer, menar Eva Magnil och Ulrika Hagelin. De mötte andra kulturer och kunde knyta nya vänskapsband.

- Våra elever blev stärkta i tron på sina kunskaper när de upptäckte att de kunde kommunicera på engelska och klara sig själva i ett främmande land. Resan blev verkligen ett fint minne för livet, för hela gruppen.

Resource Details
Autor(en) der Ressource
UHR
Art der Ressource
Fallstudie
Land
Datum der Veröffentlichung
Sprache des Dokuments
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!